Mezopotamya Uygarlıkları Hangileridir, Nelerdir?


Mezopotamya:İlkçağda Anadolunun güneydoğusundan Basra Körfezine kadar uzanan Dicle Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye denmiştir.Verimli topraklara ve yaşamaya uygun iklime sahip olması nedeniyle bir çok topluluk buraya yerleşmiştir.
Başhca Mezopotamya Uygarlıkları Babilliler Asurlular SümerlerAkadlar ve Elamlılardır


SÜMERLER

 • Sümerler MÖ 3500 yıllarında Mezopotamyaya yerleşmişler şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Önce Akadların hakimiyeti altına girmişler daha sonra Elamlılar Tarafından yıkılmışlardır. (MÖ 1500

Özellikleri

 • Sümerler mezopamya uygarlıklarının kurucusudurlar.
 • Tarhte ilk kez yazıyı kullanmışlardır.Böylece
 • Tarih çağları başlamıştır.
 • Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır.
 • Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerler tarafından yapılmıştır.
 • Sümerler matematik ve Astronomide ileri gitmişler ayın hareketlerine takvim yapmışlardır

ASURLULAR

 • Yukarı Mezopotamyanın Fırat ve Dicle nehirleri çevresi ile Anadolunun güneyi İran bölgesinde Yukarı Mezopotamya’da kurulmuşlardır
 • Kral yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yaptılar .
 • Kurdukları ticaret kolonileri ile Anadoluya Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını getirdiler.Böylece Anadolunun Tarih çağlarına girmesini sağladılar.
 • Başkentleri Ninova’dır.
 • Ticaretle uğraşmışlar
 • İlk kütüphaneyi ve arşivi yaptılar.
 • Dinleri çok tanrılı idi.
 • Geliştirdikleri ağırlık ve uzunluk ölçülerini daha sonra Yunanlılar ve Romalılar kullanmışlardır.

NOT: Koloni: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke sömürülen ülke.

-BABİLLİLER

 • Babil krallığı Arabistandan Mezopotamyaya gelen Amurrular tarafından kuruldu
 • Merkeziyetçi bir krallıkla yönetilmişlerdir.
 • En güçlü dönemlerini Hammurabi döneminde yaşamışlardır.Hammurabi eski kanunlardan yararlanarak Hammurabi Kanunlarını oluşturmuştur
 • En tanınmış hükümdarı Hammurabi’dir. Çok sert kanunlar yapmıştır.
 • Dinleri çok tanrılı idi. Tapınaklarına Ziggurat denirdi.
 • Astronomi ile ilgilenmişler güneş ve ay tutulmalarını kaydetmişlerdir. Sümerlerden etkilenmişler bir çok alanda onları geçmişlerdir.
 • Babilin asma bahçeleri meşhurdur.

İLGİLİ MAKALELERÜCRETSİZ KPSS VİDEO DERSLER, TESTLER BURADA TIKLAYINIZKendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR