KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı Test Soruları

Bu testimizde vatandaşlık deneme çöz, kpss vatandaşlık soruları ve cevapları, kpss vatandaşlık soruları test, kpss vatandaşlık deneme sınavı indir gibi konuları ele alacağız.

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1- 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini meclise geri gönderme yetkisine sahip değildir?

A)  Ceza kanunu

B) Bütçe kanunu

C) Af kanunu

D) Anayasa değişikliğine ilişkin kanun

E) İş kanunu

 

2- Aşağıdakilerden hangisi tüzükleri çıkarma yetkisine haiz kurumdur?

A) TBMM

B) Cumhurbaşkanı

C) Bakanlar Kurulu

D) Bakanlıklar

E) Kamu tüzel kişileri

 

3- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nce kabul edilen kanunların Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması için gereken azami süredir?

A) 10 gün

B) 15 gün

C) 30 gün

D) 45 gün

E) 60 gün

 

4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Güçler Ayrılığını” göstermektedir? Gücün askeri, yasama ve yürütme otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.

A) Gücün, devlet ile sivil toplum otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.

B) Gücün, yasama, yürütme ve yargı otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.

C) Gücün, başbakan ve Cumhurbaşkanı otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.

D)   Gücün, başbakan ile Bakanlar kurulu otoriteleri arasında dağıtılmasıdır.

 

5- Aşağıdakilerden hangisi ilçelerin kurulmasının temeli olan işlemdir?

A) Başbakanın kararı

B) Bakanlar Kurulu

C) Cumhurbaşkanını kararı

D) Yasa

E) Ortak kararname

 

6- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de İdari yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararı vermeye yetkili yüksek mahkemedir?

A) Anayasa Mahkemesi

B) Yargıtay

C) Danıştay

D) Sayıştay

E) Askeri Yargıtay

 

7- Aşağıdakilerden hangisi “Özel Hukuku”nun bir alt dalı olan Medeni Hukukun düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?

A) Şahsın Hukuku

B) Ticaret Hukuku

C) Eşya Hukuku

D) Aile Hukuku

E) Miras Hukuku

 

8- Aşağıdakilerden hangisi hukukun maddi müeyyideleri içerinde “nisbi butlan”ın yer aldığı yaptırım türüdür?

A) Ceza

B) Tazminat

C) İptal

D) Cebri İcra

E) Hükümsüzlük

 

9- Aşağıdakilerden hangisi özel hakların kendi içerisinde yapılabilecek tasniflerinden biri olamaz?

A) Mutlak – Nisbi haklar

B) Devredilebilen – Devredilemeyen haklar

C) Mamelek – Şahsiyet Hakları

D) İnşai Haklar – Alelade haklar

E) Kişisel haklar – Sosyal ve ekonomik haklar

 

10- Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukukun dallarından biri olan Ticaret Hukukunun içerisinde düzenlenmiş alt hukuk kollarından biri değildir?

A) Ticari işletme hukuku

B) Şirketler hukuku

C) Kooperatifler hukuku

D) Kıymetli evrak hukuku

E) Sigorta hukuku

 

11- Kural olarak milletlerarası antlaşmalar TBMM’nin onayına sunulur. Ancak bazı anlaşmalar bu onaya sunulamayabileceği için bu tür sözleşmelerde karar yetkisi kime bırakılmıştır?

A) Cumhurbaşkanına

B) TBMM Başkanına

C) Başbakana

D) Bakanlar Kuruluna

E) İlgili Bakana

 

12- Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatının Organlarından biri değildir?

A) Genel Kurul

B) Siyasi Konsey

C) Ekonomik ve Sosyal Konsey

D) Milletlerarası Adalet Divanı

E) Güvenlik Konseyi

 

CEVAP ANAHTARI

1.   B   -   2.   C   -   3.   B   -   4.   C   -   5.   D   -   6.   C   -   7.   B   -   8.   E

9.   E   -   10.   C   -   11.   D   -   12.   B


Diğer Vatandaşlık Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULARVatandaşlık ile ilgili bölümümüzde yayınlanan içerik yayınlanma tarihinden sonra bazı değişmiş veriler içerebilir.Bundan dolayı kariyerdersleri.com olarak sorumluluk almayız.

Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR