KPSS TÜRKÇE DENEME SINAVI 15


Bu testimizde kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme sınavı, kpss türkçe soruları, kpss türkçe deneme indir, kpss türkçe soruları ve cevapları, kpss türkçe deneme test çöz gibi konuları ele alacağız.

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI -15

 

51.-

1-Mavi dünyamda sen bir bulutsun.

2-Göğün mavisine dalar giderim.

3-En çok maviyi severim.

4-Mavi kalemlerden herhangi birisini seç.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ‘mavi’ kelimesi isimdir?

a)1-4

b)1-3

c)2-3

d)2-4

 

52.-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

a) Sinirli adamın gözü dönmüş gibiydi.

b) Ne yapacağını bilemiyor, etekleri zil çalıyordu.

c) Kendine geldiğinde arkadaşları gitmişti.

d) Kızcağız kulağından düşen küpeleri arıyordu.

 

53.-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama belirtili nesne görevindedir?

a) Ahmet dünkü sınavda da başarılı oldu.

b) Çocuk sesleri ortama neşe kattı.

c) Ayşe boş vakitlerinde resim yapmayı çok severdi.

d) Arkadaşımın kalemini okulda unutmuşum.

 

54-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam, noktalama işaretine bağlı olarak değişmiştir?

A) Ah, nerede o günler!

B) Ne güzel bir şiir!

C) Vah vah!Ne yayacak şimdi?

D) Bu kadar başarılı(!) bir öğrenci görmedim.

 

55-)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yarın” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

a.Yarın kar yağabilir,

b.Yarın işe başlayacağım.

c.Yarın beni endişelendiriyor.

d.Yarın size geleceğiz.

 

56-)“Açık” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

a.Balkon kapısını açık unutmuş

b.Muslukları açık unutunca evi su basmış

c.Köşedeki bakkal açık olabilir

d.Açık konuşan insanları severim

 

57-) “Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğün, başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına ad aktarması denir.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?

A) Ekmek teknesinin yanışını seyretmek zorunda kaldı.

B) Ömer Seyfettin’i okuduktan sonra hayatımda çok şey değişti.

C) Okulun duvarları bu yıl ikinci kez boyandı.

D) Bu konulara daha dikkatli çalışmalısın.

 


58-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi belirtisiz isim tamlamasıdır?

A) Okulun bilgisayar sayısı ikiye katlandı.

B) Eski günleri düşününce, bir hüzün sarıyor etrafımı.

C) Okul kapısı hatırlattı bana geç kaldığımı.

D) Mutlu insanlarla çalışmak, insana kuvvet veriyor.

 

59-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses kaybına uğramış bir sözcük yoktur?

a) Çocuk küçücük ellerini ısıtmaya çalışıyordu.

b) Davete bütün öğrenciler çağrılacakmış.

c ) Davranışları yaşadığı devrin aynasıydı.

d.) Ucu sivriltilmiş tahtayı yere sapladı.

 

60-) “Her gün, soru çözerek başarılı olursun.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi yukarıdaki gibidir?

a) Bir zamanlar buralarda da ağaçlar vardı.

b) Yorulduğunda oturarak dinlenebilirsin.

c) Bir köşeye çekilip bizi izledi.

d) Sabahları sağlıklı olmak için yürümeliyiz.

 

61) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

a) Yine boş düşüncelere daldın.

b) Sende bunu yapacak yürek var mı?

c) Kardeşim okumayı çabuk söktü.

d) Annem çamaşırları sermiş bile.

 

62-)Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

a) Evin içi de dışı da yeni boyandı.

b) Elindeki çapayı yere bıraktı.

c) Bahçede dolaşan çocuk caddeye çıktı.

d) Onun her zaman işi, en iyidir.

 

63-)

I ) Bugünün işini yarına bırakma.

II ) Ağaç yaş iken eğilir.

III ) Sakla samanı gelir zamanı.

IV ) Kedinin kanadı olsaydı serçenin adı kalmazdı.

Yukarıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

 

64)

Dünyaya geldiğim anda.

Yürüdüm aynı zamanda.

İki kapılı bir handa.

Gidiyorum gündüz gece.

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

I ) Uyak düzeni aaab’ dir.

II ) Yarım uyakla yazılmıştır.

III ) 8’ li hece ölçüsü kullanılmıştır.

IV ) Redif vardır.

A) I

B) II

C) III

D) IV

 

65)Anlam genişlemesiyle somut bir sözcük yeni bir somut anlam daha kazanabilir.

Açıklamaya uygun anlam genişlemesi hangi sözcükte vardır?

a.İşleri düzelince burnu büyüdü.

b.Öyle özledim ki, burnumda tütüyor.

c.Kayığın burnunu iskeleye çevirdi.

d.Ona aldırma, burnu havalardadır.

 

66) Acı olsa da güzel bir duygudur gurbet ve duygusu… Sevmek güzel, kavuşmak güzeldir. Yalnız hiç kimseye bağlı olmayanlar, kopmuşlar, talihsizdirler.

Paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sürdürülebilir?

a.Bu durumda insan başkalarına yardımcı olmalıdır.

b.Bunların kimseye ihtiyaçları yoktur.

c.Böyleleri yalnız yaşamaktan zevk alırlar.

d.Şehir sokaklarını, kahvelerini, köprü altlarını böyleleri doldurur.

 

67)‘’Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu’’ cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?

A-gizli özne-o

B-gerçek özne-sen

C-gizli özne-ben

D-gerçek özne-oturmuş

 

68) Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir?

A)Çocuğunu dövdüğü için komşusuna ağza alınmaz sözler söyledi.

B)Sıkıştırılınca ağız değiştirmeye başladı.

C)Bir kenara çekip ağzını yoklamaya başladı.

D)İstanbul ağzıyla konuşmaya özen gösteriyordu.

 

69-)“Silmek” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Terlemiş gibi alnını elinin tersiyle sildi.

B) Türkü çağırarak evin camlarını siliyordu.

C) Genç şarkıcı, sesiyle diğerlerini sahneden sildi.

D) En sonunda listeden benim adımı silmişler

 

70-)

Ulu rüzgarlar esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç?

Dalgalanırsa bayarak bayrak gibi.

Behçet NECATİGİL

Dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer?

A) Epik

B) Didaktik

C) Lirik

D) Pastoral

 

71-) “Şâirlerin ilk şiirleri, gelecekteki şiir yaşamlarının ipuçlarıdır.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özne- yüklem

B) Özne-nesne- yüklem

C) Nesne- özne- yüklem

D) Nesne- zarf tümleci- yüklem

 

72- Aydın karşılaştığı her meseleyi yeniden inceleyen insandır. Fikirler üzerinde düşünülmeyince basmakalıp hale girerler. Aydın başkalarından önce kendine karşı hür olan insandır. Onun için hakikat en üstün kıymettir.

Yukarıdaki paragrafın konusu nedir?

A) Düşünce hürriyeti

B) Batıl inancın tehlikeleri

C) Aydının özelliği

D) Hakikatin önemi

 

73-

Kim bilir şimdi nerdesin,

Senindir yeni akşamlar

Merdivende ayak sesin

Rıhtım taşında gölgen var.”

Yukarıdaki dörtlükte hangi ana duygu işlenmiştir?

A) sitem

B) özlem

C) yalnızlık

D) pişmanlık

 

74- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?

A- Kısacık

B-Ufacık

C-Küçücük

D-Büyücek

 

75)”Ak “sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Ak kanatlı kuşlar gördüm.

B) Gölde tatlı tatlı, yüzüyor ak kuşlar.

C )Ak saçlarım gençliğimin geçtiğini söylüyor.

D) Ak günlerin müjdesi  mi bu güzel bahar?

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

51C                 61D                 71A

 

52D                 62D                 72C

 

53D                 63A                 73B

 

54D                 64B                 74A

 

55C                 65C                 75D

 

56D                 66D

 

57B                 67A

 

58C                 68D

 

59C                 69C

 

60B                 70C


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR