Türkçe Paragraf Soruları Test 6

Bu testimizde kısa paragraf soruları, paragraf soruları ve çözümleri, paragraf soruları kpss, paragraf test çöz, paragraf ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. (I) Yurdumuzda tek türüyle tanınmasına karşın, ortancaların bilinen 23 türü var. (II) Bunlardan biri, boyu 15 20 metreye ulaşan sarmaşık türü. (III) Bir başkası ise sonbaharda yaprakları şarap rengini alan türü. (IV) Ortancalar, kimi türleri dışında, batıya bakan yönde dikilmeyi seviyor. (V) Sabah güneşinin, narin çiçeklerini yakma tehlikesi olduğundan, bu bitkiyi asla doğuya bakacak yönde dikmeyiniz. (VI) Dikerken, büyüyüp serpileceklerini hesaba katarak, iki bitki arasında 1, 52 metre boşluk bırakmayı unutmayınız.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleye başlar?

A)ll.

B)lll.

C) IV.

D)V.

E) VI.

 

2. Toroslar'da yaşayan ve geçmiş çağların birikimine sahip olan bu insanlar oldukça tutkulu kişilerdi. Her şeyi yoğun bir biçimde yaşarlardı; aşkı, kini, öfkeyi... Konuşmalarının bir ucu biraz destan, masal kokardı. Bunların içinde roman kahramanı olabilecek pek çok insan vardı. Zihinsel yapıları batılı değil, doğulu insanlarınkine benzerdi. Onlar, doğulu bilgeler gibi düşünürlerdi. insan aklının ucundan geçmeyecek, şaşırtıcı davranışları, öfke biçimleri, zihinsel yaratıcılıkları vardı.

Aşağıdakilerden hangisi, Toros insanının bu parçada değinilen özelliklerinden biri değildir?

A) Gezici bir yaşam sürmeleri

B) Sevgilerinin ve öfkelerinin aşırı oluşu.

C) Eski kültürleri izlerini taşımaları.

D) Konuşmalarının, gerçeklerden uzak bir yanının olduğu

E) Alışılmışın dışında bir nitelik taşımaları

 

3. İlk kez, bir Türk fotoğraf sanatçısı Avrupa'da adını duyurdu. Hazırladığı Kapadokya albümü "En İyi Yayınlar" kataloguna girdi. Onun fotoğraflarına bakanlar, bir Rembrandt tablosuyla karşı karşıya olduklarını sanabilirler. Art arda albümler yayımlayan sanatçımız, üniversitede belgesel, görsel iletişim ve karanlık oda teknikleri konularında da ders veriyor.

Bu parçada, sözü edilen fotoğraf sanatçısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Avrupa'da tanındığına

B) Fotoğraflarının sanat değeri taşıdığına

C) Alanında, öğrenciler yetiştirdiğine

D) Yeni bir teknik geliştirdiğine

E) Çok sayıda yapıtı bulunduğuna değinilmemiştir.

 

4. Yirmi beş yıldan beri yaptığı çevirilerle bizleri dünya edebiyatının ustalarıyla tanıştırdı. Böylece çorak dünyamızı zenginleştirdi. Çok sevdiğim, ama yüzlerini göremediğim nice dostlar edindim onun çevirileriyle. Dilin tadını duyurduğu için uzaktan uzağa sessiz teşekkürlerimi sundum ona. Hep usta yazarların arkasına gizlenmeye çalışan bu çevirmenimizin, kendi yaratılarıyla ortaya çıkacağı zamanı merak ediyordum. Yazar, yeni şiir kitabıyla bu merakımızı gidermekle kalmadı; asla unutulmayacak, yaşlanmayacak, sevgi dolu yüreğinden kopan aşk şiirleriyle yorgun ruhlarımızı yıkadı.

Bu parçada sözü edilen yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çevirilerinde dili ustalıkla kullandığına

B) Okurlarının, ünlü yazarları tanınmasına aracılık ettiği

C) Çevirilerindeki  yetkinlikle  okurların  beğenisini kazandığı

D) Şiirlerin de okurların üzerinde etkili olduğu

E) Şiirlerinde duygusal konulardan uzak durduğu

 


5.
Yapıtlarında hem konu, hem de kişi yönünden bir zenginlik vardır. Özellikle öykülerinde, yer yer halkın konuştuğu dile başvurur. Anlattığı kişilerin iç dünyasını, psikolojik yapısını sergilemesi, önemli bir özelliğidir. Zaman zaman yergisel gülmeceye de yer verir. Yansıtmak istediği gerçekleri yarattığı karakterlerle anlatır.

Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Kişilerin duygu ve düşüncelerini ele alır.

B) Anlatımı etkileyicidir.

C) Gerçeklerden yola çıkar.

D) Toplumdaki eksiklikleri, yanlışlıkları vurgular.

E) Düşüncelerini kahramanları aracılığıyla belirtir.

 

6. İnsan olarak duygularımız, düşüncelerimiz birbirine çok benzer. Onları bize özgü kılan, bizden başkasının yaşamamışlığını kesinleştiren, özelleştiren, seçilen sözcükler, sözdizimidir. Sözcüklerin, sözdiziminin bize ait olduğunu nasıl anlayacağız? Başka şairlere benzemeyerek. Bu ise, şairliği seçen kişinin ciddi, derinlemesine bir edebiyat, özellikle de şair okuru olmasını zorunlu kılar.

Bu parçada şairle ilgili olarak vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairliğin yorucu bir uğraş olduğunu bilmesi

B) Okumadan hoşlanması

C) Kendine özgü bir şiir dili kurması

D) Yaşayışını ilginç kılması

E) Konu bakımından özgün şiirler yazması

 

7. Çağdaş toplum, birinin attığı adımdan ötekini sorumlu tutuyor. Neden uyarmadın, neden doğru yolu göstermek elindeyken boş verdin, neden "Bana ne!" deyip geçtin, sen bu toplumda, bu yeryüzünde değil miydin bunca kırıp dökmeler, yıkımlar yapılırken?

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Neden sen de kötülüklerle savaşmadın?

B) Neden bu insanlara yardımcı olmadın?

C) Niçin yalnız kendini düşündün?

D) Niçin kendini savunma gereğini duymadın?

E) Niçin haklıların yanında yer almadın?

 

8. Sert bir anne olup olmadığımı biliyorum. Çocuklarım daha çok küçük. Onlara karşı kendi annem ve babam gibi olmak istiyorum. Çünkü bize bir şeyi kırmışsak onarmamız; bir şeyi istiyorsak başarmamız gerektiği öğretilmişti. Böylece yalnız ve yalnız kendine güvenmeyi öğreniyor insan.

Bu sözleri söyleyen anneyle ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Çocuklarının kendi güçlerine inanmalarını istemektedir.

B) Çocuklarını büyütürken, nasıl bir tutum sergileyeceğini bilmektedir.

C) Çocuklarını yetiştirirken büyüklerini örnek almaktadır.

D) Çocuklarına karşı yenilikçi davranışlardan kaçınmaktadır.

E) Çocuklarına sorumluluk duygusu aşılamak istemektedir.

 

9.

I.    Grip bulaşıcı bir hastalıktır.

II.     Hastalananlardan kimileri bunu ayakta geçirir.

III.    Kimileri de parmaklarını kıpırdatamayacak kadar halsizleşir ve günlerce yatar.

IV.   Bu yüzden gribe yakalanan aile bireylerinden biri iyileşirken bir başkası hastalanır.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) IIVIIIII

B) IIIIVIII

C) IIIVIIII

D) IIIIIIVI

E) IIIIVIII

 

10. (I) Bilim ve teknik son yıllarda, yapılan buluşlar ve ilerlemelerle insanoğluna uzun yaşama olanağını sağlamaya çalışmaktadır. (II) Bunun sonucu olarak, insanlar, bugün öldürücü hastalıklara, salgınlara karşı daha iyi korunmaktadırlar. (III) Bilim ve tekniğin başarısı saymalıyız bunu. (IV) Bunun yanında bilim ve tekniğin kimi olumsuz yanlarını da gözümüzde büyütmemeliyiz. (V) Her ikisinin de olumsuz yanları vardır. (VI) Çünkü bilim ve tekniğin parçaladığı atomu, insanlığın yararına ya da zararına kullanmak insanın elindedir.

Yukarıdaki  numaralanmış  cümlelerden  hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)ll

B)lll

C) IV

D)V

E) VI

 

11. 0zan, ne yapıp edip kendini yeniliyor, şiirin yeni anlatım olanaklarını gözden geçiriyor. Onun şiir çizgisinde değişik dönemler, dolayısıyla, ilk bakışta, birbirine karşıt izlenimi veren yaklaşımlar görüyoruz. Ne var ki şiirlerini dikkatle incelediğimizde, bu dönemlerin incecik ama güçlü bir bağla eklem yerlerinden birbirlerine bağlandığını, birbirinin özsuyu ile beslendiğini fark ediyoruz.

Bu parçada, sözü edilen ozanla ilgili olarak asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirleri farklı dönemlere ayrılabilse de bu dönemler arasında yine de bir ilişki vardır.

B) Şiirleri, her okuyuşta okuruna yeni tatlar verir.

C) Her şiirinde karşıt duygu ve düşüncelerden yararlanarak anlatım olanaklarını genişletir.

D) Farklı dönemlerde yazdığı değişik, duygulu, etkileyici şiirleri vardır.

E) Her şiirini, bir önceki şiirinde ele aldığı duygu ve düşüncelerden etkilenerek yazar.

 

12. Yazarımızın her türündeki başarılı örneklerine karşın, onun en güçlü yanı bence ozanlığıdır. Şiirlerinde katkısız bir içtenlik, güçlü bir duyuş ve seziş, kendine özgü ses yapısı vardır. Türkçe'si temiz ve yalındır. Yapmacıktan, taklitten kaçma, sade bir güzellik arama çabası hemen her şiirinde kendini gösterir. Dünyamızı ve hayatımızı sevdiren bir sevinç peşindedir o. Hele aşk şiirlerindeki yaşama sevinci, doğa sevgisiyle el ele verdi mi.sanki tadına doyum olmaz bir ezgi çıkar ortaya.

Bu parçada kendinden söz edilen ozanın şiirdeki temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Katışıksız ve içtenlikli şiirler yazma

B) Yazında temiz ve yalın bir dil kullanma

C) Şiirde sadece doğal güzelliğe ulaşma

D) Şiirle insanlara yaşama sevinci verme

E) Farklı bir yapı oluşturma

 

13. Halit Ziya Uşaklıgil, yaşlılık fotoğraflarından birinin altına şunları yazmıştır: "Bu ihtiyar adamın fotoğrafına bakarken inanamıyorum, mümkün müdür bu ben olayım? Ben ki henüz çocukluktan çıkmadım."

Halit Ziya Uşaklıgil, bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir?

A) Yaşlılığın, herkesi farklı biçimde etkilediğini

B) Duygularla dış görünüşün birbirine uymadığını

C) Yaşlıların, kendilerini genç gösteren fotoğrafları sevdiklerini

D) Çocukluk yıllarının hep özlemle anıldığını

E) Yazarların, kendi kendileriyle alay edebildiklerini

 

14. Chicago'da şöyle bir deyiş vardır: "Chicago'nun havasını beğenmediyseniz, bir dakika daha bekleyin."

Michigan Gölü kıyısındaki küçük kasabanın karla kaplı olduğu gün, kentin banliyölerinde ılık ve güneşli bir havayla karşılaşabilirsiniz. Ya da gün içinde hava sıcaklığında büyük değişiklikler görebilirsiniz. Bu kentte yaşayanlar buna "göl etkisi" adını vermişler.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Kent, renkli kişiliğini buradan almıştır.

B) iklimle doğal çevrenin uyum içinde olduğu bir başka kent yoktur.

C) Bu kentin havası oldukça değişkendir.

D) Bu kentin etkileneceğiniz bir özelliğiyle nasıl olsa karşılaşırsınız.

E) Belki siz, başkalarının tersine, beğenmişsinizdir.

 

15. Bir süredir babamın yayınlama olanağı bulamadığı, benliğinin rengarenk parıltılarını cömertçe serpiştirdiği "Nesir Yazılarını topluyorum. Şiir ve resimlerini toplarken nasıl sonsuz bir haz duyduysam, babamın yazılarını derlerken de öyle engin bir mutluluk duydum. Tadına doyamadığım, tam erişmişken kaybettiğim babamı, bana geri getirdi bu yazılar. Böylece onu daha yakından tanıdım; sevinçten, mutluluktan uçar gibi oldum. Gönlümde milyonlarca ağaç çiçek açtı.

Bu parçada sözü edilen baba, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

A) Geçimini sanatıyla sağlamış olması

B) Kişilik izleri yazılarına yansıyan

C) Oğlu üzerinde olumlu etkiler uyandıran

D) Kitaplara girmemiş düz yazıları bulunan

E) Sanatın birkaç dalıyla birden ilgilenen

 

16. Dün akşamdan bu yana durmaksızın, ustalıkla, telaşsız, kendinden emin bir tavırla kürek çekiyordu. Kimi zaman belli belirsiz bir yel esiyor, sonra yitiriveriyordu. Delikanlının ter kokusuna küreklerden gelen deniz kokusu karışıyordu. Delikanlı denizin apak kesildiğini görünce yorgunluğunu unuttu. Seher yeliyle birlikte içine onu alıp uçuran bir sevinç geldi oturdu.

Bu parçadaki kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Denizdeki değişiklikten etkilendiği

B) Yaptığı işin inceliklerini bildiği

C) Korku içinde olduğu

D) Ruhsal durumunun değiştiği

E) Nereye gittiğinin belli olmadığı

 

17. Çağdaş insan, düşünce ve duyarlılık açısından bir bütünlük kazanmış kişidir. Onun olaylara, olgulara, insanlara yaklaşımında çok yönlülük vardır. 0, yerine göre uygulayıcı, yerine göre bilgedir. Hem kendisine hem de yaşama karşı eleştirel bir bakış, eleştirel bir bilinç gelişmiştir. Bu nitelikler onu hiçbir zaman sallantıda bırakmaz.

Böyle nitelendiren çağdaş insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Soran, sorgulayan ve düşünen bir varlık olduğu

B) Özeleştiri yapmaktan kaçınmadığı

C) Aklı ile duyguları arasında denge kurduğu

D) Çevresindeki etkinliklere kuşkuyla baktığı

E) Hem düşünür hem de uygulayıcı olduğu

 

18. Kasaba bunumuzun dibinde. (I) Suyu var, elektriği var. (II) Evimiz pazar yerine bakıyor. (III) Akşamları kuşların cıvıltısını dinliyorum. (IV) Yaz yağmurlarının telaşlı serinliğinde çevredeki dağları seyrediyorum. (V)

"Bir hayli gelişmiş bir yer." sözü yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangilerine getirilebilir?

A) l.yadall.

B) l.yadalll.

C) ll.yadalll.

D) III. ya da IV.

E) IV.yadaV.

 

19. Antikacılığın her geçen gün önemi artıyor. Bu tür eşya, sahibine büyük kar getiriyor. ... kültürel ve sanatsal bir birikim de oluşturuyor; ... ister ticaret amacıyla ister koleksiyon yapmak için olsun, antikaya bilinçli yaklaşanların beklentisi, kâr değildir. … değerini bildiği eşyaya sahip olma, onu koruma, onun bütünleştiği kültür ve sanatı yayma tutkusudur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Ne var ki  ayrıca  Zaten

B) Buna ek olarak  çünkü  Aslında

C) Gerçekte  sonuç olarak  Yoksa

D) Bu nedenle  öyleyse  Ayrıca

E) Ayrıca  ama  Asıl amaç

 

20. (I) Burası, Fas'ın gelir düzeyi yüksek ailelerin tercih ettiği güzel bir tatil beldesi. (II) Tek olumsuz yanı, nem oranının çok yüksek olması. (III) Elbiseleri yıkadıktan sonra kuruması için dışarıya asmak, yalnız vakit kaybı. (IV) Burada günbatımı mutlaka izlenmeli. (V) Bir de Büyükayı takımyıldızının yavaş yavaş okyanusa dalması ... (VI) Bunları başka bir yerden bu kadar zevkle izleyemezsiniz.

Yukarıdaki parçayı iki paragrafa ayırmak gerekse, ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

A)ll.

B)lll.

C) IV.

D)V.

E) VI.

 

21. Ben, okuduklarımdan kalanlara, mantar bahçesi adını veririm. Mantar bahçeleri, ağaçların altına düşen yaprak, dal ve kabuklardan oluşur. Bunları kısa zamanda beyaz, sarı, yeşil, siyah küf bağlar. Bu küflerin, yani mantarların incecik iplikleri, koskoca kütükleri, dalları, kabukları çürütüp humusa ekler. Bundan da yepyeni bir orman fışkırır. Benim çalışmam da buna benzer.

Kendini bu şekilde tanıtan bir yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Okuduklarıyla izlenimlerini birlikte veren

B) Edindiği bilgilerden ilginç bulduklarını kullanan

C) Birbirlerinden kopuk düşünceleri bir düzene koyan

D) Okuduklarından, değişik bileşimlere varan

E) Bilgi boşluklarını hayal gücüyle bütünleyen

 

22. Ne zaman dostluk konusu üzerinde dursam, hep şu noktayı göz önünde tutmak gerektiğini düşünürüm: Acaba dostluğu arttıran neden, güçsüzlük ya da ihtiyaç mıdır? Acaba karşılıklı yardımlaşmaya girişirken insanların amacı, tek başlarına pek başaramayacakları şeyi bir başkasının yardımıyla elde etmek, sırası gelince karşılığını yapmak mıdır? Yoksa yardımlaşma dostluğun yalnızca bir özelliğidir ve dostluğun daha derin, daha soylu, salt doğanın yarattığı başka bir nedeni mi vardır? Dostluk, insanların sıcak duygularla birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmalarıdır.

Bu parçada görüşlerini belirten kişinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dostluğun asıl kaynağı, insanın doğasında bulunan sevgidir.

B) Dostluk karşılıklı yardımlaşma sonucunda kurulur.

C) Dostluğun temel amacı birleşerek güçlenmektir.

D) Dostluğun temelinde güçsüzlük ve çıkar düşüncesi yatar.

E) Dostluğun doğuş nedeni insanların yardımlaşma ihtiyacıdır.

 

 

23. Sınıf otuz kişi. Yaşlıların arasında gençler de yok değil. En genç öğrenci yirmi yaşında. Erkek öğrenci sayısı yalnızca üç. Birbirlerine öylesine kenetlenmişler ki biri yasadıklarını anlatmağa başlayınca, ötekilerin gözü doluyor. Aralarından biri de getiriveriyor öykünün sonunu. Ağır bir hava oluşuyor sınıfta.

Bu parçada altı çizili cümlede, anlatılan kişilerin hangi yönü üzerinde durulmaktadır?

A) Geçmişe özlem duymaları

B) Tek başlarına kendilerini güçsüz hissetmeleri

C) Aralarında, duygusal yönden sıkı bir bağ olması

D) Olaylar karşısında, birlikte hareket etmek istemeleri

E) Sorunları ele alış biçimlerinin aynı olması

 

24. Okur, bazen ilk bakışta kendisine hoş gelmeyen bir şiiri bırakıverir. "Bundan bir şey anlaşılmıyor." der. Birçok şeyde olduğu gibi, öğrenmek yerine bırakıvermek, vazgeçmek daha kolay gelir ona. Oysa aynı şiiri iki, üç kez daha okursa, onun kendisine bir şeyler söylediğini görecektir. Giderek bir şiir okuma alışkanlığı edinecek, şiirden tat almasını öğrenecek, iyi şiiri kötüsünden ayırmaya başlayacaktır.

Bu parçada, sözü edilen okurun şiir konusundaki tutumuna yönelik eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeterli bilgile donanmamış olması

B) Değişik örneklerle karşılaşmaması

C) Bazı anlarda dikkatini toplamakta zorlanması

D) Seçtikleri ve okudukları arasında ayrım gözetmemesi

E) Özümleme, sevme çabalarını sürdürmemesi

 

25. Ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşadıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitaplara yaşamöyküsü denir. Yaşamöyküsü belgelere dayanır. Konu olarak alınan kişilerin mektuplarından, günlüklerinden, anılarından, yapıtlarından yararlanarak yazılır. Bu türe, Tanzimat Dönemi'nde Namık Kemal "Evrakı Perişan", Edebiyatı Cedide'de Süleyman Nazif "Fuzuli", yirminci yüzyılda Yakup Kadri "Ahmet Haşim" adlı eseri ile katkıda bulunmuştur. Türk ünlüleriyle ilgili olarak, İ. Alaattin Gövsa ve edebiyat tarihçisi Fuat Köprülü'nün de yapıtları vardır.

Bu   parçada   aşağıdaki   sorulardan   hangisinin yanıtı yoktur?

A) Yaşamöyküsünün özellikleri nelerdir?

B) Edebiyatımızda yaşamöyküsü türünde yazılmış ilk eser kimindir?

C) Fuat Köprülü kimdir?

D) Edebiyatımızda, yaşamöyküsü türünde yazılmış önemli eserler hangileridir?

E) Yaşamöykülerinde hangi kaynaklardan yararlanılır?

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1C      2A      3D      4E      5B      6C      7D

 

8D      9A      10D      11A      12D      13B      14C      15A

 

16C      17D      18A      19E      20C      21D      22A      23C      24E      25B


Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR