KPSS TÜRKÇE DENEME TEST SORULARI 20


Bu testimizde kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme sınavı, kpss türkçe soruları, kpss türkçe deneme indir, kpss türkçe soruları ve cevapları, kpss türkçe deneme test çöz gibi konuları ele alacağız.

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI -20

 

176. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz olmasına rağmen anlamca olumludur?

A) O çok vurdumduymaz bir insandı.

B) Neslihan, derslerine çalışmıyor değil.

C) Sende de hiç para yok mu?

D) Yakında buluşacağız onunla.

 

177. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “açık” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Açıkça konuşmalısın dedim Erkan’a.

B) İlişkilerinde gayet açık ve net olmalısın.

C) Açıktan açığa kopya çekerken yakaladım.

D)Açık denizlerden gelen bu balık korkunçtu.

 

178. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur?

A) Bu yıl havalar çok sıcak olacağa benziyor.

B) Onun bu işlerin üstesinden geleceğini biliyoruz.

C) Onun bizi ele vereceğini halinden anlamıştım.

D) Onun da geziye gelmesi hepimizi çok sevindirdi.

 

179. “Büyümek” kelimesi “Çalışkan çocukların sevgisi yüreğimde büyür.”

Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yapacağım çalışma gözümde büyüdü.

B) Çocuklar sevgi ile büyür.

C) İnsan çalıştıkça başarıları büyür.

D) Ağaçlar bakımla büyür.

 

180. Hangi cümlede farklı türde bir adıl kullanılmıştır.

a- Tümünü alsaydı indirim yapardım.

b- Herkes yere yatsın, kimse kımıldamasın.

c- Kendi düşen ağlamaz derler.

d- Kimisi olayı bile hatırlamadı.

 

181. “Hasta hemşireyi odasında görmek istemiyor; her geldiğinde ona, bu sevecen kızcağıza bağırıyordu.”

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması

B) Ünsüz benzeşmesi

C) Ünlü daralması

D) Kaynaştırma ünsüzü

 

182.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.’

Yukarıdaki dizelerde bulunan ses olayları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)sessiz benzeşmesi- sessiz yumuşaması- hece düşmesi

B)sessiz benzeşmesi-ulama- hece düşmesi

C)kaynaşma- hece düşmesi-ulama

D)sessiz benzeşmesi-ulama-ses daralması

 

183. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış

Bir kelime vardır?

a)Sınava böyle yatarak hazırlanılmaz.

b)Sorulara müthiş yoğunlaşıyorum.

c)Sen de yapabilirsin.

d)Kimseye güvenme kendinden başka.

 


184. Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir?

A) Kömürlük

B) Önlük

C) İnsanlık

D) Gözlük

 

185. ''Sizi uçağa tam saatinde yetiştiririm.''cümlesinde, aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Belirtisiz nesne

B) Zarf tümleci

C) Belirtili nesne

D) Dolaylı tümleç

 

186. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır?

A) Bir haftadır okula gitmiyor; çünkü çok hasta.

B) Param bittiği için arkadaşımdan borç aldım.

C) Çok çalışıyor; çünkü sınavda başarılı olmak istiyor.

D) İyi uyuyamadığımdan başım çok ağrıyor.

 

187. “Bu kitabı okuyan herkes ondan çok şey bulur. Üzerinde iyice düşünülmesi gereken önemli saptamalar var. Yazarın asıl amacı dünyayı bize tanıtmak. Ama bu dünyanın çirkin değil, iyi yönlerini seriyor gözler önüne. Biz de doğal olarak güzel şeyler düşünüyoruz.”

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

A) Yazarın kitaptaki temel amacı nedir?

B) Kitap okur üzerinde nasıl bir etki bırakıyor?

C) Yazar, kitapta neleri öne çıkarıyor?

D) Okur, yazarın saptamalarına katılıyor mu?

 

188. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır?

A) Gözlük

B) Kitaplar

C) Zeka

D) Çalışkan

 

189. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit sözcüktür?

A) Akşam

B) Saatçi

C) Çanakkale

D) Yazlık

 

190. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş sözcük yoktur?

A) Sakin bir günde kayığımız kıyıya doğru yol alıyordu.

B) Gök gürlemesini duyunca yüzü sapsarı kesilmişti.

C) Salonda bir çıtırtı işitince hepimiz kulak kesildik.

D) Sabaha kadar kedi miyavlamasından uyuyamadık.

 

191. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim sayısı diğerlerinden fazladır?

A) İyi ki otomobilleri var.

B) Onu dünyalar  kadar seviyorum

C) Annemler yarın İzmir’e gidecekler.

D) Biz ne insanlar tanıdık.

 

192. “Sen, ceylan bakışlı tatlı bir insansın.”

Cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) insansın

B) bir insansın

C) tatlı bir insansın

D) ceylan bakışlı tatlı bir insansın

 

193. “Gülen gözleriyle çevreye mutluluk saçıyordu.”

Cümlesinde altı çizili ekler, sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uygundur?

A) Hal eki-yapım eki- çekim eki

B) Çekim eki- yapım eki- tamlayan eki

C) Yapım eki- hal eki- şahıs eki

D) Şahıs eki- kip eki- hal eki

 

194. “Kalıcılığın yolu, her zaman okunabilen eserler oluşturmaktan geçer.”

Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle anlamca aynı doğrultudadır?

A) Kalıcı sanatçılar her dönemde okuyucuyla buluşan sanatçılardır.

B) Kalıcılık sanatçının özgünlüğünde gizlidir.

C) Evrensel konulara dayanmayan sanat eseri ölmeye mahkûmdur.

D) Yazıldığı dönemde çok okunmak, kalıcılığın ilk adımıdır.

 

195. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır?

A) Ona bu konuyu anlatmalısın.

B) Onu vazonun içine koy.

C) O günler çok zor günlerdi.

D) Onu bana getirir misin?

 

196. Aşağıdakilerden hangisi cins isim değildir?

A) Köpek

B) Papatya

C) İzmir

D) Teyze

 

197. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmıştır?

A) Reşat Nuri GÜNTEKİN’in Çalıkuşu romanını okudun mu?

B) Yapılan gezi havanın soğuması ile güzel geçmemiş.

C) Çocukları parka götürdük.

D) Bugün yine bazıları toplantıya katılmadı.

 

198. “Bu güzel havada, dışarı çıkmayı hepimiz istedik.”

Cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türü hangisinde doğru verilmiştir?

A) isim-sıfat-fiil-zamir

B) zamir-isim-sıfat-fiil

C) fiil-isim-zamir-sıfat

D) sıfat-isim-zamir-fiil

 

199. Aşağıdakilerden hangisi özdeyiştir?

A) Sert kayaya çarpmak

B) Rezil olmadan vezir olunmaz

C) İpe un sermek

D) Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.

 

200. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan vurgulanmıştır?

A) Böyle bir havada dışarı çıkmayı unut.

B) Arabasını belediyenin önüne park etti.

C) Tüm aramalarına rağmen dergiyi bulamadı.

D) Silah sesini duyan kuşlar uçtu.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

176B               186C               196C

 

177D               187D               197B

 

178A               188C               198D

 

179C               189A               199D

 

180C               190A               200D

 

181B               191C

 

182A               192D

 

183A               193A

 

184C               194A

 

185A               195A


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR