KPSS TÜRKÇE DENEME SINAVI 6


Bu testimizde kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme sınavı, kpss türkçe soruları, kpss türkçe deneme indir, kpss türkçe soruları ve cevapları, kpss türkçe deneme test çöz gibi konuları ele alacağız.

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI -6

 

1.Aşağıdakilerden hangisinde ‘’mi’’ nin yazımı  yanlıştır?

A) O, babası geldi mi sevinir.

B ) Sen, dondurma yemeyecek misin?

C) Bana haber verecek misiniz?

D) Güzelmi güzel arabası var.

 

2. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?

A) Suyu

B) Kapısı

C) Onun

D) Sesi

 

5. Aşağıdaki kelimelerin hangisi yanlış yazılmıştır?

A) Kütahyanın

B) Manisa’nın

C) Muğla’nın

D) Denizli’nin

 

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır?

A) Of bu isot çok acıymış!

B) Bu laflar hiç tat vermiyor.

C) Ayakkabının burnu aşınmış.

D) O, ne kurttur sen bilmezsin.

 

7. ‘‘ Birey ’’ ile ‘‘ Ulus ’’ arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Millet – ülke

B) işçi – fabrika

C) asker – ordu

D) doktor – hasta

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘gibi’ sözcüğü benzetme ilgisi kurmuştur?

A) Bir ara yağmur yağar gibi oldu.

B) Bütün suçu ben işlemişim gibi davranıyor.

C) Beyaz elbisesiyle peri gibi olmuştu.

D) O da benim gibi çalışkan bir öğrenciydi.

 

9. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi somut anlamlı sözcüklerden oluşmuştur?

A) sevginin bedeli

B) insanlığın sonu

C) gözlerin rengi

D) yüreğimin acısı

 

10. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde ‘bir iş için çok emek vermek’ anlamı vardır?

A) gözleri yaşarmak

B) göz nuru dökmek

C) gözleri parlamak

D) gözleri kan çanağına dönmek

 

11. ‘Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.’ atasözünün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) hırs

B) çıkar

C) komşuluk

D) umut

 

(12. ve 13. soruları aşağıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.)

Yaşamımız ilerledikçe ne kadar çok şey öğrendiğimizi fark ederiz. Bir bilgi yarışmasında bildiklerimizi sıralamakta üstümüze yok. Ama o bilgileri bütünleştirip yaşama aktarmaya, karşılaştığımız sorunları çözmeye gelince kalıyoruz. İşte o zaman anlıyoruz…

12. Yukarıdaki paragrafın sonuna anlatım akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) daha çok kitap okumalıymışız.

B) önemli olan bilgiyi kullanabilmekmiş.

C) yaşam çok zormuş.

D) öğrenim hayatımızda ne çok şey öğrenmişiz.

 

13. Yukarıdaki parçada yazar neden yakınmaktadır.

A) Hayatın zorluğundan

B) Çok fazla kitap okuyamadığından

C) Öğrenilen bilginin hayata aktarılmayışından

D) Öğrenilmesi gereken bilgilerin çokluğundan.

 

(14. ve 15. soruları aşağıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.)

Masallarda, hikâyelerde ya da filmlerde kötü insanların yenilmesi niçin mutlu ediyor bizi? Çünkü biz iyiyizdir; çünkü gerçek hayatta onları yenemeyiz. Masalların, hikâyelerin ya da filmlerin aracılığıyla görürüz onların yenildiğini. Onlar bizim hayallerimizdir.

14. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eserlerde kötülerin yenilmesini isteyen insanlar asıl kötülerdir.

B) Kötü insanlar yenilmeye mahkûmdur.

C) İnsanlar hayallerinde bile olsa kötülüğün kaybettiğini görmek ister.

D) İnsanlar her zaman hayalleriyle mutlu olur.

 

15). Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Masallarda kötü insanlar iyilere yenilir.

B) Kötü insanların yenilmesi bizi mutlu eder.

C) Kötü insanlar sadece masal, hikâye ya da filmlerde vardır.

D)Kötü insanları gerçek hayatta yenemeyiz.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm adlar yalın haldedir?

A) Ahmet, televizyon izliyor.

B) Seni bahçede bekliyorum.

C) Turizm sezonu martta başlar.

D) Topluca yemeğe gittik.

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde ilgi zamiri ‘ki’ kullanılmıştır?

A) Senin boyun benimkinden kısa.

B) Şu karşıdaki adamı tanıyor musun?

C) Kitaptaki bilgilerin çoğu doğruydu.

D) Yüzündeki sivilcelerin hepsi geçmiş.

 

18. ’doğru’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Doğru sözün her yerde değeri vardır.

B) Eğri oturalım; doğru konuşalım.

C) Doğruluktan sapmayın.

D) Sorunun yanıtı doğru mu?

 

19. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi (sertleşmesi) vardır?

A) Rüzgârın hızı giderek düşüyor.

B) Biraz yavaş anlat kafam karıştı.

C) Banyoda ayağı kaymış.

D) Çocukcağız ağaçtan düşmesin mi?

 

20. Aşağıdaki tamlamaların hangisi tamlayan (-ın,-in) ve  tamlanan (-ı,-i ) eki almıştır?

A) Ev önü                 B) Bahçe kapısı

C) Diz boyu              D) Fenerin ışığı

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-D                 6-A                         11- B                     16- A

2-D                 7- C                        12- B                     17- A

8- C                        13- C                     18- A

9- C                14- C                     19- D                     20- D

5-A                 10- B                     15- C


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR