Yazım ve Noktalama İşaretleri ile ilgili test soruları

Bu testimizde yazım kuralları test soruları, yazım ve noktalama test soruları ve cevapları, ygs noktalama işaretleri test çöz, noktalam işaretleri test ygs, noktalama işaretleri test kpss, yazım kuralları ile ilgili test indir gibi konuları ele alacağız.

1. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Derdin dermanı
B) Kahrın sonu
C) Karının ağrısı
D) Başarının sırrı
E) Çeşmenin suyu
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken "ki" ayrı yazılmıştır?

2. Ünlü ile biten kelimelere "ile" eklendiğinde araya "y" koruyucu ünsüzü girer.

Altı çizili sözcüklerden hangisinde koruyucu ünsüz kullanılmamıştır?
A) Mahallenin başıboş köpeklerini sopayla kovaladı.
B) Masanın üzerindeki tozları peçeteyle sildi.
C) Verilene parayı beğenmeyen dilenciyle kavga etti.
D) Babasını kaybetmenin acısıyla ağlıyordu.
E) Bu işin aslında boyla bir ilgisi yok.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" bağlacının yazım yanlış yazılmıştır?
A) Beni bir gün de gülmeden dinle.
B) Görmüşse de devler devi binlerce cihangir
C) Kanının verdi de son damlasını, yine hasret çekiyor.
D) Sen gidersin de o hengâme gelir yâdımıza
E) Ay da güneş te aydınlatmıyordu ruhunu artık.

5.Üç nokta (...) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bitirilmemiş cümlelerin sonunda kullanılır.
B) Sıralanan örneklerin benzerlerinin olduğunu belirtmek için kullanılır.
C) Açıklanmasında sakınca görünen sözcüklerin yerine kullanılır.
D) Sayılardan sonra getirilen -inci eki yerine kullanılır.
E) Alıntılarda alıntılara alınmayan sözcükler yerine kullanılır.

6. Cümlede vurgulanmak istenen özneden sonra virgül konulur.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne vurgulanmak için virgül kullanılmıştır?
A) Yaz kış, örterdi ağaçlar bu derin maviliği
B) Gün yüzlü, sırma saçlı ve zümrüt bakışlısın!
C) Ey yolcu, gurbet elde hazan erdi bağlara.
D) Ağlar, sorarım ismini gurbet gecesinde.
E) Biz, hatamızla kül ettik gül açan bahçeleri.

7.Kahvaltı () Bunu ev sahibiniz size temin etmez ( ) Onu siz odanızda hazırlayacaksınız ( ) Odanızda hazırlamak () Bu ne güç bir derttir bilir misiniz ()
Yukarıdaki parantez içinde yerlere sırayla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (.) (.) (.) (.) (?)
B) (...) (.) (.) (...) (?)
C) (,) (•) (,) (...) (?)
D) (.) (...) (•) (,) (?)
E) (,) (,) (,) (.)(?)

8.Sık sık tekrarlarım () Bir yazar için anlaşılmamak acı şeydir ( ) ama daha da acısı var( ) Yanlış anlaşılmak ()

Yukarıdaki parantez içinde yerlere sırayla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:) (;) (;) (.)
B) (:) (;) (:) (.)
C) (.) (;) (.) (.)
D) (:) (:) (.) (•)
E) (:) (,) (•) (,)

9. Hasta _,_ hizmetçiye bağırarak : "Bana yardım I II edin _L beni kurtarın _^ " dedi _^ III IV

Cümlede kullanılan noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı doğru değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
10. "Köyün en akıllı (?) delikanlısı olduğundan dinleyenleri hayretler içerisinde bırakırdı."

Bu cümledeki soru (?) işaretinin kullanımı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Sizleri pek çok sevdiğime (!) emin olabilirsiniz.
B) Ben sizleri ne kadar çok severim bilir misiniz?
C) Ah, nerde o eski günler?
D) Nedim (?-1730)
E) Sizden dünya mazlumlarına selam götüre-yim mi?

11. Bugün şehirde kırın arasında bir bekçi gibi dikilen hasar (I) vaktiyle kralları misafir eden (II) krallara kafa tutan (III) krallara kafa tutan (III) bir şövalye imiş. Bugün koyunlarını güden değneksiz bir çoban gibi sakin (IV) korkak duran bu duvarlar vaktiyle dinç kollarda ateş püs-kürür (V) kan boşaltırmış;

Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde
virgül kullanılamaz?
A) I B) II C) III D) IV E) V

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Annesini, canı kadar sevdiği varlığı, o kazada kaybetti.
B) Okulunu, derslerini, öğretmenlerini ne kadar çok severdi!
C) Sınıfta, koridorda, bahçede hep yaramaz-lıkyapardı.
D) Ahmet, Muhammed ve Falih sınıfta başarılı oldular.
E) Bizler küçükleri sevmeyi, büyüklere saygıyı ilke edinelim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C E E E D E B B C A C A      

Diğer Türkçe Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR