1982 ANAYASASI’NIN ÖZELLİKLERİ, MGK’NIN ÖZELLİKLERİ

Bu dersimizde 1982 anayasasının özellikleri kpss, 1982 anayasası önemli maddeleri, 1982 anayasası yenilikleri, mgk nın yapısı, mgk nın özellikleri, mgk görevleri gibi konuları ele alacağız.

 

(18 EKİM 1982)

 

12 Eylül 1980’de asker yönetime el koydu. Böylece ülke yönetimine ilişkin tüm görev ve yetkileri Milli Güvenlik Konseyi (MGK) yürütüldüğü geçici bir dönem başlamıştır.

 

 

MGK’nın Yetkileri:

 

Ø       MGK Başkanı Cumhurbaşkanın yetkilerine sahipti Milli Güvenlik Konseyi de Anayasanın Cumhuriyet Senatosuna ve TBMM’nin yetkilerine sahipti.

 

Ø       Konsey Anayasayı değiştirme yetkisine sahipti. Bu yetki ile Konsey Kurucu İktidar özelliğini taşımaktadır.

 

Ø       Konseyce yapılan işlemler, çıkarılan kanunlar hakkında Anayasaya aykırılıktan yargı yoluna başvurulamazdı.

 

Ø       Bakanlara kamu personeli hakkında uygulanacak işlemler ve alınacak kararlar için yürütmenin durdurulması istemi ileri sürülemezdi.

 

       

 

Milli Güvenlik Konseyi 1981 yılında Kurucu Meclis hakkında kanun ile yeni bir anayasa çalışmalarına başlamıştır. Bu kanuna göre Kurucu Meclisin görevleri:

 

Ø       Yeni anayasayı ve bu anayasanın halkoyuna sunuluşunu hazırlamak.

 

Ø       Siyasi partiler kanunu hazırlamak ve seçim kanunu hazırlamak.

 

Ø       TBMM kurulup göreve başlayıncaya kadar yasama yetkisine dayanarak, kanun koyma, değiştirme, kaldırma görevlerini yapma.

 

Kurucu Meclis 2 kanattan oluşuyordu. Milli Güvenlik Konseyi (askeri kanat) Danışma Meclisi (sivil kanat). Danışma Meclisi, kanun tasarısı ve teklifleri ile Anayasa metnini hazırlayıp MGK’ya sunuyordu. MGK bu metinleri değiştirerek ya da tam olarak kabul edip Resmi Gazetede yayınlıyordu. Danışma Meclisi 120+40 üyeden oluşuyordu. 40 üye doğrudan MGK’ca seçiliyordu. 120 üye ise; her ilin Valileri kendi iline ait kontenjanın 3 katı kadar üyeyi MGK’ya bildiriyordu MGK da seçiyordu.

 

 

1982 Anayasası’nın Özellikleri

 

1. Yürütme organı güçlendirildi.

 

2. Cumhuriyet senatosu kaldırıldı.

 

3. Meclis 400 üyeden oluşmaktadır.

 

4. Türk ve Tarih kurumları birleştirildi.

 

5. Milletvekilleri beş yılda bir Cumhurbaşkanı da yedi yılda bir seçilecek.

 

6. Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsendi.

 

7. Ayrıntılı düzenleme var.

 

8. Mecliste karar almak kolay.

 

9. Katılımcı demokrasi var.

 

10. Diyanet işleri başkanlığı kuruldu.

 

 

Nitelikleri

 

1. Atatürk milliyetçiliği

 

2. Demokratik devlet

 

3. Laik devlet

 

4. Sosyal devlet

 

5. Hukuk devleti

 

6. İnsan haklarına saygılı

 

 

 

 

1982 Anayasasının Özellikleri:

 

Ø       Daha ayrıntıcıdır.

 

Ø       Geçiş dönemi öngörmüştür. Bir defaya mahsus olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi halka yaptırılmıştır.

 

Ø       Katı ve serttir. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı onayı şartı ilk kez getirilir.

 

Ø       Milli Güvenlik Konseyinin düzenlediği kanunların anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 2001 değişiklikleriyle çıkarılmıştır.

 

Ø       Otoritenin ağırlığı artmıştır. Kamu yararının, kişilerin yararından önce geldiği düşüncesi ve anarşi kaygıları sebebiyle hak ve hürriyetlerde sınırlamalara gidilmiştir. Güçlü devlet, otoriter idare kavramları ön plana çıkmıştır.

 

Ø       Yürütme organı güçlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı makamı güçlendirilmiştir.

 

Ø       Siyasi karar alma mekanizmalarındaki tıkanıkları giderici hükümler getirilmiştir.

 

Ø       Daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemiştir. Siyasi partilerin kadın ve gençlik kolu gibi ayrıcalık yaratan yan kuruluşları meydana getirme yasaklanmıştır. 1995 değişiklikleriyle hepsi çıkarılmıştır. Seçim dönemi 5 yıla çıkartılır.

 

 

 

*1982 Anayasası: 07.11.1982

 

*Kazuistik bir anayasadır, ayrıntıya önem verilmemiştir. En sert anayasadır. Yürütme organı güçlendirilmiştir.

 

*Cumhurbaşkanına TBMM seçimlerini yenileme yetkisi verir

 

* Cumhurbaşkanı 4.turda seçilemezse seçimleri yenileme yetkisi verir

 

*toplantı yeter sayısı üye tam sayısının 1/3 ü kadar, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğu der.

 

*siyasi parti grupları en az 20 kişiden oluşur der.


Diğer Vatandaşlık Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULARVatandaşlık ile ilgili bölümümüzde yayınlanan içerik yayınlanma tarihinden sonra bazı değişmiş veriler içerebilir.Bundan dolayı kariyerdersleri.com olarak sorumluluk almayız.

Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR