İstiklal Marşında Kullanılan Kelimelerin Anlamları Nelerdir?


İstiklal Marşında Kullanılan Kelimeler ve Anlamları Nelerdir?

AFAK:1.Ufuklar, dört bir taraf.2.Gök kenarları, gökle yerin birleşir gibi göründüğü yerler. Mecazi: Görüş ve dönüş sınırları.
AKIN:1.Düşman ülkesine daha çok kaynakları vurmak, halka psikolojik tesirde bulunmak, düşman silahlı birlikleri şaşırtmak gibi maksatlarla yapılan ani ve geçici hücum.2.Motorlu birlikler ya da bindirilmiş piyadelerin düşman arazisine veya düşman ordusu gerilerine yaptığı taarruzi hareket.3.Akarcasına hızlı hareket 4.Arkası kesilmemecesine kalabalık: Turist akını.5.Saldırı.
AL: Kırmızı.
ARŞ:1.Taht, çatı, çadır.2.Yüksekliği sebebiyle bütün cisimleri içine alan ve Allah’ın istiva ettiği şey.3.Allah’ın kudret ve azametinin göründüğü dokuzuncu kat, gök, göğün en yüksek katı.4.İslam dini inanışına göre göğün en yüksek katı.
ATA:1.Baba.2.Dedelerden ve büyük babalardan her biri.3.(kurtarıcı, lider, önder: M.Kemal Atatürk.)
BENT: 1.Bağlam 2.Gazete yazısı.3.Bağ, rabıt.4.Kanun maddesi; kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm.5.Suyu biriktirmek için önüne yapılan set, büğet.
CANAN:1.Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili.2.(tasavvufta) Tanrı.
CELAL:1.Ululuk, büyüklük, azamet.2.Allah’ın (kahhar, cebbar, mütekebbir) gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları 3.Hışım, kızgınlık.4.Erkek adı.
CERİHAM:(Cerih: yaralanmış, yaralı. Ceriha: Yara.)
CÜDA: Ayrı kalmış, ayrılmış, uzak düşmüş.
ÇEHRE: Yüz, sima.
EBED:1.Sonsuz zaman.2.Çok uzun bir süre. (kıyamete kadar.)
EMEL: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek.
ENGİN:1.Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, 2.Denizin kıyıdan çok uzakta bulunan geniş bölümü, açık deniz.
EZEL: 1.Başlangıcı olmayan geçmiş zaman,öncesizlik2.Ruhların yaratıldıkları zaman.
GARP:1.Güneşin battığı taraf, günbatısı.2.Memleketimizin yönüne göre Avrupa.
HAK: Tanrının adlarından biri (Tanrı’nın 99 isminden biri.)
HAYÂ:1.Utanma, sıkılma 2.Ar, namus, edep.3.Allah korkusu ile günahtan kaçınma.4.Erbezi.
HİLAL:1.Ara aralık. 2.Yeni ay, birkaç günlük ay, ayça, Gencay.3.İslamiyet’in sembolü olmuştur.4.Tırnağın dibindeki beyaz kısım. 5.Eskiden yeni okumaya başlayan çocukların harfleri göstermek için kullandıkları küçük ve sivri uçlu değnek.6.Kürdan.7.Kaş.8.Bir lüle suyun almış dörtte biri.8.Sevgili.
HÜDA:1.Allah 2.Sahip, efendi.
IRK:1.Soy, ced 2.İnsan ırk çeşitleri (Siyah, beyaz, sarı ırklar.) 3.Millet, halk, ulus.
İSTİKLAL:1.Kimseye bağlı olmama, kendi başına olma, müstakil olma, bağımsızlık.2.Az bulma.
İZMİHLAL: Yıkılma, mahvolma, çökme, yok olma, alçalma.
MABET:1.Toplu olarak ibadet edilmek için yapılmış yer, ibadethane, tapınak.2.Putperestlerin bir ilah adına yaptıkları tapınak.
MEDENİYET:1. Uygarlık.2.Gelişmişlik seviyesi.
MİLLET:1.Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.2.Benzer özellikleri olan herhangi bir topluluk.3.Bir yerde bulunan kimselerin bütünü herkes.
MÜCERRED:1.Cisim halinde bulunmayan.2.Yalnız, tek, tecrit edilmiş3.Saf, halis.4.Çıplak, yalın.5.Evlenmemiş, Bekâr.6.Yalın hal.7.Yalnız, ancak.
NAAŞ:1.İçinde ceset bulunan tabut.2.Gömülmeye hazır cenaze, ceset.3.Ceset.
NAMAHREM: 1.Şeri bakımdan mahrem olmayan, evlenmeleri şeran mümkün olan, bir kadının yakını bulunmayan erkek. 2.Yabancı.
NAZLI:1. Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı. 2. Üstüne titrenilen, değer verilen, sevgili.3. Özen isteyen, nazik.
OCAK:1.Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer.2.Odalarda, genellikle duvar kenarlarında tuğla veya taştan yapılmış, bacası olan yer, şömine.3.Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet.4.Kahvelerde, kuruluşlarda çay, kahve vb. yapıldığı yer.5.Yer üstünde veya yeraltında cevher çıkarılan yer.6.Bahçelerde ve bostanlarda her tür meyve ve sebze ekimine ayrılmış, çevresinden biraz yükseltilmiş toprak.7.Bir şeyin en çok yapıldığı veya bulunduğu yer.8.Aynı amaç veya düşünceyi paylaşanların kurdukları kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer.9.(bazı deyimlerde) Ev, aile soy.
SANCAK: 1.Alay bayrağı2.Bayrak,liva3.Çoğunlukla askeri birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak.4.Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık.5.Gemilerin sağ yanı.
SECDE: Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum.
SERHAD: Hudut, sınır, sınırbaş; iki devlet arasındaki sınır boyu.(Serhatli: Osmanlı devletinde sınır boylarında vazifeli bir sınıf asker.
ŞAFAK:1.Gurubdan sonraki alacakaranlık 2.Güneş doğmadan önceki alacalık.(Gurub: Bir gök cisminin batıda görünmez olması, batması.) 3.Güneşin batışından sonra ufukta beliren kızıllık.4.Güneşin doğuşundan önceki alacakaranlık, fecir.
ŞAHADET:1.Şahitlik etme, şahitlik, tanıklık.2.Açık belirti.3.Şehit olma, şehitlik.4.İslam’ın şartlarından olan kelime-i şahadet.
ŞAN:1.Ün, şöhret.2.Hal, durum.3.Debdebe, gösteriş, haşmet.4.Yüksek makam, rütbe.
ŞÜHEDA: Şehitler.
TAPMAK:1.Tanrı diye tanımak, kulluk etmek.2.Mecazi: Tutku ile sevmek, bağlanmak.
ULUMAK: 1.(köpek, çakal, kurt vb.) Uzun iniltili, ağlar gibi bir ses çıkarmak.2.(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak.
VAAT:1.Söz verme, üstüne alma 2.Yapılmasına söz verilen şey.
VATAN: Yurt
VECD:1.Şiddetli dini duygu ve heyecan hali; coşma, kendinden geçme, istiğrak.2.İlahi aşkın doğurduğu heyecan Hali.3.Kendini kaybedecek şekilde hislenme.
YURT:1.Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan.2.İnsanın doğup büyüdüğü, yaşadığı yer, memleket.3.Mecazi: Bazı nitelik veya değerleri taşıyanların çok bulunduğu yer, diyar.4.Bir gurup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı yer.5.Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.6.Kalacak, barınacak yer.7.Toplu olarak iş öğretilen yer.8.Hastaların tedavi edildiği yer.9.Sahip olunan arazi, emlak.10.Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.11.Göçebe Türklerin oturduğu çadır.


İLGİLİ MAKALELERÜCRETSİZ KPSS VİDEO DERSLER, TESTLER BURADA TIKLAYINIZKendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR