KPSS TÜRKÇE DENEME SINAVI 18


Bu testimizde kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme sınavı, kpss türkçe soruları, kpss türkçe deneme indir, kpss türkçe soruları ve cevapları, kpss türkçe deneme test çöz gibi konuları ele alacağız.

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI -18

 

126- "Dersler bugünlerde oldukça ağırlaştı." cümlesindeki "ağırlaşmak" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolaylaştı

B) Zorlaştı

C) Yavaşladı

D) Hızlandı

 

127-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A.Elinde birtakım dosyalarla odaya girdi.

B.Art arda attığımız iki golle tur atladık.

C.Kızdıkları için toplantı salonunu terkettiler.

D.Ben bu işlerden de az çok anlarım.

 

128- Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A.Aklına geldikçe kalbimi kıracak davranışlar sergilemekten kaçınmazdı.

B.Ben bu kadar tatlı bir çocuk görmedim.

C.Yıllardan beri senin yolunu gözlüyorum.

D.Yaşadığım sıkıntıları hiç kimseye anlatmazdım.

 

129-Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘’gerçek’’ anlamda kullanılmıştır?

a) Eli uzun

b) Çoğu gitti, azı kaldı

c) Papucu dama atılmak

d) Arı kovanı gibi işlemek

 

130-”Büyük çanlar çalınırken küçük çanların sesini kimse duymaz.”

Yukarıdaki cümlede, aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Özne

B) Zarf Tümleci

C) Nesne

D) Dolaylı Tümleç

 

131) Aşağıdakilerin hangisinde “sıcak” sözcüğü “içten, samimi” anlamında kullanılmıştır?

A) Sıcak suya iyice alışmış olmalısınız.

B) Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı.

C) Sıcak, çiftçileri kara kara düşündürüyor.

D) Burada sıcak karşılanacağımızı ummuyordum.

 

132 “Yeşil örtü yuvarlak masaya çok yakışmıştı; ancak duvarların kapalı rengi bunlarla hiç uyumlu değildi.”

Bu cümledeki hangi kelimeler varlıkların niteliğini belirtmektedir?

A) örtü - masaya - ancak

B) çok - yuvarlak - uyumlu

C) yeşil - yuvarlak - uyumlu

D) yeşil - yuvarlak – kapalı

 


133-Aşağıdakilerin hangisinde ‘
kırmak’ sözcüğü ‘Kardeşinin bu davranışı beni çok kırdı.’cümlesindekiyle aynı anlamdadır?

A)Serhat’ın kolu kırılınca herkes paniğe kapıldı.

B)Evin bütün camları kırık döküktü.

C)Yazılı ortasında kalemimin ucu kırılınca telaşa düştüm.

D)Tok sözlerinin yakınlarını çok kırdığının farkında değilsin galiba.

 

134-

1.Ne zaman?

2.Ne?

3.Nereler?

4.Niçin?

‘Yaz aylarında buralar sıcacık olur.’

Cümlesi numaralanmış sorulardan hangilerine cevap verir?

A)1, 2

B)1, 3

C)3, 4

D)1, 4

 

135-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “altın” sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır?

a) Onun altın gibi bir kalbi var.

b) Altının değeri giderek artıyor.

c) Altın yürekli bir insan olduğunu biliyorum.

d) Altın çocuk yine birinci oldu.

 

136- “Soyut bir kavram somut anlamlı bir sözcükle anlatılabilir.”

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu duruma örnek yoktur?

a)Bu ağaçlar bahçeye ayrı bir hava vermiş.

b) Sanki bakışlarıyla bizi eziyordu.

c)Bu sözlerin onu kırmış.

d)Köprünün ayağı tamir edilmiş.

 

137-Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine ayrılış bakımından yanlıştır?

a)Birinci vazifen / Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni / ilelebet / muhafaza ve müdafaa etmektir.

b)Divan edebiyatında / sıkça işlenen konulardan biride / tasavvuftur.

c)O akşam sandalla denizden geçen / bendim.

d)Ertesi sabah / dinlenmiş bir biçimde  / güverteye / geldi.

 

138-

Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle,

Seğirtir kaval sesinde sağa sola

Çobandır köyün yamacında

Yayar davarı da çömelir

Meşe dallarının ardında

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait bir nitelik taşır?

A)Lirik

B)Didaktik

C)Epik

D)Pastoral

 

139)Aşağıdakilerden hangisi roman ve hikayenin ortak özelliğidir?

A)Serim, düğüm, çözüm bölümlerinin bulunması.

B)Kişilerin fiziki ve karekter özelliklerinin detaylı verilmesi.

C)Bir ana olaya bağlı olarak gelişen yardımcı olayların olması.

D)Birçok mekan ve çevrenin kullanılması.

 

140- “Küçük kız beni görünce  evine kaçıyordu.” Cümlesinin ögelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesne-Özne-Dolaylı Tümleç.-Yüklem

B) Özne-Zarf Tümleci-Dolaylı Tümleç-Yüklem

C) Dolaylı Tümleç-Özne-Zarf Tümleci-Yüklem

D) Özne-Dolaylı Tümleç-Zarf Tümleci-Yüklem

 

141-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karanlık” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Evin önüne geldiğimde ortalık çok karanlıktı.

B) Karanlığın bitiminde küçük bir ışık vardı.

C) Karanlık işlerle uğraşmak kötü bir iştir.

D) Ortalık karanlık olunca bir iş yapamadım.

 

142-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

a)Haberi alınca gerçekten çok üzüldü.

b)Elinden geldiğince derslerine çalışır.

c)Bizi çok zor günler bekliyor.

d)Bayılan öğrencileri ayıltmak güç oldu.

 

143-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde adlaşmış bir sıfat nesne görevinde kullanılmıştır?

a)Geniş bir yoldan bahçeye girdik.

b)Şüphesiz, iyileri herkes daha çok sever.

c)Pencereden bakınca onu gördü.

d)Üç saattir telefon bekliyoruz.

 

144-Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur?

A) silgi

B) ben

C) yol

D) yüz

 

145-Aşağıdaki seçenekteki sözcüklerin hangileri, aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) beyaz-ak

B) uzun-kısa

C) hürriyet-özgürlük

D) buluş-icat

 

146- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?

a)Hava renksiz kokusuz bir maddedir

b)Defterin sayfaları yırtılmış.

c)Bulaşık makinesi tamire gönderilmiş

d)Elindeki gümüş maşayı sofraya koydu.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

126B                 136D                 146A

 

127C                 137B

 

128D                 138D

 

129B                 139A

 

130D                 140B

 

131D                 141C

 

132D                 142D

 

133D                 143B

 

134B                 144A

 

135B                 145B


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR