Türkçe Cümlede Anlam test 7

Bu testimizde cümlede anlam test ygs, cümlede anlam test kpss, cümlede anlam test soruları, cümlede anlam test online, cümlede anlam test çöz, cümlede anlam soruları ve cevapları, cümlede anlam soru bankası, cümlede anlam ile ilgili test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca ötekilere ters düşmektedir?
A) Akıllı düşman, akılsız dostları hayırlıdır.
B) Akıl adama sermayedir.
C) Akıllı köprü arayana dek, deli suyu geçer.
D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
E) Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta.

2. Sanat toplumdaki bireylerin çoğunluğunu dikkate alarak onların çizgisine inmemeli, tersine hep biraz önden gitmelidir.
Bu cümlede sanatla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumdaki belli bir kesime seslenmeli, sanatçının düşüncelerini halka yaymalıdır.
B) Toplum düzeyinin altına düşmemeye çalışmalı, herkese seslenmelidir.
C) Toplumdaki bireylerin düzeyini göz önünde tutarak onlara ulaşmaya çalışmalıdır.
D) Toplum düzeyinin üstünde olmalı, topluma yol göstermelidir.
E) Toplumu yönlendirmekten çok, bireylerin beğeni düzeyini yükseltmelidir.

3. Bu roman, aradan geçen bunca yıla karşın konusuyla, anlatımıyla hâlâ genç.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romanda günlük, sıradan olayların anlatımında bile özgün ve çarpıcı bir dil kullanılıyor.
B) Günümüzdeki toplumsal sorunlar, romanda herkesin anlayacağı bir dille ele alınıyor.
C) Roman, hem anlatılanlar, hem de bunların anlatılışı bakımından güncelliğini koruyor.
D) Romanın dilindeki yalınlık, geçmişteki olayların anlaşılmasını kolaylaştırıyor.
E) Romanda, günümüzün olayları ve geçmişle bağlantı kurularak değişik bir anlatım yansıtılıyor.

4. Türk resmi, Alplerin ötesinde değil, Torosların eteğinde aranmalıdır.
Bu görüşte olan bir ressamın, aşağıdakilerden hangisini söylenmesi beklenmez?
A) Önce Anadolu'yu tanımalı, orada mevsimlerin renk cümbüşüne katılmalısın.
B) Yerli renklerden, yerli motiflerden de evrensel boyutlara varılabilir.
C) Uzaya gitmeye ne gerek var; pencerendeki boyutlara varılabilir.
D) Yaşadığın yerin pek önemi yok; canın neyi isterse onu tuvalini almalısın.
E) Türk köyünü konu alan tabloları duvarınm-dan hiç eksik etmem.

5. Bir çocuğa, kendisini ne kadar sevdiğimizi anlatacağınıza, sıkıca sarılın; onunla çok daha iyi iletişim kurmuş olursunuz.
Bu cümlede anlatılmak istenene en yakın
yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuklara davranışlarımızla örnek olmalıyız.
B) Çocuklar büyüklerden gerçek sevgi beklerler.
C) Davranışlar çocukları sözden daha çok etkiler.
D) Çocuklar bir şeyi dinlemekten sıkılırlar.
E) Çocuklarla iletişim kurmak zor bir iştir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur." atasözünün anlamını içermez?
A) Sen her zaman demez misin, huylu huyundan vazgeçmez, diye?
B) Can çıkmadan huy çıkar mı?
C) Büyükler, sütle giren huyun, canla çıkacağını boşuna söylememişler.
D) Ben sana, huyunu bilmediğin kişilere güvenme, demez miydin?
E) Ne dersen de, değiştiremezsin onu, huy canın altındadır.

7. Montaigne'de çok sonra yaşamış olan bir yazar, şöyle diyor:
"Bu Montaigne, amma da fikir çalmış benden."
Bu düşünceyi, aşağıdaki Montaigne ve Denemeleri üzerine söylenenlerden hangisi, en iyi yansıtır?
A) Montaigne, düşündüklerini büyük bir içtenlikle ortaya serer.
B) Bir kitap buldum burada, Montaigne'in kitabı... Ne zevk onunla beraber olmak.
C) Montaigne, Denemeler'inde hep kendinden söz eder, "Kitabımın özü benim." der.
D) Montaigne bir şey öğretmiyor, çünkü hiçbir şeyi kestirip atmıyor.
E) Montaigne'in denemelerinde gördüğüm her şeyi, kendimde buluyorum.

8. "Ben öykülerimde düşsel ve duygusal öğelere yer vermekten özellikle kaçınırım." diyen bir yazar, öykülerini oluştururken aşağıdakiler-den hangisine özen gösterir?
A) Olağanüstü durumları yansıtmaya
B) Renkli ve şiirsel bir dil kullanmaya
C) Tek yönlü karakterler çizmeye
D) Okurlarını yaşananın dışına çıkarmaya
E) Olabilir izlenimini yaratmaya

9. "Müziksever bir arkadaşım: 'Bir parça dinlerken, bestecinin adını o an söyleyemesem de çağını söylerim en azından.' diyordu."
Bu cümleden, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Her çağın, o çağda yaşamış tüm sanatçıları etkileyen özellikleri vardır.
B) Bir çağın özelliklerini bilmek, o çağın sanatçılarını tanımak için yeterli değildir.
C) Her çağa, belirleyici özelliklerini veren büyük sanatçılar vardır.
D) Çağının özellikleri dışına çıkamayan sanatçı,büyük sanatçı olamaz.
E) Bir parçasını dinleyerek sanatçıyı tanıma olanağı yoktur.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçekte var
olmayıp öyle sanılan bir durum" söz konusudur?
A) Gelseydin ne olurdu sanki?
B) Sanki bu daha mı güzel?
C) Sanki kabahat benimmiş gibi davranıyor.
D) Eve gidip de iş mi yapacaksın sanki?
E) Sanki yazar kısa öyküde daha başarılı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçekleşmemiş bir beklenti" söz konusudur?
A) Geç kalktığı için treni kaçırdı.
B) Bu sene okulunu bitireceğini umuyorum.
C) Geçen yılın şampiyonu bu yıl da başarılı olmalı.
D) Boyu uzun olduğu için basketbol takımına girdi.
E) Geldiğini duyunca beni arar sanmıştım.

12. (I) Sanatçı, çocuk kitaplarında, yetişkin yazınının konusu sayılan insan ilişkileri, yabancılaşma, kimlik arayışı gibi sorunları işler.(ll) Başka bir deyişle, çağdaş dünyanın sorunlarını masalsı bir biçimde çocuk dünyasına aktarır. (III) Çocukların bu yolla bilinçlenmelerini ve eleştirel bir bakış kazanmalarını ister. (IV) Bunun için de onlara düşel bir ortam değil, gerçeklerle yüz yüze gelecekleri bir dünya sunar. (V) Bu özelliği nedeniyle çocukların yanı sıra yetişkinler de yazarın kitaplarını büyük bir ilgiyle okurlar.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçının amacı, numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV E) V

13. "Böylesine geniş bir kavramı... inceleme, ciltlerce kitap yazmayı gerektirir."
cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdaki-lerden hangisi uygun düşmez?
A) tüm özellikleriyle
B) ayrıntılı olarak
C) derinliğine
D) bütün boyutlarıyla
E) ana çizgileriyle

14.bir yana .... hatta ... bile yoktu."
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-den hangisi sırasıyla getirilirse anlamlı bir cümle elde edilir?
A) gaz lambamız - mumumuz - elektrik
B) mumumuz - elektrik - gaz lambamız
C) elektrik - mumumuz - gaz lambamız
D) gaz lambamız - elektrik - mumumuz
E) elektrik - gaz lambamız - mumumuz

15." öğrenmiş olmalıydın; iki yıldır bu işte çalışıyorsunuz."
sözleri en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
A) Bunları - elbette
B) Artık bu - çünkü
C) Bu nedenle - topu topu
D) hemen - yalnızca
E) Şimdiye dek - zaten

16. "Okulumuz, Dicle'nin durmadan akan, zaman zaman taşkın, bulanık zaman zaman su-larına bakıyordu."
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki-lerden hangisi konursa anlam bütünlüğü sağlanır?
A) dalgalı, puslu
B) düzgün, saydam
C) durgun, duru
D) çalkantılı, parlak
E) ürpertici, köpüklü

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C D C D C D E E A D E C E E B
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A                            

Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR