Türkçe Cümlenin Öğeleri Test Soruları 5

Bu testimizde cümlenin öğeleri test, cümlenin öğeleri ile ilgili örnekler, cümlenin öğeleri test ygs, cümlenin öğeleri test çöz, cümlenin öğeleri test indir, cümlenin öğeleri test online, cümlenin öğeleri soruları ve çözümleri, cümlenin öğeleri soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Pozitivist anlayışa göre, matematik, fizik gibi temel bilimler, maddenin kanununa dayanmaktadır.

Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne

B) Nesne

C) Zarf tümleci

D) Dolaylı tümleç

E) Yüklem

 

2. Araştırmacı, bu ilişkiyi, iki grup arasındaki zıtlıklara bağlayarak anlatır.

Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne

B) Nesne

C) Zarf tümleci

D) Dolaylı tümleç

E) Yüklem

 

3. Edebi eserdeki izlenimleri, sanatsal bir yönteme bağlayarak incelemek, edebiyat biliminin işlerindeki temel sınırları çizer.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Özne – Nesne – Yüklem

B) Özne – Zarf tümleci – Yüklem

C) Nesne – Dolaylı tümleç – Yüklem

D) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem

E) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

 

4. Sanatçı, asıl bakış açısını bunların her birine göre oluşturabilir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne

B) Nesne

C) Zarf tümleci

D) Dolaylı tümleç

E) Yüklem

 


5. İnsanlığın geçirdiği inanış ve düşünüş safhalarını değerlendiren eserler, başka hiçbir kaynakta bulamayacağımız somut birikimleri, edebiyat tarihi aracılığıyla bizlere ulaştırır.

Altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

A) Özne

B) Belirtili nesne

C) Belirtisiz nesne

D) Zarf tümleci

E) Dolaylı tümleç

 

6. Genç nesiller, ancak bu yolla kendi milletinin edebiyat ürünlerini tanıyabilirdi.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne

B) Nesne

C) Zarf tümleci

D) Dolaylı tümleç

E) Yüklem

 

7. Edebiyat tarihi, bir milletin tarih sahnesine çıkmasından sonra başlar.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesne – Özne – Yüklem

B) Nesne – Zarf tümleci – Yüklem

C) Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem

D) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

E) Özne – Zarf tümleci – Yüklem

 

8. Bu incelemeler yapılırken, temel hareket noktasının, eserin kendisi olduğunu unutmayalım.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zarf tümleci – Özne – Yüklem

B) Zarf tümleci – Nesne – Yüklem

C) Özne – Nesne – Yüklem

D) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

E) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem

 

9. Edebi eserleri tek tek inceleyen araştırıcı, edebiyat tarihini yazarken, sosyoloji ve antropolojiyi de göz önünde bulundurur.

Bu cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem

B) Nesne – Özne – Zarf tümleci – Yüklem

C) Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem

D) Dolaylı tümleç – Özne – Nesne – Yüklem

E) Zarf tümleci – Nesne – Özne – Yüklem

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Nesne – Yüklem – Dolaylı tümleç söz dizimine sahip bir cümledir?

A) Acı yaşlar akıttı gözlerinden

B) Bu bilgilerin ana kaynağına yolladı onu

C) Bildiklerini bir daha gözden geçirdi

D) Güneş gibi âlemi aydınlat, dedi.

E) Sıkı bir sınavdan geçirdi Mevlâna'yı

 

11. Bu kuramlar edebi metni inceleyebilmek için metotlar izlememiz gerektiğini hatırlatır.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Dolaylı Tümleç – Nesne – Yüklem

B) Özne – Nesne – Yüklem

C) Zarf tümleci – Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem

D) Dolaylı tümleç – Özne – Nesne – Yüklem

E) Nesne – Zarf tümleci – Yüklem 

 

12. Bir ülke içindeki aydınların, sanat ve edebiyat yoluyla yapabileceği hizmetler, saymakla tükenmez.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Nesne – Yüklem

B) Nesne – Özne – Yüklem

C) Zarf tümleci – Nesne – Yüklem

D) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

E) Özne – Zarf tümleci – Yüklem

 

13.

Geceden gündüzü ayıran çizgilerle

Uğurluyor ayrılık katarını ezanlar

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne

B) Nesne

C) Dolaylı tümleç

D) Zarf tümleci

E) Yüklem

 

14. Evin vergisini bile verecek bir geliri yoktu.

Altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

A) Özne

B) Belirtili nesne

C) Belirtisiz nesne

D) Zarf tümleci

E) Dolaylı tümleç

 

15. Çocukluğumun unutulmaz hatıralarından biri de İzmir'de Halit Bey amcamın evinde geçirdiğim aylardır.

Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Nesne – Yüklem

B) Özne – Yüklem

C) Nesne – Yüklem

D) Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem

E) Nesne – Zarf tümleci – Yüklem

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Babasının son anda istediği şey çok önemliydi.

B) Kimi zaman bunun bir emir olduğunu biliyordu.

C) Üstelik iyi bir dilek olduğunu düşünüyordu.

D) Bunun son olacağını hemen anlamıştı.

E) Başladığı işi mutlaka bitirmeliydi.

 

17. Sonbahar, uzak ve serin bahçelerden, gök gürlemeleri, ince yağmur sesleriyle şehre doğru yürüyor.

Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne

B) Nesne

C) Dolaylı tümleç

D) Zarf tümleci

E) Yüklem

 

18.

Gözünden kaçıyordu hissetmeden, tatmadan

Tabiatın içindeki güzel ruh, sonsuz ahenk

Bir cümle bütünlüğünde olan yukarıdaki dizelerde aşağıdaki öğelerden hangi üçüne yer verilmiştir?

A) Özne – Nesne – Yüklem

B) Nesne – Zarf tümleci – Özne

C) Özne – Zarf tümleci – Yüklem

D) Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Özne

E) Nesne – Zarf tümleci – Yüklem

 

19. Aşağıdakilerden hangisi nesne ve yüklemden oluşmuş bir cümledir?

A) Yaşama sevinci dedikleri şeyin bu olduğunu düşünüyorum.

B) Nisan, bir şiir gibi caddeleri, sokakları ince ince dokuyor.

C) Sonra, eski İstanbul’un lale bahçeleri geliyor gözümün önüne.

D) Penceresinden yıldızların görünmediği yeni bir eve taşındık.

E) Her çocuğun gökte bir yıldızı vardır, derdi annem.

 

20. Nisan'ın otuz iki dişinin, önündeki ıstakozu yavaş yavaş, son derece masum ve dalgın bakışlarla, adeta ezberinde olan bir şiiri hafızadan okur gibi öğütmesini, gerçek bir güzellik mucizesi gibi seyretti.

Yukarıdaki cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Nesne – Yüklem

B) Nesne – Zarf tümleci – Yüklem

C) Özne – Dolaylı tümleç- Yüklem

D) Nesne – Özne – Yüklem

E) Zarf tümleci – Nesne – Yüklem

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-B         2-D         3-A         4-D         5-B

 

6-D         7-E         8-B         9-C         10-A         11-B

 

12-E          13-C         14-A         15-B

 

16-A         17-B         18-C

 

19-A         20-B


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR