KPSS TÜRKÇE DENEME SINAVI 16


Bu testimizde kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme sınavı, kpss türkçe soruları, kpss türkçe deneme indir, kpss türkçe soruları ve cevapları, kpss türkçe deneme test çöz gibi konuları ele alacağız.

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI -16

 

76) Sözcüğün “temel anlamı” ilk kullanım anlamı, sözlük birinci sırada yer alan anlamıdır.

Buna göre, aşağıdaki koyu yazılı sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır?

A)Onun soğuk davranışlarından anlaşılıyor.

B)Aramızdaki tüm bağlar koptu.

C)Evini satarak daha büyük bir ev alacakmış.

D)Haberi duyunca birden gözleri  parladı.

 

77).Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özlem” duygusu hakimdir?

A)Ah nerede o eski İstanbul.

B) Gelecekte kim bilir neler olacak.

C)Tatil bir gelse...

D)Bu şehir pek güzelmiş.

 

78)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Defter almak için eve gitti.

B )Öğrenciler sınavdan önce hazırlıkları tamamladı.

C) O mesafe yakın mı, yoksa uzak mı?

D )Kolumdaki ağrı bir türlü geçmedi.

 

79- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘kara’ sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

a-Hasan Bey kara gün dostu olarak gösterilecek tek insandır.

b-Hava kararıyor biz yavaş yavaş gidelim.

c-Kara haber tez duyulur.

d-Her şeyi kara düşünen ters bir adamdı.

 

80- Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne-yüklem-dolaylı tümleç sıralamasına uygun dizilmiştir?

a-Şu uçan kuşlara baksana.

b-Selam dahi vermeden kahvenin önünden geçti.

c-Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

d-Yeni aldığı habere çok sevindi.

 

81) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü söyleyenin duygusu ağır basmaktadır?

a)Tiyatro sinemadan daha faydalı bir sanat dalıdır.

b)Toplantıya yine gecikmişti.

c)Romanlarında insanların günlük yaşamını ele almış.

d)Düzenlenen toplantıya herkes katılmıştı.

 

82. “Bu kadar” sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “az” anlamında kullanılmıştır?

A. Bu kadar zaman nerelerdeydin?

B. Bu kadar kalemi ne yapacaksın?

C. Bu kadar zamanda ödevimi bitiremem ki!

D. Bu kadar öğrenciyi nereye sığdıracaksın?

 

83- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

A. Hayattaki en değerli şeyin mutluluk olduğunu biliyorsun.

B. Eskisi kadar yorgun hissetmiyorum kendimi.

C. En çok bu konuyu anladım.

D. Kendi kararlarını kendi vermek istiyor.

 

84- Aşağıdaki atasözlerinden  hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?

A)Ağacın kurdu içinde olur.

B)El ile gelen düğün bayram.

C)Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.

D)Bin bilsen de bir bilene danış.

 


85.

Her şey insanla güzel

Doğan güne karşı gerinen evler

Mavi  rüzgarların  koştuğu sokak

İnsan olmazsa kötü resimler gibi

Lacivert  bahçelerde başlayan bahar

Temmuz  tarlalarında  başak.”

Şiirin teması nedir?

A)Yaşama sevinci

B)İnsan sevgisi

C)Doğaya bağlılık

D)Mutluluk özlemi

 

86-Sanat güneşimiz on yıl önce aramızdan ayrıldı.”cümlesinde altı çizili sözcük grubunda yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dolaylama

B) Abartma

C) Dolaylı anlatım

D) Seslenme

 

87-Sözcüklerle resim çizme sanatı olarak açıklanan anlatım biçimi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Öyküleme

B) Açıklama

C) Betimleme

D) Tanımlama

 

88-“Temizlik işlerinde annesine yardımcı olurdu.”cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olurdu

B) Yardımcı olurdu

C) Annesine yardımcı olurdu

D) Temizlik işlerinde annesine yardımcı olurdu.

 

89-”Halk şiiri halkın içinden çıkan ozanlarca oluşturulmuş ve yaşatılmıştır. Sözlü geleneğe bağlı bu ürünler saz eşliğinde çalınır, söylenir. Halkın duygularını yine onun anlayabileceği bir dilde anlatır.”

Paragraftan Aşağıdaki düşüncelerin hangisi çıkarılamaz?

A) Halk şiiri halkın duygularını yansıtır.

B) Halk şiiri saz ve sözün bütünleşmesidir.

C) Halk şiirinde halkın konuşma dili kullanılır.

D) Halk şairleri iyi eğitim almıştır.

 

90-

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!

Dizelerinde geçen şüheda sözcüğünün anlamı hangisidir?

A) Su

B) Ateş

C) Şehit kanı

D) Mermi

 

91- “Dize sonlarında bulunan aynı anlam ve görevdeki sözcük veya eklerdir.”Şiirin biçimsel özelliklerinden hangisi bu tanıma uygundur?

A) Uyak

B) Nakarat

C) Ölçü

D) Redif

 

92- “Vaktiyle bu Ada’ya bu zamanda kuşlar uğrardı.” Cümlesindeki öğe dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç/Zarf tümleci/Belirtili nesne/Yüklem

B) Zarf tümleci/Zarf tümleci/Özne/Belirtili nesne/Yüklem

C) Zarf tümleci/Dolaylı tümleci/Zarf tümleci/Özne/Yüklem

D) Dolaylı tümleç/Zarf tümleci/Dolaylı tümleç/Belirtili Nesne/Yüklem

 

93-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözün cümleye kattığı anlam Ötekilerden farklıdır?

A) Yeni evime gün geçtikçe alışıyordum.

B) Onu her gün biraz daha yakından tanıyordum.

C) Kadıncağız gitgide sararıp soluyordu

D) Adam, gide gide bir köye vardı.

 

94-“Geçmek" sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde "yolu düşmek" anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bizden geçti artık, böyle işlere girişmem.

B) Şu masaya geçerseniz daha rahat edersiniz.

C) Sen de bizim caddeden elbet geçersin, diyordu.

D) Geçti güzelim yaz, tadına doyamadan.

 

95-

İptida Bağdat'a sefer olanda.

Atladı hendeği geçti Genç Osman.

Vuruldu sancaktar, kaptı bayrağı.

İletti bedene dikti Genç Osman.

Yukarıdaki dörtlük konusuna göre şiir türlerinden aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) lirik

B) epik

C) Didaktik

D)Satirik

 

96- ''Bu saatte caddeler cıvıl cıvıl kaynıyor.'' Cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

A)Zarf tümleci- Özne - Yüklem

B)Dolaylı tümleç- Nesne- Zarf tümleci- Yüklem

C) Zarf tümleci- Özne- Zarf tümleci- Yüklem

D) Zarf tümleci- Dolaylı tümleç- zarf tümleci- Yüklem

 

97- “Yazarın anlattıkları karşısında ağzım açık kaldı.” Cümlesindeki altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A.Korku

B.Heyecan

C.Şaşkınlık

D.Hayranlık

 

98- “Bizi yükselten dışımızdaki renk değil, içimizdeki sevgidir.”

Yukarıdaki cümlede hangi kelimeye ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde değişikliğe uğrar?

A) Renk

B) İçimiz

C) Sevgi

D) Biz

 

99-Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Edebi türlerin birbirine benzeyen yönlerini belirlemek zordur.

B) Her yazıda, dil ve anlatım yönünden bütünlük olmalıdır.

C) Her yazı insanoğlunun düşüncelerini zenginleştirir.

D) Edebi türlerin kalıplaşmış bir yapıları olduğunu kimse söyleyemez.

 

100-“Tutmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “sunmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Kolundan tut da rahat yürüsün.

B) Babanın paltosunu tutuver.

C) Hey başları duman tutmuş dağlar!

D) Konuklara şeker, çikolata tuttular.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

76C                 86A                 96C

 

77A                 87C                 97C

 

78C                 88B                 98A

 

79B                 89D                 99A

 

80C                 90C                 100D

 

81A                 91D

 

82C                 92C

 

83D                 93D

 

84D                 94C

 

85B                 95B


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR