Köpek Eğitimi Nasıl Yapılır?


TEMEL EĞİTİM
KÖPEK EĞİTİMİNDE TEMEL KOMUTLAR VE BUNLARIN ÖĞRETİLMESİ
İZLE! Bu komut köpeğin sahibinin yanı sıra onun yedeğinde veya serbest olarak yürümesini sağlamak için verilir.Eğitim için köpeğin boynunda eğitim tasması bulunur. Bu tasmaya eğitim kayışı geçirilerek eğitimin yapılacağı alana gelinir.Eğitici köpeği sol tarafına alır ve onu başı dizinin hizasında duracak biçimde tutar. Eğitim kayışının serbest olan uca sağ ele köpeğe bağlı olan ucu sol ele alınır. Eğitici “İZLE” komutuyla birlikte kayışı ileriye doğru çok hafif ve yalnızca bir kez sarsıp yürümeye başlar. Bu yürüyüş süresince her üç adımda bir fazla yüksek olmayan bir sesle “İZLE!” komutu tekrarlanır. Köpeğin eğiticinin önüne ve arkasına geçmek istemesi halinde eğitim zinciri uyarı olarak orta şiddetle sarsılır.Birlikte yürüme eğitimi en fazla 20 dakika olarak sürdürülür. Daha fazlası köpeği sıkar ve ilgisini dağıtır. Eğitimler her gün veya gün aşırı köpek hiçbir yanlış yapmadan eğiticisinin yanı sıra yürümeyi belleyinceye değin sürdürülür. Köpeğin çeşitli koşullarda sahibinin yedeğinde yürümesini sağlayabilmek için daha ileri devrede köpek uzun bir duvar boyunca sahibi de duvar arasında yürümeye alıştırılır. Bu köpek için oldukça sıkıcı geçebilir. Yön değiştirme ileri veya geri çıkma girişimlerinde bulunur. Her girişimi “hayır” sözcüğü ile önlenir ve eğitim tasması orta şiddetle sarsılır. Eğiticinin dizi hizasında normal biçimde yürüdükçe okşanır. Yedekte yürümenin son aşaması ‘serbest yedekte yürümedir. Bu eğitimde köpek sahibinin yanında eğitim kayışıyla bağlı olmaksızın öğretildiği biçimde yürür. Bu alışkanlığı kazandırmak için köpek eğitim kayışıyla olarak sahibinin yanında yürümekte iken kayış eğitim zincirinden çıkarılarak eğitime devam edilir. Köpek yürüyüşünü bozduğunda hayır sözcüğüyle uyarılır. Düzgün yürüdüğünde ise okşanarak ödüllendirilir. Tekrarlarla yedekte yürüme eğitimi köpeğe kazandırılmış olur.

DUR!
Bu komutla köpekten istenen her ne yapıyor olursa olsun durup beklemesidir. Bu nedenle yalnızca köpek yedekte yürürken değil her durumda durma eğitimi yaptırılmalıdır. Yatarken otururken gel komutunu getirirken bu yeni emrin uygulanışını görmeli ve benimsemelidir. Köpek bu komuta öncelikle eğitim kayışıyla bağlı olarak yedekte yürürken alıştırılır. Yürüme halinde iken eğitici sol elinin avuç içi köpeğin burnuna doğru gelecek biçimde köpeği engelleyerek “Dur!” komutunu verir Bu arada kendi de durur. Köpek ilerlemek istediğinde: Hayır! diyerek uyarır. Durması halinde ise okşayarak ödüllendirir. Defalarca tekrarlar ve köpek tarafından kavranan bu çalışma daha sonra köpek serbestken yapılır. Daha ileriki aşamalarda: Otur dur! Yat dur! Gel dur!” çalışmaları yapılarak eğitim tamamlanır. Bu komutu köpeğe serbest olarak yerine getirtmeye alıştırmak için aşamalı bir çalışma yapmak gerekir. Eğitici eğitim kayışını sağ elinde tuttuğu halde sol eliyle köpeğe durmasını ikaz ederek bir metre kadar köpeğin ilerisinde ve önünde durur vazıyette Dur! komutu sol kol dirsek kırılmaksızın köpeğe doğru uzatılarak ve avuç içi köpeğe doğru dönük parmaklar bitişik parmak uçları yukarı çevrili olarak verilir. Köpek yerinden kalkmak istediğinde sertçe söylenen “hayır” sözcüğüyle ve parmak tehditkar biçimde sallanarak uyarılır. Komutu uygun biçimde yerine getirdiğinde ise okşanarak ödüllendirilir. Köpek eğitimin bu bölümünü iyice kavrayıp tam bir itaatle komutları yerine getirdiğinde bu kez eğitim kayışı çıkartılarak alışılagelen ceza-ödül sistemiyle bu eğitim de başarıyla köpeğe benimsetilir.

OTUR! veya ÇÖK!
Eğitici isteğine göre bu iki komuttan birini kullanabilir. Ancak yalnızca birini kullanmalıdır. Bu komutla köpekten istenen yürürken veya yatarken oturma durumuna gelmesidir. Oturma eğitiminin köpeğe kazandırılması için uygulanan bir iki değişik yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yedekte eğitimdir. İkincisi serbest eğitime geçiş niteliği taşır. üçüncüsü ise serbest eğitimdir. Bunları sırasıyla görelim:
1.Yedekte oturma eğitimi: Köpek eğitime “İZLE!’ komutuyla yedekte başlatılır. Bir süre gidildikten sonra eğitici “DUR!” komutuyla birlikte sol elinin avuç içini köpeğin burnuna doğru tutarak onu durdurur. Sonra “OTUR!” komutu verir. Bunu yaparken sol eliyle köpeği kalçasından aşağıya doğru bastırır ve sağ elinde tuttuğu eğitim kayışını yukarı doğru çeker. Böylece köpeğin başı dik ve ileriye dönük olarak oturmasını sağlar. Komut tam olarak yerine getirilinceye değin otur otur!... denerek emir tekrarlanır.
2. Köpek eğiticisinin karşısında iken yapılan oturma eğitimi: Burada eğitici köpeğin bir metre kadar ötesinde karşısına geçer. Elini parmakları bitişik avuç içi köpeğin burnu üstünde ve yere dönük olarak öne doğru uzatır. Bir ucunu sol elinde tuttuğu eğitim kayışına sağ ayağı ile basarak köpeğin çöküp oturmasını sağlarken komutu tekrarlar: Otur! Otur! diyerek hareketle komut arasındaki bağıntıyı köpeğin anlamasına çalışır. Köpek eğer bu komutla yapacağı hareketi kavrayamıyorsa eğitici köpeği engelin karşı yönünde bırakarak kendisi diğer tarafa geçer. Eğitim kayışının uzunluğu oranında ondan uzaklaşır. GEL! komutuyla köpeği kendi bulunduğu kısma çağırır. Köpek engeli aşma anında iken bu kez: ATLA! komutuyla birlikte sağ kolunu aşağıdan yukarıya doğru dik doğrultuda kaldırır Parmaklar bitişik ve avuç içi karşı yöne dönüktür. Köpek zaten çok alçak olan engeli yürüyerek aşacaktır. Buna rağmen çok zor bir iş başarmışçasına köpek okşanır ve sevilir. Hareket yeterince tekrarlanır ve köpeğe benimsetilirse zamanla basamak basamak yükseltilen engelleri aşmada büyük bir titizlik ve çaba gösterecektir. Yüksek atlama eğitiminin son aşaması serbest eğitimdir. Köpek ATLA! komutuyla veya yalnızca kolun tanımlanan biçimde yukarı kaldırılmasıyla engeli aşar. Uzun atlama çalışmaları da aynı pratik yöntemle köpeğe anlatılır ve öğretilir. Burada da önce köpeğin engeli tanıması ve alışması gerekir. Başlangıçta engeller kısa tutulur. Önemli olan köpeğin cesaret bulması ve eğitim yapma isteğinin yaratılmasıdır. Giderek engeller hem uzunluğuna ve hem de yüksekliğine artırılabilir. Ancak bu sürekli çalışma isteyen bir eğitimdir. Köpeğin fizik yapısının uygun olması sürekli çalışma yapma ve köpeğin engel atlama eğitimini sevmesi gibi etkenler başarıda büyük rol oynar.

kariyerdersleri.com olarak köpeğin evde değil mümkünse bahçe avlu vs. gibi uygun olabilecek bir yerde beslenmesini tavsiye ederiz.Bu hem sahibi hem de o güzel hayvanlar için en ideal olanıdır.


İLGİLİ MAKALELERÜCRETSİZ KPSS VİDEO DERSLER, TESTLER BURADA TIKLAYINIZKendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR