KPSS TÜRKÇE DENEME SINAVI 7


Bu testimizde kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme sınavı, kpss türkçe soruları, kpss türkçe deneme indir, kpss türkçe soruları ve cevapları, kpss türkçe deneme test çöz gibi konuları ele alacağız.

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI -7

 

1.

Yeşil yeşil pencerelerden bir gül at bana,

Işıklarla dolsun kalbimin içi.

Geldim işte mevsim gibi kapına,

Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Kaynaşma

B) Ulama

C) Ünsüz yumuşaması

D) Ünsüz benzeşmesi

 

2. Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır.

Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Çalışkan – Tembel

C) Savurgan - Tutumlu

B) Vasıta – Araç D) Sert – Yumuşak

 

3. “ile” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?

A) Bu adamla yolculuk yapılmaz.

C) Benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren.

B) Seninle ben çok iyi anlaşıyoruz.

D) İnsanlarla geçinmenin yollarını araştır.

 

4. “Ben sana mecburum bilemezsin.” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?

A) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi

B) haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi

C) dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi

D) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?

A) Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi?

B) Bilmelisin ki bu böyle sürmez.

C) Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede?

D) Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor.

 

6. “– yor” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten önceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır?

A) Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne.

C) Nasıl bakıyor dersiniz bize yıldızlar.

B) Bilmiyor günün değerini insanoğlu.

D) Patlıyor insanın sabrı amaçsız yaşamda

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tek heceli bazı sözcüklerin son sert ünsüzleri yumuşamaz.

B) “yağmur, kabuk, havuç ..” sözcükleri küçük ünlü uyumuna uygundur.

C) “c, d, g” ile başlayan ekler, sert ünsüzle biten sözcüğe eklenince “ç, t, k” olur.

D) Ünlü uyumu, Türkçe’yi başka dillerden ayıran bir özelliktir.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık

yapılmamıştır?

A) Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi.

B) Sınıfça “güzelim kıyı” adlı parçanın planını çıkardık.

C) Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir.

D) Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bu soruyu çözemeyeceğimi mi sanıyorsun?

C) Geldiğinde beni arıyacağını umarım.

B) Hukuğun üstünlüğü tartışılmaz.

D) İhtiyar yavaşca yerinden doğruldu.

 

10. “Ben de temmuz öğlesi sıcağı ... sokağa çıktım. Akşama ... Taksim ‘de kasım ayazına tutuldum.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?

A) ile – sanki

B) çünkü – doğru

C) fakat – az

D) ile – doğru

 

11.

Ağaca çıkmasını bilirim;

Tanırım meyvenin oluşumunu;

Taş kırmak da gelir elimizden,

Ateş yakmak da aş pişirmek de.

Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?

A) Aş pişirmekte usta olduğunu

C) Ağaçlarla haşır neşir olduğu

B) Ustalığını kimlerle paylaştığı

D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini

 

12. “İşlemek “sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.”

Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) En iyi işleyen otel bizimki

C) Ulus – Dışkapı arasında işleyen metroya hiç binmedim.

B) İşyeri on beş elemanla işliyor.

D) Duvardaki tüm saatler işledi.

 

13.

Hep aydın günlerimiz olmalı,

Milletçe elele, beraber.

Bütün köylerinde güzel yurdumun

Okumayan, yazmayan kalmamalı.

Bu vatan, cennet vatan,

Kalkınmalı, kalkınmalı.

Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birlik – İyimserlik

C) Korku - Üzüntü

B) Yalnızlık – Pişmanlık

D) Karamsarlık – Özlem

 

14.

I. kendine iş edinmişti IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra

II. vaktiyle okumamış olmanın V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi

III. durmadan çalışarak VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat

Yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?

A) II – IV – VI – III – V – I

C)V–VI–IV–III–II–I

B) III – II – V – VI – I – IV

D) VI – V – IV – III – II - I

 

15. “Benim yârim, bezden kilim              Yandaki dörtlüğün kafiye şeması aşağıdakilerden

Dokur Konya’da, Konya’da                      hangisidir?

Bülbül gibi dertli dilim

Şakır Konya’da, Konya’da”

A) ----------- a                B) ---------- a          C) ---------- a         D) ---------- a

----------- a                     ---------- b              ---------- b               ---------- b

----------- a                     ---------- c              ---------- a              ---------- c

----------- b                     ---------- b               ---------- b -            --------- a

 

16. “Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir.” cümlesindeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez?

A) isteyerek

B) yılmadan

C) canla başla

D) aldırış etmeden

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?

A) İsteklerine her zaman cevap verdim, bunu biliyorsun.

B) Gelmiyorum, demedim sana.

C) Bir gece ansızın gelebilirim.

D) Söylediğin sözle, güzel değil.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?

A) Yükselen bulutlar

B) Bahçemizde gördüklerim

C) Hepimiz heyecanlıydık

D) Boş zamanları değerlendirme konusu

 

19. “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisine göre dizilmiştir?

A) Özne + tümleç + yüklem

C)Tümleç + özne + yüklem

B) Özne + yüklem

D) Özne + nesne + yüklem

 

20. “Sergiledik” fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A) sergi – le - di –k

C) ser – gi – le – di – k

B) ser- gi – le – dik

D) sergile – di – k

 

21. Aşağıdaki fiillerden hangisi farklı bir kişiye göre çekimlenmiştir?

A) Bilmiyorsa

B) Döversin

C) Öğrenir

D) Okur

 

22. “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” Cümlesinde bir benzetme vardır.

Buna göre ne, neye benzetilmektedir?

A) Karanlık – Usturaya

C) Şimşek - Usturaya

B) Ustura – Şimşeğe

D) Hava – Usturaya

 

23. Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı yapıdadır?

A) Havada

B) Acısız

C) Yaran

D) Parladı

 

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir isim tamlamasıdır?

A) Birdenbire yollarını sık bir orman kesti.

B) İlkbaharın güzelliğini kış boyunca özleriz.

C) İki bahçeyi birbirinden yüksek bir duvar ayırıyordu.

D) Çiçeklerin güzelliği hepimizi büyülemişti.

 

25. Hangisi deyim değildir?

A)Karşı gelmek

B) Yemek pişirmek

C) Yol vermek

D) El uzatmak

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-D         6-C         11-B       16-D       21-B

2-B         7-B         12-C       17-D       22-C

3-B         8-D         13-A       18-C       23-A

4-A         9-A         14-A       19-A       24-D

5-C         10-D       15-C       20-C       25-B


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR