Türkçe Tarama test 3

Bu testimizde ygs türkçe genel tarama testi, türkçe tarama testi ygs, türkçe tarama testi kpss, ygs türkçe deneme çöz, ygs türkçe deneme, ygs türkçe testleri ve cevapları, ygs türkçe deneme indir gibi konuları ele alacağız.

1. Akşama kadar haber çıkmazsa aksi halde biz gereken önlemleri alacağız.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) "aksi halde" sözü cümleden atılarak.
B) "çıkmazsa" yerine "çıkarsa" getirilerek.
C) "biz" sözcüğü cümleden atılarak.
D) "alacağız" sözcüğünden önce "hemen" sözcüğü eklenerek.
E) Cümlenin başına "eğer" sözcüğü eklenerek.

2. "Aldığı yanlış kararlarla enflasyonun yükselmesini sağladı."
cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) "aldığı" yerine "alınan" sözcüğü getirelerek
B) "yükselmesini sağladı" yerine "yükselmesine sebep oldu" getirilerek
C) "kararlarla" sözcüğü yerine "tedbirlerle" getirilerek
D) "sağladı" yerine "katkıda bulundu" denilerek.
E) "yükselmesini" yerine "artmasını" getirilerek.

3. "Geçen yılın en çok satan kitabı açıklandı."
cümlesinde anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) "satan" sözcüğü yerine "satılan" sözcüğü getirilerek
B) "yılın" sözcüğü yerine "yıl" sözcüğü getirelerek
C) "en" sözcüğü cümleden atılarak.
D) "açıklandı" yerine "açıklanacak" sözcüğü getirilerek.
E) "geçen" sözcüğü cümleden atılarak.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Üzülmek, gücenmek mide ülserine uğramak için yeterli sebeptir.
B) Biz hepimiz onu merakla pencerede bekliyorduk.
C) Hayatımızdaki şeylerin yüzde doksan doğru yüzde on yanlıştır.
D) Onun kadar her şeyi hesaba döken birine hiç rastlamadım.
E) Durup ona bakarken benim ne kadar şanslı olduğumu anladım.

5. Cümlenin öznesi birinci, ikinci, üçücü tekil kişilerden oluşuyorsa yüklemi birinci çoğul olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır?
A) Ayşe, Sevgi ve anneleri dün bize geldiler.
B) Bu problemi Orhan da, ben de, sen de çözmüşsünüz.
C) Sen ve baban dün nereye gidiyordunuz.
D) Kardeşim, ben, komşumuz birlikte sinemaya gittik.
E) O kadar insanın içinde beni, seni, Ayşeyi tanıdı.

6. "O, ben ve siz günün her saatinde bu yaşlı insanı ziyaret edersiniz."
Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne eksikliği
B) Gereksiz özne kullanma
C) Çatışan sözcük kullanma
D) Özne eksikliği
E) Dolayı tümleç eksikliği

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) İşi gücü edebiyat olan bir ailenin çocuğuyum.
B) Romanlarında bile yaşamını ve tarihsel olayları ele almıştır.
C) Hakan, sınıfımızın başkan ve sevilen öğrencisidir.
D) Yavaşça kapıyı açarak sessiz adımlarla içeri girdi.
E) Öykülerinde uzun cümleler kullanmaktan kaçınmıştır.

8. "Yüksek binalar ve caddeler, bu kentin özelliğidir."
cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki-lerden hangisiyle giderilebilir?
A) "binalar" yerine "bina" denilerek
B) "özelliğidir" yerine "özellikleridir" denilerek
C) "yüksek"den önce "çok" getirilerek
D) "yüksek" yerine "yüksek yapılmış" denilerek
E) "caddeler"den önce "geniş" getirilerek

9. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) O beni yumuşatmak için gülüyor, şakalar yapıyordu.
B) Dersi sadece ben değil öğrencilerin de anlatmasına olanak sağlardım.
C) Kara gözler, o canım kapkara gözler, yavaş yavaş buğulandı.
D) Derslerin bitimine az kalmıştı; biz çocuklar şarkılar, türküler söylüyorduk.
E) İnsan güldü mü ne güzel ne sevimli oluyor.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Uğradığımız kasaba ve şehirlerdeki tarihi yerleri gezdik.
B) Şiir ve hikayeyi bir arada yazmayı nasıl başarıyorsunuz?
C) Durmadan sakız çiğneyip patlatan bu adamın yanından uzaklaştım.
D) Radyo ve televizyon seyretmekten ders çalışmaya vakit bulamıyor.
E) Okuduğum makale ve fıkralardan bir tat almal-istiyordum.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anla tim bozukluğu vardır?
A) Derste tekil ve topluluk isimlerinin özellikler üzerinde duruldu.
B) Matematik ve Türkçe derslerinde çok başarı tiydik.
C) Sözlü ve yazılı notumuz bize bildiriliyor.
D) Kapının ve tahtanın rengi çoğunlukla aynıydı
E) Arkadaşının adını ve adresini almayı ihma etmedi.

12. "Yıllarca yurt dışında yaşamış olmak ve 1 2 sürekli seyahat etmem bana büyük tecrübe 3 4 5 kazandırdı."
Bu cümledeki anlatım bozukluğu altı çizili söz cüklerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bc zukluğu yoktur?
A) Bazen ben bazen de o nöbete kalıyor.
B) Antalya'ya kardeşim, Tarsus'a ise ben gide ceğim.
C) Bu konuda yapılan her girişimi desteklem yorum.
D) Başlıca rahatsızlıkları arasında kalp ağrı; geliyor.
E) Onun ne yapıp yapamayacağını artık çc iyi biliyorum.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Her zamanki yerde seninle görüşelim.
B) O muhteşem maçı hatırlıyor musun?
C) Kaynaklarımızı hem sosyal hem de yatırım alanında değerlendirelim.
D) Sosyal kültür tarihi alanındaki araştırmalarına fazla vakit ayırmaya başladı.
E) Onun ne yapıp yapamayacağını artık çok iyi biliyorum.

15. I. Size ilgili bazı haberler aldım.
II. Sizinle ilgili bazı haberler aldım.
III. Size ilişkin bazı haberler aldım.
I. cümledeki ek uyumsuzluğu II. ve III. cümlelerde giderilmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde, I. cümledeki gibi bir ek uyumsuzluğu vardır?
A) Sanatçının özgün yanlarını bulmak çok güçtür.
B) Kendisinin özgü olan cümleler, yazıyı renklendirmiş.
C) Düz yazının özellikleri arasında sözcük seçme ve kullanma başta gelir.
D) Türkiye'nin özel bir coğrafi konumu vardır.
E) Konunun özüne inmemiş, yüzeyde kalmış.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Hepsi kapının önünde toplanmış.
B) Birçoğunu yemeden çöpe atmışlar.
C) Birkaçımız otobüste yer bulamadık.
D) Hiçbiri de bu olayı unutmamışlardır.
E) Hepsine birer şiir kitabı vermişler.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu, yazının en can alıcı cümlesiydi.
B) Şiirin başlığı, aynı zamanda, dizelerin baş harfleriydi.
C) Bu, akrabaları anlaşmazlığa düşüren, büyük bir mirastı.
D) Bilgisayar, babamın küçük kardeşime, bir armağandı.
E) Bu dizi film özellikle çocuklar için çok yararlıydı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu özellikler müzik ve sanatsal açıdan ön plana çıkıyor.
B) Şiir ve edebiyat konusunda söylenecek çok şey var.
C) Bu tarzın hem kazandıracaklarını hem kaybettireceklerini hesaba katmak gerekiyor.
D) Kitabın başını ve sonunu ikişer kez okudum.
E) Şu günlerde folklor ve tiyatro çalışmaları yapılıyor.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, deyim çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) Adım başı karşınıza ateş böcekleri çıkıyor.
B) Eski günlerden söz ederken gözleri dolu dolu oluyordu.
C) Bu sınavı da atlatırsak rahat bir nefes alıp sıkıntıdan kurtulacağız.
D) Arkadaşları hakkında ileri geri konuşuyor sürekli kendini övüyordu.
E) Gün boyu havadan sudan konuşup vakit geçirdik.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Ben, ben diyen insanlar sürekli hata yapar.
B) Güzellik yaşanırsa insanlar mutlu edilir.
C) Çıkarlarımız peşinde koştukça küçülmeye mahkumuz.
D) Büyük olmak için büyük düşünmek zorundasın.
E) Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Aşk olsun, bana haber vermeden sinemaya gitmişsiniz.
B) Bu sözleri, emin ol, ben söylemedim.
C) Ne iyi ettiniz de geldiniz.
D) Beni mutlu eden senin burada olduğundur.
E) Giderken bana haber vermeyi unutmayın.

22. (I) Çok eskiden beri eleştirilerimde, okuduğum eserleri değerlendirirken üç noktaya dikkat ettiğimi söylerim. (II) Bunlardan birincisi, yazarın insanlar için ne yaptığıdır, yani içeriktir. (III) İçeriğin en önemli özelliği ise, ele alınan konuda, başından sonuna dek kafalarda soru işareti bırakmayacak bir biçimde işlenmiş olmasıdır. (IV) İkinci önemli nokta, bölümlerin devamlılığını ve yazarın sanat gücüdür. (V) En önemli olan üçüncü özellik ise samimiyettir.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
23. "Bu oturumda vatandaşlarımızın merak ettiği 1 2 bilgiler hakkında onları aydınlatmaya 3 4 5 çalışacağız.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralandırılmış sözlerden hangisinin değiştirilmesiyle giderilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

24. Aşağıdakilerden hangisinde virgül eksikliğinden doğan bir anlam belirsizliği vardır?

A) Nöbetçi öğrenciyi içeri sokmadı.
B) Neşeli bir gülüşü ve sağlıklı dişleri vardı.
C) Hastalıklı geçti Peyami'nin çocukluğu
D) Gülden güzel kokar Arnavutköy çileği
E) Lokomotifin yanında duruyordu Makinist Nuri.

25. Öğleden sonra güne açınca Hemşire Sevim 1 Hanım hastayı giydirip hava alması için 2 3 4 bahçeye çıkardı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, altı çizili sözcüklerden hangisinin değiştirilmesiyle giderilir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Onu karşısında görünce donup kaldı.
B) Elektrikler kesilince raporumu mum ışığında tamamladım.
C) Senin haklı olduğunu ben de biliyorum.
D) Çocuk, oyuncaklarını alanlara bir şeyler söyleniyordu.
E) ilk işi gazetenin kültür sayfasını okumaktır.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sorunlarını dolambaçlı yollardan anlatma-malısın.
B) Bu kentin sokaklarında son derece bakımlı binalar sıralanmış.
C) İri yarı, bakımlı yüzlü, buğday benizli bir genç adamdı.
D) Başkan, bu suçlamanın yersiz ve doğru olmadığını ileri sürerek geri alınmasını istedi.
E) Elbiselere dikkatle bakıyor, ama nedense hiçbirini almıyordu.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Derslerine günü gününe çalışırdı; başarısızlığının nedenini bir türlü anlayamadım.
B) Bu yaptığımız bir sorumlu gazetecilik örneğidir.
C) Geçmişteki mutlu günler sanki bir rüyaymış gibi geliyor bana.
D) İnsan, çok hayal eder, ama bunların hepsini gerçekleştiremez.
E) Kimin güçlü kimin güçlü olmadığını bu işin sonunda göstereceğiz.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu uygun bir yere "Ona" sözcüğü getirilerek giderilebilir?
A) Kişinin kendine duyduğu hayranlık hata yapmasına neden olabilir.
B) Ülkemizin insanlarını tanıyoruz ve seviyoruz.
C) Şair ve romancının bu olaya bakış açıları farklı olabilir.
D) Gördüğümüz herşeyi çantamıza koyuyor ve inceliyoruz.
E) Her şeyi bildiğini iddia ediyor ve karışıyorsun

30. (I) Edebiyatımız büyük bir ustayı kaybetti. (II) Ama bizim basın gereken önemi vermedi. (III) Bu olay sıradan bir şeymiş gibi üç beş cümleyle geçiştirildi. (IV) Bu bizim umursamazlığımızın en önemli göstergesi. (V) Yaşarken kadrini bilmediklerimizi, ölünce de umursamaz olduk.

Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A)l-ll B) ll-IV C) lll-IV
D) l-IV E) ll-V

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kağıttaki yazılar soluyor, zor okunuyor.
B) Kitap fiyatları yükseliyor, alınmaz oluyor.
C) Roman tasvirleri uzuyor, sayfalar tutuyor.
D) Avcının tüfeğini alıyor, vermiyor.
E) Kazağın ipini söküyor, yumak yapıyor.
32. I. Çocuğu yüreklendiriyor, yol gösteriyor II. Çocuğu yüreklendiriyor, ona yol gösteriyor. I. cümledeki anlatım bozukluğu II. cümlede giderilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde I. cümledeki gibi bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Gelen topa yakındı, çok sert vurdu.
B) Güreşçiyi çalıştırdı, yeni oyun öğretti.
C) Yeni futbolcuyu denemişler, beğenmişler.
D) Dağın zirvesine çıkmış, bayrağı dikmiş.
E) Arkadaşının pasını iyi gördü, gole çevirdi.

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Şehirde, insan kalabalığında, kendini yalnız hissediyordu.
B) Akıp gidiyordu Boğaz ardına bakmadan.
C) Haksızlıkları ve kötülükleri asla kabullenmeyen.
D) Beni ilgilendiren tek konu, aylık kazandığındır.
E) Gün doğmadan yola çıkmış, hatta yarılamış olmalıydık

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Ülkenin bazı kesimlerinde kız çocukları istenmez ve değer verilmez.
B) Eskiden salonlarımızda laleler yetiştirir-dik.şimdi naylon bitkilerle yetiniyoruz.
C) Her sanat, sanatkârını gösteren bir aynadır.
D) Evimin duvarlarını gravürler, doğa manzaralı tablolar süsler.
E) Büyük evin büyük işi, büyük başın büyük derdi olur.

35. İçeri girerken sinirli, odadan çıkarken de pek yatışmış görünmüyordu. Bu cümledeik ilk yargı, olumsuz yükleme uyuşmuyor.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Her yönden uyumlu, ilişkilerine çekidüzen veren bir öğrenci sayılmazdı.
B) Toprak kısırlaşıyor, özellikle kurak yıllarda hiç ürün vermiyordu.
C) Dün hava yağışlı, ama fazla soğuk değildi.
D) İçlerinden biri çıkıyor, alınan karara katılmadığını söylüyor.
E) Karlı, mevsime göre çok soğuk bir havada yola çıkıyor

36. "Yazarın çeviri kitabındaki anlaşılmayan bazı sözcükler düzeltilerek yeniden basılmış."
cümlesinin anlatım bozukluğu, aşağıdaki-lerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A) Gereksiz sözcük kullanılmıştır.
B) Çelişen sözcük kullanılmıştır.
C) Anlam bulanıklığı vardır.
D) Özne eksikliği vardır.
E) Yüklem eksikliği vardır.

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Kahvaltıdan sonra ilk işi gazetesini okumaktır.
B) Birkaç yıl sonra İstanbul'da oturmak istemiyorum.
C) Babam hepinizle ayrı ayrı ilgilenirdi.
D) Onu bazen üzgün bazen de oldukça neşeli görürdüm.
E) Bu tip olayların çok az, hatta hiç yaşanmadığı yörelerimiz vardı.

38. Aşağıdakilerden hangisinde, özne eksikliğinden doğan bir anlatım kusuru söz konusudur?
A) Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur; ikinci kez aldatırsa suç sizindir.
B) Mahallenin bütün eski evlerini beğeniyorum; bana geçmişi hatırlatıyor.
C) Ordumuz düşmanı üç günde tamamen denize dökmüştü.
D) Gecenin karanlığı içinde sesler derinleşi-yordu.
E) Onlara hak vermiyorum ve onları hiç kıskanmıyorum.

39. Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım yönünden yanlıştır?
A) Yağmur damlaları yüzüne de ellerini de düşünüyordu.
B) Düşüncelerinin kaşısındakilere söyledi ve açıkladı.
C) Her anne çocuklarına yardım eder ve onları korur.
D) Davranışları okulda ve evde daima kontro leder.
E) İsimlerin anlamlarına açıklık getiren, etkileyen sözcükler önemlidir.

40. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Öğretmenin seninle özel olarak ilgilenmesi beni çok mutlu etti.
B) Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdiğime, nasıl başa çıktığıma ben de şaşıyorum.
C) Evde olmadığınızı bilseydim sizi elbette aramazdım.
D) Vatandaşlarımızın bazılarına vize verilmiyormuş.
E) Çok çalışmaktan yorulmuş, uzandığı yerde uyuyuvermişti.

41. "Kimsenin küçük düşürülmesini istemem ve düşürmem."
cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne eksikliği
B) Özne-yüklem uyumsuzluğu
C) Nesne eksikliği
D) Dolaylı tümleç eksikliği
E) Gereksiz sözcük kullanılması

42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Roman, Türk işçilerinin sorunlarını nesnel bir anlayışla ele almış.
B) Sanat dünyasında önemli yenilikler oldu.
C) Ben, bu olay karşısında tarafsız kalmak istiyorum.
D) Fabrikaya birçok yeni iş makinesi alarak modernleştirdi.
E) Doğrusu duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum.

43. Önceki gün hava açık, dün ise yağışlı değildi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümle-dekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Her zaman sakin, olaylar karşısında soğun-kanlı tutumunu koruyan bir insandı.
B) Her yönden uyumlu, ilişkilerinde titiz davranan bir insan değildi.
C) Arkadaşlarının verdiği karara katıldığını, bu fikri benimsediğini söyledi.
D) Roman, dilinin işlekliği bakımından yeterli, ancak konu orjinal değildi.
E) Kırsal bölgelerde bu gelenek devam etmekle beraber şehirlerde giderek yok oluyor.

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?A) Annem sınıfımı geçersem bana geçemez-sem kardeşime bisiklet alacak.
B) Neden sessiz, neye kırıldığını sorduğum halde bana bir şey söylemedi.
C) Şirketin kâr getirip getirmeyeceğini uzun uzun tartıştılar.
D) İşini kurduğu zaman, kimden borç almış, kime senet vermiş, hepsini not etmişti.
E) Bu, şirketin hem itibarını sarsıyor hem de verimliliğin düşmesine neden oluyor.

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sesi çok güzel, fakat bir eğitim görmüş değildi.
B) Boyu oldukça uzun, omuzları da hayli geniş bir adamdı.
C) Ay sonunda parasız, dahası aç kalmak var.
D) Yetişme tarzından biraz utangaç, biraz da uysal davranıyor.
E) Saçları kır, fakat dinç bir adamdı.

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu kitabı sen mi, yoksa arkadaşın mı istedi?
B) Ona da, sana anlattığımdan farklı şeyler söylemedim.
C) Şiir kimine göre sesten, kimine göre anlamdan ibarettir.
D) Evin içi mi, dışı mı boyanacak?
E) Yarın yağmur mu bekleniyor, kar mı?

47. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Düşüncemi iyice açıklamak, savunmak istiyorum.
B) Ayakkabını çıkar, kapının dışına bırak.
C) Çocuğuna bisiklet alacak, ödüllendirecek.
D) Parasını harcamıyor, biriktiriyor.
E) Pencereyi açıyor, odayı havalandırıyor.

48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bana filmi anlatma, özetle.
B) Karpuzları yetiştiriyor, yerinde satıyor.
C) Yolcuları indirdiler, salona aldılar.
D) Çocuklar dışarıdalar, bekletmeyin.
E) Bu sorunun cevabını düşün, bul.

49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Onun ailesiyle ilk kez sizin düğününüzde karşılaşmıştık.
B) Tarihi eserlere sahip çıkıp, gözbebeğimiz gibi korumalıyız.
C) Çalışma masasında kitaplar, kağıtlar birbirine karışmış durumdaydı.
D) Sırlarını paylaşan, dertlerine çare arayan bir çok dosta sahipti.
E) Geceleri saat 03.00'e kadar aralıksız çalışıyor musun?

50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu "onu" sözcüğü getirilerek düzeltilebilir?
A) Türk edebiyatını biliyor ve üzerinde ciltler dolusu çalışmalar yapıyor.
B) Edebiyat tarihçisi eserini biçimlendirirken belgelere dayanmalıdır.
C) Sanatçının tüm yaşantısını biliyoruz ve uzun yıllardır tanıyoruz.
D) Onu son yıllarda iyice zayıflamış buldum, hatta önceleri tanıyamadım.
E) Türk kilim desenlerinde eski Anadolu uygarlıklarının izlerini bulmak mümkündür.

51. Çevrenin gelişimi konusunda oldukça ılımlı, ancak gençlere yönelik çalışmalar konusunda hiç iyimser değildi.
Bu cümlede anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) "çevrenin gelişimi" yerine "çevresel gelişmeler" sözü getirilmeli.
B) "ılımlı" yerine "ılımlıydı" sözcüğü getirilmeli.
C) "oldukça" yerine "çok" sözcüğü getirilmeli.
D) "çalışmalar konusunda" yerine "çalışmalarda" getirilmeli.
E) "ancak" sözcüğü cümleden çıkarılmalı

52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Deniz kıyısında beton binalar art arda dizilmişti.
B) Sanatına saygı onun için her zaman ön plandaydı.
C) Türk edebiyatının önemli bilir ve sürekli araştırırdı.
D) Kitabın ortasındaki kurumuş çiçeğe uzun uzun baktı.
E) Özlediği yemeklerden bol bol yiyerek hasret giderdi.

53. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesle eksikliğinden doğan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Türk destanlarını tanıyoruz ve yıllardır inceliyoruz.
B) Oğlunu sabahları erken kaldırıyor ve okula gönderiyor.
C) Yıllardır bu küçük evde oturuyor ve herkes tarafından seviliyordu.
D) Geç saatlere kadar pencerede oturuyor ve sürekli bekliyor.
E) Doğduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgiler topluyordu.

54. "Gizli sırrım memlekete duyurdu. Sanki benim bir ettiğim var gibi."
Yukarıda dizelerdeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşıt anlamı sözcük kullanma
B) Gereksiz sözcük kullanma
C) Özne eksikliği
D) Gereksiz çatı eki kullanma.
E) Yeri yanlış sözcük kullanma.

55. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "galiba" sözcüğü gereksiz kullanılmıştır?
A) Bu yıl galiba çok para kazanacağız.
B) Buradaki işler galiba bize kalacak.
C) Galiba siz de aynı dertten yakınıyorsunuz.
D) Sizi bir yerden galiba tanıyor gibiyim.
E) Başka çözüm yolu bulamayacağız galiba.

56. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çıkarılırsa, cümlenin anlamı değişmez?
A) Ortaklar arasında mevcut sorunu hallettik.
B) Annemle birlikte evdeki eski eşyaları eskiciye verdik.
C) Deniz kenarında yaşlı çınar ağacının altında oturduk.
D) Bahçede kurumuş ağaçları kestik.
E) Evde ne kadar kirli çamaşır varsa yıkadı.

57. Cümleden çıkarıldığında herhangi bir anlam daralmasına yol açmayan sözcük gereksizdir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz bir sözcük kullanımıştır?
A) Bize gösterilen ilgi ve sevgiden fazlasıyla etkilendik.
B) Havanın sıcaklığı duyuyorum ve hissediyorum.
C) Artık ne gelen var ne beklenen.
D) Tenha yolun ortasında rüzgâr, sonbahar yapraklarıyla oynar.
E) Rakibim güçlü kuvvetli birine benziyordu.

58. Yağan yağmurlar rahat yürümemizi güçlendirdi.
Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Sözcüklerin anlamına ve işlevine uygun olarak kullanılmamasından.
B) Gereksiz sözcük kullanılmasından
C) Çelişen sözcük kullanılmasından
D) Özne-yüklem uyuşmazlığından
E) Gereksiz sıfat-fiil kullanılmasından.

59. Aşağıdakilerin hangisinde, altı çizili sözcüğün çıkarılması cümlede bir anlam daralmasına yol açmaz?
A) Toplum geçmişin yarattığı değerlerden kendini kurtaramaz.
B) Kış geldi; mahalledeki tüm bacalar tütmeye başladı.
C) Elindeki ile yetinmeyip daha çoğunu isteyen elindekini de yitirir.
D) Yardım ve iyilik yapmak için, sınır yoktur.
E) Bunca karşılıklı tartışmalara rağmnen henüz anlaşmış değiliz.

60. "Kesin olarak" sözü aşağıdaki cümleleri hangisinde gereksiz kullanılmıştır?
A) Emin olmasaydım, size bunu kesin olarak açıklayamazdım.
B) Raporun sonucunu kesin olarak belirleyebi-lirdinizmi?
C) Süremiz kesin olarak bitmiştir, cevap anahtarınızı veriniz.
D) Kesin olarak bir şey söyleyemem, sonucu beraber göreceğiz.
E) İlacı test etmeden özelliği hakkında kesin olarak bilgi verilmez.

61. Çocuklar topladıkları bayram şekerlerini I II benim yanımda aralarında hemen paylaştılar. III IV V
Bu cümleden, numarlanmış sözcüklerin hangileri atılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?
A) I., III B) II., III C) II., IV
D) I., V. E) III., IV.

62. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu işi gerçekleştirmek için az mı uğraştık sanıyorsunuz.
B) Çok beğendiğim bu kitabı sizin de okumanızı isterim.
C) Bu sorunu eninde sonunda mutlaka çözeceğim.
D) İnsanlar canla başla çalışıyordu.
E) Üç arkadaşın macerası böyle başlamış

63. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözcükler gereksiz olarak bir arada kullanılmıştır?
A) Ortalıkta birden ses seda kesildi.
B) Ödevimi bir an önce hemen yapmalıyım.
C) Burası söylendiği kadar soğuk değilmiş.
D) Bahçede pek çok meyve ağacı vardı.
E) İşimi bitirir bitmez eve geleceğim.

64. "Biraz" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kullanılmıştır?
A) Bu bankta biraz oturup dinleneceğim.
B) Başvuru süresini biraz uzatmak istiyor.
C) Ayak üstü biraz oyalandım.
D) Az çok aruz vezninden biraz anlıyorum.
E) Biraz ateşi varmış, o kadar

65. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Dedeme, doktoru, evde oturmasını ve dinlemesini söylemiş.
B) Böyle şeyleri kafamdan çıkarıp atmaya ve unutmaya çalışıyorum.
C) Anlatımdaki karmaşıklıklardan kurtulma-yave yeni teknikler bulmaya çalışıyor.
D) Bahçesine özen gösteriyor, çiçeklerini her gün sulayıp siliyor.
E) Uyuduğu zaman kapıyı açmamamızı ve gürültü etmememizi istedi.

66. "Yoksa" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kullanılmıştır?
A) Söz verdiğini unuttun mu yoksa?
B) Anahtarı içeride mi unuttun yoksa?
C) Yoksa sana yanlış bilgi mi verildi?
D) Acaba otobüse yetişemedi mi yoksa?
E) İşin yoksa bahçede bana yardım eder misin?

67. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Eski sınıf arkadaşlarımla parkta sohbet edip söyleştik.
B) Makinenin nasıl açılıp çalıştırılacağını detaylı olarak anlattı.
C) Sanatçıya karşılıklı ve içten bir görüşme yaptık.
D) Gerekli bilgileri nereden ve nasıl edineceğimi söyledi.
E) Yarın yola çıkacağımızı telefon edip bildirelim.

68. "de, da" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinden çıkarılarsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz?
A) Sınava ben de gireceğim.
B) Bu soruyu bana da sordular.
C) Ben de senin gibi konuyu kitaptan çalıştım.
D) Sana da böyle bir kravat alalım.
E) Bunun da bir örneği bende var.

69. Aşağıdaki cümleleri hangisinde ikileme çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) Burada yaban keçilerine az da olsa tek tük rastlanıyor.
B) Rize'de bulunan ailesini sık sık arayıp soruyor.
C) Arkadaşlarının düzenlediği toplantıya bile bile katılmış.
D) Onunla arada sırada okulun bahçesinde rastlaşıyorduk.
E) Zaman zaman tiyatroya gider, oyunları zevkle izlerim.

70. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendi" kelimesi çıkarılırsa anlatım bozukluğuna sebep olur?
A) Kendi şarkıları ile yeni bir albüm hazırlamış.
B) Kendi kendine konuşarak iş görmeye alışmış.
C) Kendi isteklerini daima her şeyden üstün tutar.
D) Kendi ailesine bir gün olsun güleryüz göstermez.
E) Kendi gölgesinden korkanlar hiçbir işe atılmazlar

71. Aşağıdaki cümlelerin hangisinda anlatım bozukluğu vardır?
A) Evini kiralarkan aldığı depoziti geri iade etmemiş.
B) Bu yıl da soğan üretiminin azalacağı tahmin ediliyor.
C) Yağmurların başlamasıyla havalar soğuyacaktır.
D) Emekli olarak, çiftliğine çekildi.
E) İnsanları güldürmeyi amaç edinenler, aslında gülmeye en fazla ihtiyacı olanlardır.

72. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılmayışından kaynaklanan bir anlam bozukluğu vardır?
A) Cesaretli insan bütün düşüncelerle yüzleşendir.
B) İyi öykü her şeyden önce bir anlatım ürünüdür.
C) Gereksiz davranışlarla hepimizin canını sıktın.
D) Ayşe, öğretmenim kalemini çok beğendi.
E) Yeni giydiği elbiseyi berbat etmiş.

73. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar.
B) İnsanlar aynı tip evlerde yaşadıkları için mi birbirlerine benziyorlar?
C) İnsanların korkulu rüyası olan savaş için şimdi sanat sıfatını kullanmak moda oldu.
D) Eğitim ve öğretim kelimeleri arasındaki nüans farkını hâlâ anlamış değiller.
E) Hayatını, hedeflerini gerçekleştirmeye adamış bir insan yolun yarısında ne hissedebilir?

74. İnsanımızın doğaya ilgisi giderek artmakta ve doğayı sevmektedir.
Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne eksikliği
B) Tamlama eksikliği
C) Gereksiz sözcük kullanma
D) Çatı uyuşmazlığı
E) Yerinde kullanılmayan bir sözcük kullanma.

75. Almanya'daki işlerin henüz bitmediğini ve bir süre daha kalacağını söylüyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıda-kilerden hangisinin yapılmasıyla giderilir?
A) "Almanya'daki" yerine "Almanya'da olan" diyerek
B) "henüz" yerine "daha" diyerek
C) "bitmediğini" yerine "bitmeyeceğini" diyerek.
D) "daha" dan sonra "orada" diyerek.
E) "söylüyor" yerine "söylüyordu" diyerek
76. Evin bahçesinde birçok çiçek yetiştiriyor ve gerektikçe gübre veriyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıda-kilerden hangisinin yapılmasıyla giderilir?
A) "evin" yerine "evinin" diyerek
B) "birçok" sözcüğünü atarak
C) "yetişiyor"u "yetiştiriyordu" yaparak
D) "gerektikçe" yerine, "ara sıra" diyerek
E) "gerektikçe"den sonra "onlara" diyerek

77. Baba ocağını terk etmesine ve İstanbul'a gidişine bir türlü anlam veremiyordum.
Bu cümledeki anlatım yanlışlığı aşağıdaki-lerden hangisiyle düzelir?
A) "baba ocağını" yerine "ailesine" diyerek.
B) "terk etmesine" yerine "terk edişine" diyerek.
C) "gidişine" yerine "kaçışına" diyerek.
D) "bir türlü" yerine "hiçbir şekilde" diyerek
E) "veremiyorum" yerine "vermiyordum" diyerek.

78. "Ben gazetedeki büroma, o fakülteye gitti." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) "gitti" yerine "gittim" diyerek
B) "gazetedeki" sözcüğünü cümleden atarak
C) "o" sözcüğündeki sonra "da" bağlacı getirerek.
D) "gazetedeki" ile "fakülteye" sözcüklerinin yerini değiştirerek.
E) "büroma" sözcüğünden sonra "gittim" sözcüğü getirerek.

79. Aşağıdaki cümlenin hangisi dil ve anlatım yönüyle doğrudur?
A) Romanınızı açarken alışamadığım bir üslûpla karşı karşıya kaldım.
B) Dursun Bey, bu koskoca konakta tek başına yalnız yaşıyordu.
C) Şirketin bu yıl her halde zarar edeceğini sanıyorum.
D) Güzelleri yaratan, güzellere aşıkları da yaratır.
E) Böyle bir ortamda her türlü düşüncelerir tartışılması güçtür.

80. "Ayşe, iyi not alırsa herkese, alamazsa hk kimseye söylemezdi."
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıda kilerden hangisiyle giderilir?
A) "Ayşe"den sonraki virgül (,) atılmalıdır.
B) "herkese"den sonra "söyler" getirilmelidir.
C) "alamazsa"dan önce "iyi not" getirilmelidir.
D) "alamazsa" sözcüğü "almadığında" yapıl malıdır.
E) "hiç kimseye"den sonra "bir şey" getirilmeli dir.

81. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Bu ovalar ve çiçekler bizi selamlıyorlardı.
B) Birçok değerli öğretmenler görev yaptı burada.
C) İlgililer, sorunu incelemeli ve çözüm bulmalı.
D) Arkadaşlarını arayıp görüşmek istiyordu.
E) Bu çiçekleri koklamaya doyamıyorum.

82. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu, farklı bir öğe eksikliğinden kaynaklanmıştır?
A) Öğretmenini sever, saygı gösterirdi.
B) Eksiklerini biliyor, ama çare bulamıyordu.
C) Önce gözleri buğulandı, sonra yaşlar boşandı.
D) Aradığını kitapta bulamadı, yerine kaldırdı.
E) Benim sözlerimi dinler, değer verirdi.

83. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Her insanın kendine özgü alışkanlıkları vardır.
B) Ödevlerine büyük önem verir, ihmal etmezdi.
C) Evin kirası arttırılınca, kiracı evden çıkmak zorunda kalmıştı.
D) Mal varlığını çocuklarına değil, kendi adına kurduğu vakfa bağışlamıştı.
E) Yeni yerler, yeni fikirler insanı heyecanlandırmaya yetiyor.

84. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu programı faydalı buluyorum, herkese de tavsiye ediyorum.
B) Bu programı faydalı buluyorum, devamı izliyorum.
C) Bu programı faydalı buluyorum ve yararlanıyorum.
D) Bu programı faydalı buluyorum ve dostlarıma öneriyorum.
E) Bu programı faydalı buluyorum, kardeşimin de izlemesini istiyorum.

85. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Dışarı işleriyle ben, evdeki işlerle karım meşgul olur.
B) Bu sanatçının çalışmalarını ilgiyle izliyoruz.
C) Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.
D) Çoğunluğun isteğine uyarak büyük bir heyecanla maça gittik.
E) Bize gösterdiğin ilgi, bizi fazlasıyla memnun etti.

86. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Otomotiv sanayisinde Batı standartlarına ulaşacağız ve hatta aşacağız.
B) Sanayileşme alanında attığımız adımları hiç kimse küçümseyemez.
C) Bu konuda beni bir gün olsun dinlemedi ki bana yakınsın.
D) Her şeye rağmen yaşama gücünden bir şey kaybetmemişti.
E) Son alınan zırhlı araçlarla ordumuz daha da güçlenecektir.

87. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamı bulanık değildir?
A) Uzun zamandır iş aramasını beceriksizliğinize bağlıyordu.
B) Güneş batarken ortalığı derin bir sessizlik kaplamıştı.
C) Başbakana ulaşmaya çalışan kişilere engel olunarak oradan uzaklaştırıldı.
D) Küçük çocuğa yaklaşarak fısıltıyla konuştu.
E) Hasta adama bir şeyler anlatıyordu.

88. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Çocuklarımın benden çekinmesini istemez arkadaş gibi olmaya çalışırdım.
B) Türk çocuğunun giydiği elbisenin adının da Türkçe olmasını isterdim.
C) Mahallemizde çocukları çok seven bir ihtiyar vardı.
D) Çok üzgün olduğum bir akşam o muzip sınıf arkadaşımla karşılaştım.
E) Sizi de denizin derinliklerine götüren mavi gözleriyle etkilerdi.

89. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Onunla iyi anlaşıyor, bir dükkân açmayı düşünüyor.
B) Okuma şekli kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor.
C) Bazı yazım yanlışlarını saptadım ve düzelttim.
D) Bize yaklaşıyorlar mı yoksa uzaklaşıyorlar mı belli değildi.
E) Ben onu çok iyi anladım ve değerlendirdim.

90. "Misafir kahve; bizse çay içtik."
cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebe bi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazım yanlışlığı
B) Mantık yanlışlığı
C) Yüklem eksikliği
D) Nesne eksikliği
E) Noktalama yanlışlığı

91. Sizinle görüşmeyi ve yardım etmeyi hiç düşün müyordum.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıda kilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Özne eksikliği
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Yüklem eksikliği
D) Nesne eksikliği
E) Özne-yüklem uyuşmazlığı

92. Çocukluk yıllarındaki sarışınlığı gitmiş
I II III
zamanla verini kumral bir görünüme IV V
bırakmıştır.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerin hangi
gereksiz kullanılmıştır?
A)l B) II C) III D) IV E) V

93. Her sınav stresi taşıyanların çoğu, sınav soı rasında streslerinin yersiz olduğunu anlarlar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıd kilerden hangisiyle giderilebilir?
A) "sınav" yerine "imtihan" getirilerek.
B) "stresi" yerine "kuşkusu" getirilerek.
C) "çoğu" yerine "hepsi" getirilerek.
D) "her" kelimesi atılarak.
E) "yersiz olduğunu" yerine "gereksiz olduğ nu" getirilerek.

94. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Okumuş olduğumuz romanın konusu yalın ve sadeydi.
B) Konuşmalarındaki nüans farkını bir türlü anlayamadık.
C) İnsanoğlunun yapısında güçlüklere karşı sabretmek güdüsü vardır.
D) Saçlarına düşen beyaz ve akların farkında değildi galiba.

95. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kendim ve kardeşlerim adına size isteklerimizi sunuyoruz.
B) Bir daha bu tür olaylarla karşılaşmayacağımızı ümit ediyoruz.
C) Her sabah erkenden kalkar, hazırlandıktan sonra yola çıkardı.
D) Ümidini yitirenin yarın diye bir şeyi olmaz.
E) Ümitsizliğe düşmek bataklığa düşmek gibidir.

96. Eylem adlarının çoğul özne olduğu cümlelerde yüklem tekil olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır?
A) Hastalar hep bir ağızdan bağırdı.
B) İçeriden bağrışmalar duyuluyordu.
C) İstekler yerine getirilince sesler kesildi.
D) Masanın üzerine kullanılmak üzere bardaklar konuldu.
E) Doktorlar hastaları tek tek muayene etti.

97. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Türkiye'de okullaşma oranı nüfusa göre oldukça az.
B) Özel ve devlet okulları halkın ihtiyacını karşılamıyor.
C) Öğrenci kalitesi her geçen gün daha da düşüyor.
D) Uzmanlar halka ve öğrenciye ümit aşılama-lı, yol göstermeli.
E) Eğitim problemini çözersek gelişme daha hızlı ve planlı olur.

98. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Bosna-Hersek konusunda tarafsız ülkelerce hazırlanan tasarı, Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.
B) Basın iki parti arasındaki ayrıntıyı görüp karşılaştırmaya başladılar.
C) Yeni hükümetin kısa sürede çözmeye zorunlu olduğu problemler dağ gibi duruyor.
D) Ali'nin çekimser yaratılışlı bir insan olduğunu hepiniz bilirsiniz.
E) Bazı insanlar uyku ağırlaştıkça horlama artmakta, nefes alış-verişi de güçlenmektedir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A B A C B C C E B D A B C C B
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D D A C B D C C A B D D E E E
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
B B E A A D E B E B C D D B D
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
A C D B C B C D B D A B A E C
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
E C B D B D A C A B A D D A D
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
E B E D B E D B C A A C A D C
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
B C D A A B B A              

Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR