Türkçe Paragraf Soruları Test 5

Bu testimizde kısa paragraf soruları, paragraf soruları ve çözümleri, paragraf soruları kpss, paragraf test çöz, paragraf ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

PARAGRAFTA ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI -2

 

1. 0, üslubuyla klasik öyküye özgün boyutlar kazandırıyor. Kişiler, ortam ve kurgu belli bir düzen içinde şaşırtıcı bir sona götürüyor okuru. Bu özgünlüğü bence en iyi tamamlayan, öyküdeki kişiler ve kişilerin diyaloglarıdır. Kişileri, karakterleri çok yakından tanıyorsunuz. Onları bir yazarın kaleminden tanımaktan çok, bir avluda, bir meydanda, bir mahallede kendi seslerinden, kendilerine özgü konuşma biçimleriyle dinliyorsunuz sanki. Öyküleri okurken, bir öykü okumaktan çok, bir film izlediğiniz kanısına kapılıyorsunuz.

Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Okurlarını gerçekçi bir ortama taşır.

B) Gelenekselleşmiş  olanla  kendine özgü  olanı kaynaştırır.

C) Seçtiği kahramanlar, günlük yaşamlarıyla karşımıza çıkar.

D) Kalıcı olmak için yeniliklere başvurur.

E) Öykülerini, beklenmedik biçimlerde sonuçlandı.

 

2. Öykülerimin yarısından çoğu, birinci kişi ağzından anlatılıyor. Bu anlatımla başlayan öykülerimin çoğu, üçüncü kişi ağzından anlatılarak sürer. Çünkü bu, öykünün konusunun gerektirdiği bir durumdur. Örneğin, birinci kişiye anlattırdığım öykülerim bir yerde tıkanır kalır. Boşuna uğraşırım, yazamam. Oysa bir süre sonra o öyküyü üçüncü kişi ağzından anlattırınca yazmak kolaylaşır. Buna karşılık, konu gerektiriyorsa gülmece öykülerini birinci kişinin anlatması daha etkili, inandırıcı olur. Çünkü birinci kişili anlatımda içtenlik vardır. Üçüncü kişili anlatım daha yapaydır.

Sanatçı, bu sözlerinde öyküleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

A) Nasıl bir anlatım yeğlediğine

B) Konuyla anlatım arasındaki ilişkiye

C) Gülmeceye uygun anlatımın özelliğine

D) Kimi anlatım yolları arasındaki farka

E) Seçtiği anlatım biçiminin okumayı kolaylaştırdığına

 

3.

I.      Daha sonra da birkaç yarışmaya katılıp ödüller almış.

II.     Bu uçurtmaları gören öbür oyuncakçılar ondan uçurtma istemişler.

III.    Oyuncakçılık yapan bir arkadaşının dükkanında, yaptığı uçurtmaları satmaya başlamış.

IV.   Bunun üzerine eşiyle birlikte bol miktarda uçurtma imal etmiş.

V.    Giderek bu işte uzmanlaşmış; ilk olarak 1982'de bir gazetenin düzenlediği uçurtma şenliğinde birinci olmuş.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II., V., IV., I., III

B) ll., l, III..V., IV.

C) III., II., IV., V., I

D)IV., V., II., I., III.

E) V., IV., II., III., I

 

4. Acılarımızı, sevinçlerimizi, özlemlerimizi dile getiremediğimiz zamanlar olur. İşte o zaman, ozanlar imdadımıza yetişir...

Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

A) Şiirleri bizim sözümüz olur, kendimizi onlarda buluruz.

B) Söyleyemediklerimizi ustaca yansıtırlar.

C) Şiirleriyle duygularımız arasında bir bağ oluşur.

D) Kendi sözcüklerimizle anlatamadığımız düşünceleri, onların iki küçük dizesinde bulabiliriz.

E) Bizi etkileyen olayları anlatan küçük bir şiir yazıveririz.

 

5. Yolcular, akşamdan önce kasabaya varıp(l) güneşin batışını(ll) hep birlikte(lll) sahildeki kahveden(IV) izlemek(V) istediler.

Bu cümlede numaralanmış bölümlerden hangisi atılırsa, cümlenin anlamında hem yer hem de zaman yönünden bir daralma olur?

A)l.

B)ll.

C) III

D) IV.

E) V

 


6.
Gazetecinin gözü her zaman toplumun üzerinde olmamalıdır. Toplumun hiçbir kesimiyle içli dışlı olmamalı, toplumla arasında mesafe olmalıdır. Kimi zaman bazı grupların basını kendi amaçları için kullanmak, bir haberi istedikleri biçimde yazdırmak isteyeceklerini göz ardı etmemelidir. Kısaca, gazeteci, mesleğinin ahlak kurallarına göre davranmalı, olayları derinlemesine incelemeli ve tarafsız davranarak okuyucuların güvenini kazanmalıdır.

Yukarıdaki paragrafta gazeteciyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Yazacağı haberin doğruluğunu araştırmasından

B) Taraflı olmamasından

C) İnsanlarla çok yakın ilişki kurmamasından

D) Toplumu gözlemeye çalışmasından

E) İlginç haberleri yakalamaya özen göstermesinden

 

7. Nedir yaşamın anlamı? Öyle çok ki... Yaşamaktır, soluk almaktır. Şiir okumaktır. Birini sevmektir. Bir deniz kıyısında dolaşmaktır. Ormanda tek başına yürümektir. Ne var ki kimi zaman anlamsızlaşır yaşam. Oysa...

Yukarıdaki parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?

A) başımız sıkıştıkça anlamı ararız hep.

B) yazarlar, yaşamın anlamı üzerinde çok durmuşlardır.

C) anlamsızlaşan yaşam değil, bizler oluruz çoğu kez

D) bir avuntu aracına gereksinme duyar insan

E) böyle durumlarda hemen kitaplara sarılırız

 

8. (I) Çatalhöyük'teki kazı çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. (II) Küçücük fırçalarla, çekiçlerle, iğneyle tarih kazılıyor bir bakıma (III) Geçmişe ait kırıntılar pirinç gibi ayıklanıyor. (IV) Bu arada bulunan bina kalıntıları da özel bir teknikle çeşitli etkilerden ve erozyondan korunuyor. (V) Çatalhöyük'teki duvar resimlerini çıkarmak başlı başına bir sorun. (VI) 0 dönemin aydınlatılması için çok önemli olan bu resimler toprak altında bozulmadan kalmış (VII) Ancak, gün ışığına çıktığı an, bütün renklerini bir anda yitiriyor; solup gidiyor.

Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A)I

B)ll

C) III

D) IV

E)V

 

9. (I) Küçücük bir meydanı var Kanlıca'nın; burada her şey iç içe. (II) Bir yanda Mimar Sinan imzalı 15591560 tarihli İskender paşa camisi bulunuyor. (III) 0nun hemen karşısında iskele ve küçük bir balıkçı barınağı... (IV) Sonra da kıyı boyunca uzanan yalılar... (V) Şimdi biraz yukarıya, Kanlıca'nın sırtlarına tırmanalım. (VI) Yol boyunca rastladığımız evlerin mimarisi çok çeşitli. (VII) Kimi penceresinden sardunyalar sarkan, sabun kokulu evlerden; kimi de bahçesinde yüzme havuzu bulunan bir villa. (VIII) Sağlı sollu çalılıklarda böğürtlenler var; en kocamanından, en morundan...

Bu parçayı iki paragrafa bölmek gerekse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A) III

B) IV.

C)V.

D) VI.

E) VII.

 

10. Mutlu bir yaşamın değişmez ve öncelikli özelliğidir sağlık. 0 yüzden yakınımızdan ayrılırken; "Sağlıcakla kal.", olumsuz bir davranışla karşılaştığımızda "Sağlık olsun." gibi sözlerle... vurgulamak isteriz. Çünkü insan olarak çalışmak, üretmek, böylece kendimize ve çevremize yararlı olmak temel amacımızdır. Bunu da ancak sağlıklı olursak başarabiliriz.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sağlıkla ilgili sorunların ciddiye alınması gerektiğini

B) sağlıklı olmak için neler yapmak gerektiğini C) sağlığın önemli görülmediğini

D) sağlıklı kişilerin yaşamdan tat alabileceğini

E) sağlığın her şeyden önemli olduğunu

 

11. H.Zaman zaman iyice yaşlandığımı, bastonsuz yürürsem dengemi kaybedeceğimi düşünüyor: "Denizlerde gezinme zamanı geçti artık." diyorum kendi kendime. Ne var ki insan, sevdiği şeylerden öyle kolay kolay vazgeçemiyor. Çocuklarım beni deniz yolculuğuna çıkaracaklarını söylediklerinde bundan anlatılmaz bir mutluluk duyuyorum; çünkü Gökova'yı Sedir adasını, güzel yerlerin her birini bir kez daha' görmek istiyorum.

Kendinden böyle söz eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kendisine önem verilmesini istemektedir.

B) Artık hiçbir şeyden zevk almamaktadır.

C) Gençlik günlerini özlemektedir.

D) Denizde olma düşüncesi ona yaşama sevinci vermektedir.

E) Dostlarının onu yalnız bırakacağından korkmaktadır.

 

12. 0 sanatçıların bütün özlemi, bu topraktan aldıklarını işleyip yine bu toprakların insanlarına vermekti. Kimsenin ayrımına varamadığı, ilgilenmediği değerleri gün ışığına çıkartmak, tanıtmak, yaymak, insanlara sevdirmekle geçirdiler ömürlerini. Onların gözleri daima güzele açıldı, kafaları iyiye çalıştı; elleri durmadan bir şey yoğurup bir şeyler yarattı. Bu nedenle, insanın eğitimi için gösterdikleri çabalarda onlardan daha başarılısı yoktu.

Bu parçaya göre, sözü edilen sanatçıların asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşadıkları toplumdan kazandıklarını biçimlendirerek insanları aydınlatmak

B) Alışılmış konuları işleyerek okura kolaylık sağlamak

C) Yenilikleri kendi insanlarına ve dünyaya tanıtmak

D) Toplumun, çağdaş sanat ürünlerinden yararlanmasını sağlamak

E) Olabildiğince çok ve alışılmamış yapı üretmek

 

13. Kimi zaman düşünürüm: On altı yaşımdan beri ekmeğimi kazanmak zorunda kalmasaydım ne olurdu? Örneğin, baba evinin güvenli koşullarında okuyup diploma sahibi olsaydım belki de herhangi bir memur olur, yine öyküler, romanlar yazardım; ama konularım, sanırım bugünkü konular olmazdı. Rahat ekmekle yetişen insanların yaşamlarını anlatan konular olurdu; çünkü tanıdığım çevreler, o insanların çevresi olacaktı.

Bu parçaya dayanarak, yazarla ilgili aşağıdaki genellemelerin hangisine varılamaz?

A) Yaşamları kimi durumlarda yapıtlarına yansır

B) Konularını, yakından bildikleri çevrelerden seçerler

C) Güç koşullarda yetişenler gerçekleri yazmaya yatkındır

D) Yaşadıkları, ele alacakları konuları belirlemelerinde etkilidir

E) Dünya görüşlerini, içinde bulundukları koşullar belirler

 

14. (I) Edebiyatın sorunlarından günlük yaşamın renklerine kadar geniş bir coğrafyada koşturur kalemini. (II) Kaleminden dökülen sözcükler, kullandığı dil, okura yepyeni tatlar sunar. (III) Bunlarda, "lezzet" sözcüğünün dildeki tam karşılığını bulabilirsiniz. (IV) Sanatçının, 1001 Gece Denemeleri adını verdiği seri, tekrar yayımlanmaya başlandı. (V) Okur olarak, böyle bir dil ustasını yapıtları aracılığıyla tanımış olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

15. ... Bu nedenle, büyük kentler, su kaynaklarının ve akarsuların kenarlarına kurulmuş hep. Su kaynaklarının kuruması, tarihte büyük göçlere yol açmış. Bunlara sahip olabilme amacıyla büyük savaşlar çıkmış.

Bu parçanın giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Eskiden, pişmiş topraktan ve taştan su künkleri yapılırdı.

B) Suyun kanallarla taşınması günümüz barajlarının öncüsü olmuştur

C) Suyun kentlere ulaştırılması yaşamı büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır

D) Su bentleri, çeşmeler ve sarnıçlar su mimarisinin seçkin örnekleridir

E) Su, insanoğlunun en önemli gereksinimlerinden biridir

 

16. Lise öğrencilerinden tutun da kendisinden yaşlı kimselere kadar, birçok kişiye şiirlerini okur; onların tepkilerini değerlendirirdi. Dilden dile; kulaktan kulağa gidip gelirken, şiirin nereleri kalıyor, nereleri aşınıyor, not ederdi. Birçok şiiri, daha hiçbir dergide yayımlanmadan bütün yurdu dolaşır, sonra kendisine döner gelirdi. Bu uzun yolculuktan tek bir sözcüğü aksamadan dönen şiirleri okşarcasına okur; kızmaz, onları yeniden üzerinde çalışmak üzere saklardı.

Bu parçada sözü edilen şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Şiirini okurların tepkisine göre biçimlendirir.

B) Okurların beğenisini geliştirecek şiirler yazar.

C) Şiirlerini dergilerde yayımlatmaktan kaçınır.

D) Ünlenmek için, şiirlerinin değişik kişilerce okunmasını ister.

E) Özgün şiirler yazmaya çalışır.

 

17. (I) Bir şiir kitabını, bir roman gibi okumak doğru değildir. (II) Genellikle, romanın tamamını okuduktan sonra onun üzerinde düşünmeye başlarız. (III) Oysa şiir kitabında okur, her şiirden sonra duraklamak, derin bir soluk almak ister. (IV) Okunanların tadına, ayrımına ancak bu yolla varabilir. (V) Bir şiir her okuyuşta, okurda farklı etkiler bırakır. (VI) Bu durum hem şiirin yapısından hem de okurun o an içinde bulunduğu ortamdan kaynaklanır.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun olur?

A) ll

B) lll

C) IV

D) V

E) VI

 

18   İnsanın fotoğraflarda gördüğü yerlere gitme, gittiği yerleri görüntüleme ya da, "Bakın, ben de oradayım." deme isteği, vazgeçilmez bir belgeleme aracına dönüştürdü fotoğrafı. Çoğumuz için gördüklerimizi, yaşadıklarımızı gelecekte anımsamayı kolaylaştıran, etkinliklerimizi daha çekici, daha heyecanlı duruma getiren ve bunların kalıcı olmasını sağlayan bir uğraş fotoğraf çekmek. Bu yüzden hemen hepimizin özellikle tatile çıkarken "yanımızda götürülecekler listesinde fotoğraf makineleri ve filmler de yer alır.

Düşüncelerin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Gezdiği, gördüğü yerlerin fotoğrafını çekmek insana büyük bir zevk verir.

B) Fotoğraf çekimi konusunda bazı temel bilgiler edinmek, fotoğrafın beklendiği gibi olmasını sağlar.

C) Çok iyi fotoğraf çeken kişiler, anı fotoğraflarını önemsemez.

D) Gezme isteğinin oluşmasında ve artmasında, fotoğrafın büyük bir katkısı vardır.

E) Fotoğraflarımıza "etkili", "güzel", "hoş" gibi nitelemeler kazandırmak için çekim sırasında özenli davranmak gerekir.

 

19. Yetişme yıllarında kendilerine yardımcı olduğum sanatçıların sayısı çoktur. Ama onları etkim altında tutmamaya çalıştım. Hatta buna çok özen gösterdim. Kime ne kadar yardımın dokundu, onu da bilemem. Ben yalnızca yetenekli birini gördüm mü, sanki bir sorumluluğum varmış gibi, hemen elimi uzatırım. Yürümeye başlayınca da aradan çekiliveririm.

Kendisinden böyle söz eden bir sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sanatçıların, belirli bir düzeye eriştikten sonra yollarına kendi başlarına devam etmeleri gerektiğine inanır.

B) Duygu ve düşüncelerinin ayrımına varabilmek isteyen herkesin sanatçıların desteğine gereksinimleri olduğunu düşünür.

C) Genç sanatçıların belirli kurallara bağlı kalmasını zorunlu görür.

D) Yetenekli gençlerin ancak usta sanatçılar tarafından fark edilebileceğine inanır.

E) Belli bir olgunluğa erişmemiş kişilerin sanatçı olarak nitelendirilmesini ister.

 

20. (I) Yaşlanmak, belli bir yaşa gelmiş olmak değildir. (II) Yaşlanmak, içindeki değişim isteğini kaybetmektir. (III) Eğer yeni bir şeyi merak ediyorsanız, yeni bir insanı tanımak istiyorsanız yaşınızla hiç uğraşmayın. (IV) Kabuğuna çekilmek, dış dünya ile ilişkilerini kesmek, insanı bunalıma sürükler. (V) Çünkü bu durumda yaşınız kaç olursa olsun gençsiniz demektir.

Bu  parçada  düşüncenin  akışını  bozan  cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)I

B)ll

C)III

D)IV

E)V

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1D      2E      3C      4E      5A

 

6E      7C      8E      9D      10E      11D      12A

 

13E      14D      15E      16A      17D      18D      19A      20D


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR