KPSS TÜRKÇE DENEME SINAVI 19


Bu testimizde kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme sınavı, kpss türkçe soruları, kpss türkçe deneme indir, kpss türkçe soruları ve cevapları, kpss türkçe deneme test çöz gibi konuları ele alacağız.

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI -19

 

151.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Batı

B) Gerilim

C) Değişim

D) Hamle

 

152. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi sıfat değildir?

A) Kırmızı toka

B) Güzel çiçek,

C) Elmanın iyisi

D) Renkli ışıklar

 

153. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ilgi zamiri yoktur?

A) Benim çantam yanımda, seninki nerde?

B) Bizimkiler bugün gelecek.

C) İçerdeki kitapları getirin.

D) Ayşe'nin kalemi kırmızı, benimki mavi.

 

154. Aşağıda size verilen bilgilerden hangisi öykü (hikaye) unsurlarından biri değildir?

A) Hikayede  ( öykü) bir olay örgüsü ve kişiler vardır.

B) Hikayede zaman kavramı vardır.

C) Hikayede  yer (mekan ) vardır

D) Öyküde olaylar, doğrudan doğruya eserdeki kişi tarafından anlatılır.

 

155. ‘’ İnsanları başarıya götüren şey; azmin zaferidir.’’

Cümlesinde altı çizili tamlamanın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir;?

A) Belirtisiz isim tamlaması

B) Belirtili isim tamlaması

C) Zincirleme isim tamlaması

D) Takısız isim tamlaması

 

156. “Çok kırıcı konuşuyorsun.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün türdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Yorulduk ama iyi iş çıkardık.

B) Beni sessizce dinleyin şimdi.

C) Okula yürüyerek geldim.

D) Kapıyı hızla çekip, dışarı çıktı.

 

157. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde iyelik zamiri yoktur?

A) Ayağını yerden kesecek bir arabası olsun istiyordu.

B) Kitabını bana verir misin?

C) Konuyu gereksiz ayrıntılarla dağıtmayalım.

D) Bugün okulda çantası kaybolmuş.

 

158. Çok güzel haberler aldım bugün ondan.” cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) zarf- zarf- zamir

B) sıfat- zarf- zamir

C) zamir – zamir- sıfat

D) zarf- zamir- zamir

 


159.

Ela gözlerine kurban olduğum

Yüzüne bakmaya doyamadım ben

İbret için gelmiş derler cihana

Noktadır benlerin sayamadım ben  “

Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A ) Güçlü bir sevgiyi ifade ettiği

B ) Abartma sanatından yararlanıldığı

C ) İnsanlara öğüt verildiği

D ) Betimlemelere yer verildiği

 

160. Aşağıdakilerden hangisinde abartma vardır?

A ) arkadaşım çok güçlüydü

B ) Güle güle öldük

C ) Deniz çarşaf gibiydi

D ) Teknoloji ses hızını aşan araçlar geliştirildi

 

161. Hangisinde adlanmış sıfat vardır?

A ) Büyükler, küçükleri korumalıdır

B ) Onu yürüyüşünden tanırım

C ) Babamla konuyu araştırdık

D ) yüzüme çok soğuk baktı

 

162. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Dalgın

B)Çınarın

C) Bilgiç

D)Çöplük

 

163. Hangi kelime iyelik zamiri eki almıştır?

A)Devletim

B)Severiz

C)Okursun

D)Yazınız

 

164. “Bana öyle geliyor ki, bu yıl çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek; karlar, yağmurlar kesilmeyecek; artık bir daha bahar toprağımızı şenlendirmeye cesaret edemeyecek” diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Kuşkulu

B)Karamsar

C)Tedbirli

D)Kaygılı

 

165. Şiir değiştirir insanı. Bir okuyucu sevdiği şairi tanımadan başka, tanıdıktan sonra başka insandır. Çok sevdiğiniz, hoşunuza giden şiirlerle ilk karşılaşmalarınız düşünün. Gece ise uykunuz açılmıştır. Bir daha, bir daha okumak, ezberlemek, yakınlarınıza dinletmek istersiniz okuduğunuz şiiri. Yaşama istekleriniz artmıştır. Bir coşku, bir katkıdır yaşamınıza. Artık değişmez, zenginleşmiştir yaşamınız.

Paragrafın konusu nedir?

A) Şiirin insan hayatını etkilediği

B) Şairleri tanımak gerektiği

C) Şiir okumanın bir ihtiyaç olduğu

D) Şiirin hoşça vakit geçirttiği

 

166. Hangi cümlenin öğeleri “özne-dolaylı tümleç- yüklem” şeklinde sıralanmıştır?

A) Kâzım Efendi, sokağın köşesindeki küçük dükkânı kiraladı.

B) O, müşterinin her istediğini karşılamayı düşündü.

C) Ekmekten pirince kadar her şey bu dükkânda bulunacaktı.

D) Alış verişe gelen herkes dükkânın yeni sahibini kutladı.

 

167. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz uyumsuzluğu yazım yanlışına sebep olmuştur?

A) Sınıftan garip garip sesler geliyordu.

B) Testdeki soruların çoğunu cevapladı.

C) Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor.

D) Yine gezmekten mi geliyorlarmış.

 

168. “dık, -dik” ekininin eklendiği kelime, aşağıdakilerin hangisinde sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Kalabalıkta tanıdık kimse göremedim.

B) Okutmak için çalmadık kapı bırakmadı.

C) İkna etmek için söylemedik söz kalmadı.

D) Tellâl,”Duyduk, duymadık, demeyin.”diyordu.

 

169. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

A) Alım satım işlerinden hiç anlamam.

B) Gözlerim gece boyunca seni aradı.

C) Her zamanki gibi başım ağrıyor.

D) Köyüme gitmeyeli epey zaman oldu.

 

170.

I.Hiçbir yer bizim köy kadar güzel değildir.

II.Çok az yer bizim köy kadar güzeldir.

III.Bizim köy kadar güzel bir yer yoktur.

IV.Bizim köyden daha güzel yerler olduğu da bir gerçektir.

Yukarıda cümlelerin hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır?

A) I-II

B)II-IV

C)I-III

D)IV-III

 

171. “Burada güzel bir işim var. Bırakamam. Aslında unutamadım oraları. Keşke hiç göndermeseydiniz beni.”

Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin türü, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsim, fiil, sıfat

B) Zarf, isim, zamir

C) Sıfat, isim, zamir

D) Sıfat, fiil, sıfat

 

172. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” vardır?

A) Arkadaşım çok güçlüydü.

B) Ulaşımda, ses hızını aşan teknolojiler geliştirmeliyiz.

C) Bir fıkra anlattı ki güle güle öldük.

D) Deniz sabah saatlerinde çarşaf gibiydi.

 

173. “O, senin kadar çalışkan bir çocuktur.” cümlesine “kadar” kelimesinin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşitlik

B) Aşırılık

C) Üstünlük

D) En üstünlük

 

174. Aşağıdaki cümlelerde bulunan “-ki” lerden hangisi ilgi zamiridir?

A) Mağazamızdaki bütün elbiselerin fiyatları indirildi.

B) Bu elbise çok şık, ama elinizdeki daha güzel.

C) Bazı müşteriler vitrindeki mallara bakıyorlar.

D) Çocuk üzerindeki elbiseyi çıkarmak istemedi.

 

175. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Toplantıda çok güzel konuştu.

B) Güzel bir hediye paketi yaptırdı.

C) Güzel sözlerle kandırdı hepimizi.

D) Maviye çalan çok güzel gözleri vardı.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

151D               161A               171C

 

152C               162B               172C

 

153C               163A               173A

 

154D               164B               174B

 

155B               165A               175A

 

156A               166C

 

157C               167B

 

158A               168D

 

159C               169A

 

160B               170C


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR