KPSS TÜRKÇE DENEME SINAVI 17


Bu testimizde kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme sınavı, kpss türkçe soruları, kpss türkçe deneme indir, kpss türkçe soruları ve cevapları, kpss türkçe deneme test çöz gibi konuları ele alacağız.

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI -17

 

101- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

a) Kirli elbiselerinden ötürü çevresinden utanırdı.

b) Bu soğuk havalarda hastalanmamaya özen gösteriyor.

c) Annesinin keskin sözlerinden sonra hatasını anladı.

d) Pazardan aldığı domateslerin tümü ezilmişti.

 

102- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin yaptığı işten etkilenen bir öğe vurgulanmıştır?

a) Okulun ilk günü kardeşimi okula ben götürdüm.

b) Onun böyle davranması hepimizi üzüyordu.

c) Kızgınlığımın sebebini sana sabah anlatacağım.

d) Yarışmayı kazandığını okul idaresinden öğrenmiş.

 

103-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle vurgusu dolaylı tümleç üzerindedir?

A.) Yatağını sobalı odasına taşımış.

B.) Bu uyanışlar başlayınca yaşadıklarımı yazmalıyım.

C.) Ben, daha çok mecbur olduğum için yazıyorum.

D.) Ona beraber gitmeyi teklif ettim.

 

104)

Elvan çiçekleri takma başına,

Kudret kalemini çekme kaşına,

Beni ağlatırsan doyma yaşına.

Ağla göz yaşını sil melul melul.

Yukarıdaki  dörtlükte kullanılan kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A.) Yarım kafiye

B.) Tam kafiye

C.) Zengin kafiye

D.) Cinaslı kafiye

 

105-Aşağıdakilerden hangisi hikayenin temel unsurlardan biri değildir?

A)Olay

B) Anlatım

C)Kişi

D) Yer ve zaman

 

106- Şiirde  verilmek istenen  duyguya………….; şiirde  mısra sonlarındaki  ses benzerliğine …………….. denir.

Yukarıdaki  cümlede  boş yerleri  uygun  sözcüklerle  tamamlayınız.

A) konu –uyak

B) tema  -uyak

C) redif –uyak

D) uyak –cinas

 

107-‘’ Dayımın oğulları  arabayı  dün  sanayi çarşısına götürdüler.’’

Cümlesinde nesne  hangisidir?

A) Dayımın oğulları

B) Arabayı

C) Dün

D) Sanayi çarşısına

 

108-Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

a-Sınıfın camı kırıldı.

b-İnsanların dertlerini dinliyorum.

c-Sokaktaki kedi ağaca tırmanmış.

d-Ustalar, işi iki gün salladılar.

e-

109-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat görevinde değildir?

a-) Bu öğrenciler neden geç kalmışlar?

b-)Üçüncü katta işlemlerinizi yaptırın.

c-)O kitabı okumayı çok isterim.

d-)Çocuklardan biri yolunu kaybetmiş.

 

110-’Karanlık’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A.Bu karanlık günler elbet bitecek.

B.Karanlık düşünceli adamları sevmem.

C.Karanlıklardan kurtulup aydınlık günlere ulaşacağız.

D.Karanlıkta göz gözü görmüyordu.

 


111-

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Yukarıda verilen dörtlük konusuna göre hangi şiir türüne girer?

A.Lirik Şiir

B.Didaktik Şiir

C.Epik Şiir

D.Pastoral Şiir

 

112-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?

A.Olayı yarım yamalak anlattı.

B.Yolda yavaş yavaş yürüdü.

C.Bunları zar zor yaptı.

D.Güzel mi güzel bir elbiseydi.

 

113-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır?

A.Çocuğun gürültüsünden rahatsız oldu.

B.Uzun uzun düşündükten sonra sorunun cevabını buldu.

C.Suyun sesi eve kadar geliyordu.

D.Fotoğraf albümü ona eski günlerini hatırlattı.

 

114-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?

a- Bugün saçını arkadan toplamıştı.

b-Taşıyacağı paketleri üst üste getirerek bağladı.

c-Dağın eteğinde kurulmuş küçük bir köydü.

d- Bugün hava çok ama çok sıcaktı.

 

115-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a- Arkadaşlarını senmi çağırdın?

b- Seni bekleyeyimmi onu söyle.

c-Onunla Osman’mı gelecek?

d- Eve geldi mi hemen derse oturur.

 

116- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ki’’ zamir görevinde kullanılmıştır?

a- Evimizdeki eşyalar oldukça eskiydi.

b- Küçük çocuk, sınıftakileri gösterip seslendi.

c-Ağaçtaki kuşlar ötmeye başladı.

d- Balkondan sahildeki insanları izledi.

 

117- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a- Sinemaya geliyormusun?

b- Sende mi geliyorsun?

c-Çantamda ki para kaybolmuş?

d-Geldim ki evde kimseler yoktu.

 

118-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “uzak” sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A-İlk günden beri bize uzak duruyor.

B-Belediye binası oldukça uzaktı.

C-Topa uzaktan vurdu.

D-Okullarımız birbirine uzaktır.

 

119-Hiç kimse bu haberlere sevinmiyor.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A-O hep yalan söyler.

B-Herkes kazanmak istiyordu.

C-Bazıları çok unutkan.

D-Birkaçını evde bırakmıştım.

 

120)

Mutluluk diyarına gideceğim göklerden

Sevgi ile penceremi bezeyecek çiçekler.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A-Soyut ad

B-Somut ad

C-Cins adı

D-Topluluk adı

 

121) Aşağıdakilerden hangisi zincirleme ad tamlaması değildir?

A-Meşe ağacının gölgesi

B-Sinema dünyasının yıldızları

C-Tiyatronun eski koltukları

D-Öğrencilerin ders kitabı

 

122-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylama vardır?

A-Evliya Çelebi bu diyara da uğramış

B-Zonguldak, kara elmasın ev sahibidir.

C-Aklınca tencereyi ısıttı.

D-Arkadaşım ince fikirli biriydi.

 

123-

Karac’oğlan size bakar sevinir;

Sevinirken kalbi yanar göyünür;

Kımıldanır hep dertleri devinir;

Yas ile sevincim yakışır dağlar.

KARAC’OĞLAN

Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Ünsüz yumuşaması vardır.

B-Hece ölçüsü kullanılmıştır.

C-Ulama yapılmıştır.

D-Çapraz uyak vardır.

 

124- Aşağıdakilerin hangisinde “yakmak” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A. Aşırı sıcaklardan ormanlar yanıyor.

B. Yaktı beni yârin ela gözleri.

C. Soğuk rüzgâr insanın yüzünü yakıyor.

D. Araba fiyatları el yakıyor.

 

125-  "Bırakmak" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde, "Bıraksalar akşama kadar uyuyacak." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

A) Biraz  para  bıraksa, pazarlamacılığa devam edecek.

B) Bu külüstür, bir gün, onu dağ başında bırakacak.

C) Babası bıraksa her gün futbol oynamaya gidecek.

D) İnadı bıraksa hayatın tadını o da fark edecek.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

101C                  111C                  121C

 

102B                  112D                  122B

 

103A                  113B                  123D

 

104B                  114C                  124A

 

105B                  115D                  125C

 

106B                  116B

 

107B                  117D

 

108D                  118A

 

109D                  119B

 

110D                  120D


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR