KPSS TÜRKÇE DENEME SINAVI 8


Bu testimizde kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme sınavı, kpss türkçe soruları, kpss türkçe deneme indir, kpss türkçe soruları ve cevapları, kpss türkçe deneme test çöz gibi konuları ele alacağız.

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI -8

 

1- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kavramıyla ilgili değildir?

A) Düşüncenin sözel olarak karşılıklı değiş tokuşu

B) İki kişinin birbirini anlaması

C) Duygu, düşünce ve bilgilerin aktarılma süreci

D) Telefon, telgraf, televizyon, radyo gibi aygıtlardan yararlanılarak yürütülen bilgi alışverişi, haberleşme

E) Bir insanın işiyle ilgili planlar yapması

 

2- Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) Eklemeli dillerde kökler değişmez, sabittir.

B) Çekimli dillerde kökler değişime uğrar, sabit değildir.

C) Tek heceli dillerde kavramlar, vurgu ve tonlama sistemlerinde farklılık yaratılarak karşılanır.

D) Türkçe eklemeli, Arapça çekimli, Çince tek heceli dillerdendir.

E) Hint- Avrupa Dil Ailesinin üyelerinden biri de Arapçadır.

 

3- Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında yer almaz?

A) Kültür, insanın başlangıçtan bugüne zihni ve emeğiyle ortaya koyduğu bilgi ve etkinlik birikimini konu alır.

B) Gündelik yaşayışı düzenleyen kurum ve kuruluşlar da kültür alanına girer.

C) Kültür bir anda oluşmaz, zaman içinde oluşur.

D) Kültür başka bir ulusun kültürüyle desteklendiğinde kalıcı olur.

E) Kültürün gelecek nesillere aktarılması” dil” ögesiyle olur.

 

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunan altı çizili sözcükte ses türemesi yoktur?

A) Beşer beşer gruplara ayrıldık.

B) Affetmem asla seni, sana muhtaç olsam dA)

C) Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.

D) O günlerde neler hissettiğimi anlatamam.

E) Bütün suçlamaları reddettiğini söylüyor.

 

5- "Gözlüyor ufkumuzdan giden küçücük rüyaları." cümlesinde hangi ses olayları görülmektedir?

A) Yalnızca hece düşmesi

B) Hece düşmesi, ünlü daralması

C) Ünlü daralması, hece düşmesi, ünsüz yumuşaması

D) Ünlü daralması, hece düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz düşmesi

E) Ünlü daralması, ünsüz yumuşaması, hece düşmesi, ünsüz artması

 

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uyan fakat küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?

A) Selam verdim; rüşvet değil, diye almadılar.

B) Paltosunu kapıda bırakıp içeri girdi.

C) Akşam oldu hüzünlendim ben yine

D) Ben bir garip aşk bestesiyim.

E) Bir soğuk yel eser; üşür ölüm bile

 

7- Sende git, sende unut, kimler unutmadıki...

Bu dizede kaç yazım yanlışı yapılmıştır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Dört yalnış, bir doğruyu götürür.

B) Kömür satışları birdenbire hızlandı.

C) Sen bu cezayı haketmiştin.

D) Susuzlukdan dudakları çatlamış.

E) Dünki sınavım hiç iyi gitmedi.

 

9- Hocaya sormuşlar ( ) Hocam bir şey icat ettin mi ( ) Ettim ( ) demiş ( ) ama ben de beğenmedim!

Bu parçada parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (!) (;) (,)

B) (:) (?) (,) (;)

C) (;) (?) (,) (.)

D) (,) (?) (.) (;)

E) (,) (?) (,) (;)

 

10- Aşağıdakilerden hangisi, dilin canlı bir varlık olduğunun göstergesidir?

A) Dil, toplumun gelişimine bağlı olarak değişir ve gelişir.

B) Dil, toplumda insanlar arasında anlaşmayı sağlar.

C) Dil, toplum bireyleri arasında ortak duygular oluşturur.

D) Dille milli kültür arasında bağ vardır.

E) Her toplumda dilin yapısı farklıdır.

 

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bu kentin sabahı akşamlarından güzel

B) Kırları gölgemle ben dolaşınca yan yana

C) Benzetirim kendimi bir sürüsüz çobana

D) Burada garip ruhumun söndü bütün hevesi

E) Bu köy garip bir diyar, gariplerin beldesi

 

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük kullanılmamıştır?

A) Karagöz, perde arkasında oynatılan bir kukla oyunudur.

B) Seni de affettim.

C) Birkaç gün sonra yine görüşürüz.

D) Bazı yollarda kanalizasyon çalışması vardır.

E) Onun kadar vurdumduymaz bir insan görmedim.

 

13) Aşağıdakilerden hangisinde somut anlamlı bir kelime soyutlaşmıştır?

A) Bu işte kesin onun parmağı var.

B) O cesur bir çocuktu.

C) Ne düşündüğünü anlayamazdık.

D) Bugün çok neşeli idin.

E) Hayatı üzüntüyle geçmişti

 

14-

Ey benim sarı tamburam

Sen ne için inlersin

İçim oyuk derdim büyük

Ben anın için inlerim (Pir Sultan abdal)

Yukarıdaki dörtlükte hangi edebi sanat vardır?

A) Kinaye

B) İntak

C) Tevriye

D) Mecaz- ı Mürsel

E) Teşhis

 

15- “Aslanlar yurda döndü” cümlesinde hangi söz sanatı vardır?

A) Benzetme

B) Teşhis

C) İntak

D) Tevriye

E) İstiare

 

16) “gülmek” sözcüğü aşağıdakilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Siz eğlenmeye devam edin, son gülen iyi güler.

B) Havalar yüzümüze gülse de biraz balık tutsak.

C) Şans bu sefer de bize güldü.

D) Ne gülüp duruyorsun, komik bir şey mi var?

E) Gülme komşuna gelir başına

 

17-  “Ali, fotoğraflarına bakıyor.” cümlesindeki göstergenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirti

B) Belirtke

C) Simge

D) Görsel gösterge

E) Kavram

 

18- Bir köşe yazarının yazısında geçen “Türkiye’de trafik kazaları artıyor.” cümlesinde iletişim şemasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gönderici: Yazar

B) Alıcı: Okuyucu

C) Kanal: Gazete 

D) İleti: Gazete yazısı

E) Gönderge: Türkiye’de trafik kazalarının artması

 

19- Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı dönemi eserlerinden birisi değildir?

A) Kutadgu Bilig

B) Divanu Lügati’t- Türk

C) Divanı Hikmet

D) Atabetü’l- Hakayık

E) Dede korkut Kitabı

 

20-“Sessiz olalım!” cümlesinde dil hangi işleviyle kullanılmıştır?

A) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

B) Şiirsel işlev

C) Kanalı Kontrol işlevi

D) Göndericilik işlevi

E) Heyecan bildirme işlevi

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1     E

2     E

3     D

4     A

5     D

6     B

7     C

8     B

9     B

10   A

11   C

12   D

13   A

14   A

15   E

16   D

17   D

18   D

19   E

20   A


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR