Türkçe Cümlede Anlam test 4

Bu testimizde cümlede anlam test ygs, cümlede anlam test kpss, cümlede anlam test soruları, cümlede anlam test online, cümlede anlam test çöz, cümlede anlam soruları ve cevapları, cümlede anlam soru bankası, cümlede anlam ile ilgili test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, biri ötekinin açıklayıcısı olan iki yargıdan oluşmuştur?
A) Bizi konuşturmadılar; çünkü foyaları ortaya çıkacaktı.
B) Yetişkin insanların da çocuksu yanları vardır; fakat belli etmezler.
C) Kimseye haber vermediler, dün sabah çekip gittiler.
D) Önceleri anlaşamıyorlardı; sonra iyi dost oldular.
E) Herkes güzel konuşamaz; ama doğru konuşabilir.

2. I. Kapı çalınca geldiğini anladık.
II. Üzüntüsünden yemek bile yemedi.
III. Acelesinden bir sürü yanlış yapmış.
IV. Uyuyan adam uyandı ve karşısında kızını gördü.
V. Üstün başarı gösterdiğinden ödüle lâyık görüldü.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Düzenli çalışmadığı için sınavı kazanamadı.
B) Hastalandığından birkaç gündür okula gidemiyor.
C) Hareketlerinizi çok beğendiğimizden sizi seçtik
D) Geç kalışınız sebebiyle sizi sınava alamadık.
E) Kararlı olsaydın bu işin sonucunu başarıya getirebilirdin.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, "koşullu olarak razı olma" anlamı vardır?
A) Düşünmeye daha yakın olur insan Tek başına kaldığı zaman
B) Severim geceyi çaresiz. Korktuğumdan değil, güzelliğinden
C) Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum. Ne büyük nimet olduğunu
D) Her mihnet kabulüm, yeter ki Gün eksilmesin penceremden
E) Mecburuz çocuğum, mecburuz sevmeye Hayatın upuzun gecesini gündüzünü...

5. Aşağıdaki verilenlerden hangisinde göreceli (kişilere göre değişen) anlatım söz konusudur?
A) Kitaplarını koltuğuna almış gidiyor.
B) İster geçen yıla oranla daha iyi gidiyor.
C) Bugün üç yüz kişi yurtdışına gidiyor.
D) İki gündür peynir yirmi bin liradan gidiyor.
E) Yirmi yaşına basan herkes askere gidiyor.

6. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir anlatım özelliği taşımaz?
A) Yahya Kemâl aruzun son temsilcilerindendir.
B) "Otuz Beş Yaş" şiiri, Cahit Sıtkı Tarancı'nın en güzel şiiridir.
C) Son yıllarda köyden şehire göç artmıştır.
D) Namık Kemâl'in "İntibah" eseri ilk edebi roman sayılır.
E) Mehmet Akif "Çanakkale Şehitlerine" şiirini bu savaşı görmeden yazmıştır.

7. (I) Alnında ve yüzünde derin çizgiler vardır. (II) Nasırlı ellerini karşısındaki küçük çocuğa uzattı. (III) Yüzünde hafif bir tebessümle çocuğun saçlarını okşadı. (IV) Bir an gözleri doldu. (V) O anda içinde fırtınalar koptuğunu anladım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yorumlamaya yer verilmiştir?
A) I. B) II C) III D) IV. E) V

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlatımı nesnel bir nitelik taşımaktadır?
A) Atletizm yarışları, at yarışlarından daha çok heyecan vericidir.
B) Parklar, insanlar için en iyi dinlenme yeridir.
C) Resim sanatı, en çok ilgi çeken sanat dalıdır.
D) Ay ışığında dolaşmak, insana büyük zevk verir.
E) Bu yıl memurluk sınavına daha çok aday katılıyor.

9. (I) Yüzyılımızın başında bazı şair ve yazarlar, sade bir dil kullanmaya özen gösterdiler. (II) Bu sade dille de, halka yönelmeyi amaçladılar. (III) İdeâlleri, Fransız edebiyatından aldıkları halka aktarmak ve onları aydınlatmaktı. (IV) Zira bu şair ve yazarlar, Batı'ya yönelme adına kendi öz benliklerini kaybetmişler ve kendi insanlarından uzaklaşmışlardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak parçada istenilen sanatçılara yönelik olumsuz bir yaklaşım söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. Bir eğitimci, ülkesindeki eğitim meşelerini, tartışırken: "Bizde demir çok; fakat, örs ve çekiç yok." diyor.

Eğitimcinin bu cümleyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkede yetenekli öğrenci çok; ancak bunları eğitecek kadro ve malzeme yok.
B) Ülkede okuma isteğinde bulunan çok; ama yeterli yeteneğe sahip öğrenci yok.
C) Ülkede öğrenim imkânları çok; ama zekâ düzeyi oldukça düşük.
D) Ülkede eğitim için imkân çok yeterli ama; öğretim kadrosu yok.
E) Ülkede eğitim imkânları iyi; ancak öğrenciler arasında disiplin yok.

11. Toplumun duygu, düşünce ve yaşama biçiminde ortaya değişmeler dilde de yeni sözcüklerir ortaya çıkmasını sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?
A) Toplumun yaşama biçimi zamanla değişir.
B) Yeni sözcükler, insanın duygu ve düşüncelerini zenginleştirir.
C) Toplumdaki değişmeler, dili de etkiler.
D) Toplumsal hayatta duygu ve düşünceler sa bit değildir.
E) Dildeki değişmeler de toplumun yaşama bi çimini etkiler.

12. "Yazdıklarını biraz okudunuz mu, göze çarpı yor okumadığı..."

cümlesinden sonra aşağıdakilerden hangi sinin getirilmesi uygun düşmez?
A) Durmadan hata yapıyor.
B) Bazı eski sözleri yeni sanıyor.
C) Ünlü yazarlardan bile örnek vermiyor.
D) Dilde pek çok aksamalar yapıyor.
E) Derin konulara giriyor.

13. "Felsefe demek Platon demektir; çünkü ondan sonra gelen filozoflar ya Platoncudur, ya da Platon'a karşıdır."

Yukarıdaki cümleyle aynı anlamı veren yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Platon birçok düşünüre örnek olmuş ünlü bir Yunan filozofudur.
B) Felsefe insanların iyi ve kötüyü ayırmasında, doğru yolu bulmasında etkilidir.
C) Büyük bir düşünür olan Platon, daha sonraki filozofları ya etkilemiş, ya da onları karşısına almıştır.
D) Her düşünür gibi, Platon da kendisinden sonrakileri etkilemeyi başarmıştır.
E) Felsefe, Platon'un düşünceleriyle var olmuştur.

14. "Sevgi, dizelerde satırlarda, bazı olaylarda kaldığı sürece; aile, millet ve insanlık üzüntülerinden kurtulamayacak acılarını hafifletemeyecektir."

cümlesinden çıkaracağımız sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevgi, insanın ruhuna konulmuştur.
B) Sevgi, insanlığa acı ve üzüntülerden kurtarır.
C) Sevgi, dizelerde ve satırlarda kaldıkça bizleri duygulandırır.
D) Sevgi, yaşanırsa kişileri mutlu sonuca ulaştırır.
E) Sevgi, satırlarda kalmamalıdır.

15. Sanatı, duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan hem de anlayan insan pek azdır.

Yukarıda söylenenlere anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatı hissedebilmek için sanat konusunda eğitim almak gerekir.
B) Dünyada sanatla ilgili pek çok insan vardır.
C) Sadece sanattan anlayanlar sanatı hisseder.
D) Sanatı hem anlamak, hem de hissetmek herkese özgü bir yetenek değildir.
E) Sanattan anlamakla sanatı hissetmek, birbirinden farklı şeylerdir?

16. Sanat da hayat gibi biçim değişiminden başka bir şey değildir; bulut, hareket ederek biçim değiştirdiyse aynı bulut değil midir artık?

Yukarıdaki cümlede anlatılan aşağıdakile-rin hangisinde verilmiştir?
A) Sanatta önce seçilen konuya uygun biçim belirlenmelidir.
B) Sanat, özün değişik biçimlerle yansımasıdır.
C) Sanatta biçim en belirleyici yansımadır.
D) Biçimi ön planda tutan sanatçı her zaman başarılıdır.
E) Doğanın biçimselliği sanata yansır.

17. "Sözlük bir dilin hazinesini toplamakla; dili korur bozulup yozlaşmaktan kurtarır."
Bu cümlede boş bırakılan yereler aşağıda-kilerin hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) Ancak / yetinir / dili
B) Yalnız / kalmaz / onu
C) Önce / oluşur / dili
D) Büyük / iş başlar / kurtarır
E) Sadece / görevlidir / onu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A D E D B B E E D A C E C D D
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B B                          

Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR