Atomla ilgilenen bilim adamları


Bu makalemizde atomu bulan bilim adamları, atomu bulan bilim adamları kısaca, atomla ilgili düşünceler özet, marie curie atam modeli, atomla ilgili çalışma yapan bilim adamlarının krolonojik sırası, atomun özellikleri gibi konuları ele alacağız.

Kimya veya fizikte atom, bir kimyasal elementin özelliklerini koruyan en küçük parçacığıdır. Sözcük Yunanca ατομος veya atomostan gelir, 'kesilemez' demektir. Eski Yunanistan'da bazı düşünürlere göre atom maddenin bölünemez en küçük parçasıydı. Modern kullanımdaki atomlar ise atomaltı parçacıklardan oluşur: elektronlar, eksi yüklüdürler ve bu üçünün arasında en hafifidir. protonlar artı yüklüdür, kütleleri elektronunkinin yaklaşık 1839 katıdır. nötronlar yüksüzdür, onların da kütlesi elektronunkinin yaklaşık 1839 katıdır.

MARİE CURİE

Marie CURIE bir atom çekirdeğinin ışınımlar yayarak kendiliğinden parçalanıp başka bir elementin atomuna dönüşmesi olan radyoaktiflik konusundaki ilk çalışmaları gerçekleştirenler arasında seçkin bir yere sahiptir.Polonyalı bir fizik ve matematik profesörünün kızı olan Marie Sklodowska Varşova'da doğdu. 1891'de Paris'e giderek Sorbonne Üniversitesi'nde fizik ve matematik eğitimi gördü. 1895'te Fransız fiziksel kimyacı Pierre Curie ile evlendi. Pierre Curie 16 yaşındayken Sorbonne'a girmiş, iki yılda diploma alarak aynı üniversitede asistan olmuştu. Kristallerin ısıyla elektriklenmesini (piroelektrik) araştıran ve kristallerin basınçla elektriklenmesi (piezoelektrik) olgusunu bulan Pierre Curie, magnetizma konusundaki teziyle 1895'te doktora derecesini almıştı. Pierre Curie'nin bazı kristallerin titreşince elektrik ürettiğini ve elektrik verilince titreştiğini bulması kristallerin radyolarda kullanılmasına yol açmıştır.Marie ve Pierre Curie evlendikten sonra bilimsel araştırmalarını birlikte sürdürdüler; Fransız fizikçi Henri Becquerel'in 1896'da uranyum elementinde varlığını ortaya koyduğu ve sonradan radyoaktiflik olarak adlandırılan olguyu incelemeye başladılar. Marie Curie toryumun da uranyum gibi radyoaktif*lik özelliği gösterdiğini buldu; çeşitli maddelerin yaydığı radyasyonu karşılaştırmak için özel bir elektroskop geliştirdi. Uranyum elde etmekte kullanılan pekblend cevherinin uranyumdan daha radyoaktif olduğunu görerek, bu cevher içinde uranyumdan daha radyoaktif bir madde olması gerektiği sonucuna vardı.

Aristo: onun hipotezlerine göre hava, su, ateş ve toprak maddeyi oluşturabilir. Madde sonsuza kadar parçalarına ayrılabilir ancak bunu adlandırmak lüzumsuzdur.

John Dalton: Dalton’un hipotezlerine göre madde bölünemeyen ufak yuvarlaklardan meydana gelir. Atomlar da bölünemez ve bütün atomlar diğer atomlara benzerdir. Birbirine benzemeyen atomların ise kütlelerinin de farklı olduğunu iddia etmiştir.

Marie Curie: Atomu bölmenin mümkün olamayacağını iddia eden bilim adamlarının hipotezlerini geçersiz kılmıştır. Radyum’u daha küçük parçalara bölmüştür.

Joseph John Thomson: Atomun ve elektron’un artı yüklü olduğunu ispat etmiştir. Ek olarak atomda bulunan elektron ve proton üzerinde çalışmalar yapmıştır.


İLGİLİ MAKALELERÜCRETSİZ KPSS VİDEO DERSLER, TESTLER BURADA TIKLAYINIZKendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR