KPSS TÜRKÇE DENEME SINAVI 14


Bu testimizde kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme sınavı, kpss türkçe soruları, kpss türkçe deneme indir, kpss türkçe soruları ve cevapları, kpss türkçe deneme test çöz gibi konuları ele alacağız.

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI 14

 

26-)Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargılıdır?

A) Ressamın en başarılı çalışması budur.

B) Köyümüzde herkes gül yetiştirir.

C) Hava ısınınca insanın içi mutlulukla dolar.

D) Uzun saçlı çocuklar daha güzeldir.

 

27.)

Komşular bilirler cümle bu işi,

Arpa yemez, kırılmıştı her dişi.

Kuyruğunu kaldırırdı beş kişi.

Odun taşıdığım eşek nic’oldu.

Yukarıdaki şiirin uyak şeması aşağıdakilerden hangisidir?

A) a-a-b-a

B) a-a-a-a

C) a-a-b-b

D) a-a-a-b

 

28-) “Akıntı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem temel hem mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Akşamdan beri musluğun akıntısı kesilmedi.

B) Gemi, denizdeki akıntıya kapılmış sürükleniyordu.

C) İlaç içtiği halde geceden beri burun akıntısı kesilmedi.

D) Ali akıntıya karşı kürek çektiğinin farkında değil mi?

 

29-) Bu şehre, hatta bu semte gelmeyeli yıllar olmuştu.Oysaki ben çocukluğumun geçtiği ve gençlik hatıralarımla dolu olan bu eve çok içten duygularla bağlıydım.

Altı çizili sözcük bu cümlede sözcüğün hangi anlamında kullanılmıştır?

A) Mecaz anlamında

B) Terim anlamında

C) Gerçek anlamında

D) Yan anlamında

 


30-)Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir?

A)Sabahleyin uyanır uyanmaz, karga tulumba işe gidiyordu.

B)Ne yapacağı belli olmayan, deli bozuk bir adamla karşılaşmıştık.

C)Bu türküyü sık sık tekrarlıyor, dilinden düşürmüyordu.

D)Çok sağlıklı ve çevik, çivi gibi bir adamdı.

 

31-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayımdan söz edilmiştir?

A)Havaalanı sis yüzünden kapatılmış olabilir.

B)Uçağın iki saat sonra burada olması gerekiyor.

C)Hadi sizinle görüşmeyi kabul etti; ona ne demeyi düşünüyorsunuz?

D)Onun böyle davranacağı çok önceden belliydi.

 

32-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bu hafta Marmara’nın Doğusu yağışlı geçecek.

B) Herkez  tembellik edip, ders çalışmıyor.

C) Yanlışlarıyla öğretmenlerin tepkisini çekiyordu.

D) Omuzumda  bir ağırlık var sanki.

 

33) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

B) Bugünün işini yarına bırakma.

C) Yaş kesen baş keser.

D) Sakla samanı gelir zamanı.

 

34-) Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsan, yelkenlerini rüzgâra göre ayarla.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle anlamca aynı doğrultudadır?

a) Büyük meydanlarda her zaman büyük insanlar nutuk atmaz bunu bil.

b) Bilmediğin bir konuysa konuma; sus ve dinle.

c) Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

d) Geleceğin ile ilgili kaygıların varsa, daha çok çalış.

 

35.) Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

A-Kentimizde her yıl kitap fuarı düzenleniyor.

B-Fuara her yıl nitelikli yazarlar konuk oluyor.

C-Bu yıl, içerik bakımından doyurucu bir kitap fuarı açıldı.

D-Fuara ilgi oldukça yüksekti.

 

36-)

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere.

Şimdi dağlarında mor sümbül vard, ır

Ormanlar koynunda bir serin dere,

Dikenler içinde sarı gül vardır.

Yukarıdaki dörtlükte işlenen duygu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayrılık korkusu

B) Yalnızlık endişesi

C) Memleket özlemi

D) Doğa sevgisi

 

37-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü “amacıyla, maksadıyla” anlamında kullanılmıştır?

A-Senin için iyi şeyler söylediler.

B-Bu kitabı okumak için kütüphaneye gidiyor.

C-Bize geldiği için sevinçliydi.

D- Bu özveriye çocuğum için katlandım.

 

38.

Öyle anlatılmaz bu savaş bence,

Dağ, taş diele gelmiş kendi dilince,

Hücum diye bir ses duydum ilkönce,

Sonra Allah Allah dedi Mehmet’im.

Bu dörtlükte, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Didaktik

B) Pastoral

C) Epik

D) Lirik

 

39.-

Bu garip dünyada ben yadırgarım yerimi,

Yıllardan sonra bir gün çektiklerimi.”

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi vardır?

A) Tam kafiye

B) Zengin kafiye

C) Yarım kafiye

D) Cinaslı kafiye

 

40-) “Günümüzde komşuluk ilişkileri yok denecek kadar azaldı.”

Cümlesindeki altı çizilmiş sözcük grubunun cümledeki görevi nedir?

A.Dolaylı Tümleç

B.Belirtili Nesne

C.Özne

D.Zarf Tümleci

 

41) “Bir tablo ne denli ustaca ve kusursuz olursa olsun, yaşayan gerçek doğanın yalnızca bir kesitini yansıtabilir. Çünkü o bir kopyadır. Oysa doğa sonsuz zenginlikleri ile bizi var eder, eğitir ve yeniler.”

Bu parçada vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A.Sanat yapıtları doğanın yerini tutabilir.

B.Doğa sanat yapıtları kadar faydalı olabilir.

C.Doğadan hareketle yapılan sanat yapıtları kusursuzdur.

D.En etkili sanat yapıtı bile doğanın yerini tutamaz.

 

42.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?

A.Böyle dostları özledim doğrusu.

B.Etrafınıza şöyle bakınız.

C.Koskocaman ormanı böyle yok ettiler.

D.Kısacık ömürlerini harcıyorlar.

 

43.) Ben, Kocaeli’nin güzel çehresini çok seviyorum.”

Cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralandırılmıştır?

A-Zamir – sıfat – sıfat

.B-Ad – sıfat – edat

C-Zamir – sıfat – zarf

D-Zamir – sıfat – zamir

 

44.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

a.1992’de Ankara’da oturuyordum.

b.Müzikte resim gibi evrensel bir sanattır.

c.Bazen öğretmenler de hata yapabilir..

d.Gebze’den  Kocaeli’ne  vapurla gittik.

 

45-)Aşağıdaki sözcüklerden yapısı bakımından farklı olan hangisidir?

A. Dilekçe

B. Kuşak

C. Bencil

D. Dingin

 

46-) Aşağıdaki cümlelerde bulunan “-ki” lerden hangisi ilgi zamiridir?

A.Dolabımdaki bütün elbiselerin kolları yırtıldı.

B. Bu elbise çok güzel, ama elimdeki daha güzel.

C. Bazı insanlar ellerindeki varlıkların kıymetini bilmezler.

D. Çocuk yüzündeki karamsarlığı göstermek istemedi.

 

47.)

Şanlı ordunun görüp asaletini,

Kim derdi ki;dünyada yaşanmaz mahşer.

Tarihe damga vurmuş milletin azmini,

Kırmaya yetmez gavurun kustuğu şer.

Erdem Bozkurt

Şiir işlediği konuya göre ne tür bir şiirdir?

A.Pastoral şiir

B.Didaktik şiir

C.Lirik şiir

D.Epik şiir

 

48.-)Hangi cümle sadece yüklemden oluşmuştur?

A) Bu güneş bana dost değil.

B) Yıllardır beni bırakmayan yalnızlığın koynundayım.

C) Hayallerime sığındım durdum.

D) Gecenin kulağına fısıldayın beni.

 

49-)Hayat düşünen için komedi; hisseden için trajedidir.

Cümlesinde geçen “düşünen” sözcüğü, hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Önyargı

B) Sezen

C) Aklını kullanan

D) Duyan

 

50-) Beni telefonda arayan kimmiş?

Sorusuna verilecek karşılık, cümlenin hangi ögesi olur?

A) Özne

B) Yüklem

C) Zarf tümleci

d) Belirtili nesne

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

26B                36C                46B

 

27D                37B                47D

 

28D                38C                48B

 

29A                39A                49C

 

30A                40C                50B

 

31C                41D

 

32C                42B

 

33B                43C

 

34C                44B

 

35A                45B


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR