NEDİR

Yangın Nedir Yangının Nedenleri, Önleme ve Korunma Yolları
Hava Kirliliği Nedenleri
Fırtına Nedir Fırtına Nasıl Oluşur
Asit Yağmurları
Hidroelektrik Enerji Nasıl Üretilir
Kentiçi Ulaşım ve Çevre Sorunları
Rüzgar Enerjisi Nedir
Nükleer Enerji Nedir
Hortum Nedir Hortum Nasıl Oluşur
Kasırga Nedir Kasırga Nasıl Oluşur
Biyodizel Yakıt Nedir
Ozon Tabakasının Özellikleri
Ekosistem Nedir Ekosistem Özellikleri
Gürültü Kirliliği Nedir
Su Kirliliği Hakkında
Sera Etkisi Nedir
Güneş Enerjisi Hakkında
Doğayı Koruma Yolları
Heyelan Nedir Toprak Kayması
Tsunami Nedir Tsunami Nasıl Oluşur
Yenilenebilir Enerji Nedir Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir
Yeryüzü Şekillerinin Oluşması Hakkında
Yeryüzündeki Levhalar ve Levha Tektoniği
Dünyadaki İklimler ve Doğal Bitki Örtüleri
Yeraltı Suları ve Kaynakları
Yanardağlar ve Yanardağ Patlamaları Hakkında
Kayaç Nedir Kayaçlar Hakkında
Toprak Nedir Toprağın Oluşumu ve Özellikleri
İklim Nedir
Coğrafya Nedir
Kıtalar Hakkında Genel Bilgi
Harita Nedir Harita ve Haritacılık Hakkında
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
Coğrafya Dış Kuvvetler
Eşyükselti Eğrisi İzohips Nedir
Enlem ve Boylam Özellikleri
Hicri Takvim
Kartografya Nedir Harita Bilimi
Sis Nedir Sis Neden Oluşur
Yengeç ve Oğlak Dönencesi, Gündönümleri ve Ekinoks
Coğrafi Keşifler
Akarsuların Oluşturduğu Aşındırma Şekilleri
Yeryüzündeki Rüzgarlar
Karadeniz'e Dökülen Akarsular
Türkiye'nin Gölleri
Türkiye'nin Komşuları
Türkiye'nin Doğal Bitki Örtüsü Türkiye'nin Florası
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
Türkiye'deki Akarsular ve Genel Özellikleri
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye'nin Yeraltı Kaynakları
Klimatoloji İklim Bilim
Deprem Kuşaklarının Özellikleri
Dünyanın Küresel Şekli ve Sonuçları Nelerdir
Bulut Nedir Bulut Tipleri ve Oluşumları
Dünya'nın Hareketleri ve Sonuçları Nelerdir
Yoğunlaşma Nedir Yoğunlaşma Çeşitleri Nelerdir
Karstik Şekiller
Coğrafya İç Kuvvetler
Mevsimlerin Oluşması ve Özellikleri
Kar Nedir Kar Nasıl Oluşur
Maki Bitki Örtüsünün Özellikleri
Çöl İkliminin Özellikleri
Süphan Dağı
Türkiye’nin Ekonomisini Etkileyen Coğrafi Etmenler Nelerdir
Van Gölünün Özellikleri
Ege Denizine Dökülen Akarsular
İskenderun Körfezi
Türkiye'nin Faunası
Cunda Adası
Türkiye'nin Dağları
Fırat Nehri Hakkında
Akdenize Dökülen Akarsular
Türkiye'nin Ovaları
Türkiye'de İklimi Etkileyen Faktörler Nelerdir
Türkiye'nin Kıyıları
Sapanca Gölünün Özellikleri
Türkiye'nin Akarsu Havzaları
Atatürk Barajının Özellikleri
Marmara Denizine Dökülen Akarsular
Türkiye'nin Platoları
Türkiye'nin Ormanları
Tuz Gölünün Özellikleri
Nil Nehri
Tropik Yağmur Ormanları
Lut Gölü
Symi Simi Adası
Dünyanın ENleri
Panama Kanalı
Tuna Nehri
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası
Dicle Nehrinin Özellikleri
Edremit Körfezinin Özellikleri
Kriptoloji Nedir Şifre Bilimi Nedir
Bilim Nedir
Fotosentez Nedir Fotosentez Nasıl Gerçekleşir
Nevruz Çiçeği
Eğrelti Otu
Gül Bitkisi Hakkında Gül Özellikleri
Fıstık Çamı
Polen Nedir Özellikleri
Zehirli Bitkiler Hakkında
Odunun Yapısı ve Odun Çeşitleri
Tohumlu Bitkiler
Bitkilerde Üreme ve Gelişme
Etobur Bitkiler Böcekçil Bitkiler
Türkiye'deki Relikt Bitkiler Hakkında
Tozlaşma Nedir Tozlaşma Nasıl Gerçekleşir
Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme
Botanik Bitki Bilimi
Bitki İsimlendirme
Bitki Nedir
Ağacın Tanımı ve Ağaç Hakkında Genel Bilgiler
Jeoloji Nedir
İnovasyon Nedir
Virüs Nedir Virüslerin Özellikleri
Bakteri Nedir Bakterilerin Özellikleri
Anatomi Terimleri
Arkeoloji Nedir
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Genetik Kalıtım Bilimi
Hücrede Madde Alışverişi Nasıl Yapılır
Besin Zinciri Enerji Piramidi
Parazitlerin Asalakların Özellikleri
Biyolojik Çeşitlilik
Endokrin Sistemi
Dilin Yapısı ve Görevleri
Deri Nedir Derinin Yapısı ve Görevleri Nelerdir
Hücre Nedir Hücrenin Yapısı, Özellikleri ve Görevleri
Kök Hücre Nedir Kök Hücre Teknolojileri
Canlılarda Boşaltım ve Boşaltım Sistemi Hakkında
Anatomi Nedir Canlıların Vücut Yapısı İnceleme Bilimi
Canlılar Dünyası Hakkında
DNA Nedir Deoksiribo Nükleik Asit
Enzim Nedir Enzimler İle İlgili
Habitat Nedir
Hücrenin Organelleri
Kanın Yapısı, Özellikleri ve Görevleri
Klonlama Nedir Klonlama Nasıl Yapılır
Mantar Nedir Mantar İle İlgili
Mayoz Bölünme Nedir Mayoz Bölünme Nasıl Gerçekleşir
Metabolizma Nedir Metabolizma Hakkında
Mitoz Bölünme Nedir Mitoz Bölünme Nasıl Gerçekleşir
Modifikasyon Nedir Modifikasyon Nasıl Gerçekleşir
Organ Nedir Vücudumuzdaki Organların Görevleri
Protein Sentezi Nasıl Yapılır Protein Biyosentezi
Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir
Vücuttaki Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Türkiye'de Biyolojik Çeşitlilik Uygulama Alanları
Dişin Yapısı ve Görevleri
Solunum ve Solunum Sistemi
Alveol Nedir Alveollerin Yapısı ve Görevleri
Canlılarda Dolaşım ve Dolaşım Sistemi
Endoplazmik Retikulum Özellikleri
Anabolizma Nedir
RNA Nedir Ribonükleik Asit
GDO Nedir Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Aktif taşıma ve endositoz arasındaki farklar
Mikroorganizma Nedir Mikrop Nedir
Fermentasyon Nedir Mayalanma
Hücre Bölünmesi Nedir Hücre Bölünmesi Nasıl Olur
Biyolojinin Çalışma Alanları
İskelet Sisteminin Özellikleri
Akciğerin Yapısı ve Görevleri
Kromozomların Yapısı, Özellikleri ve Görevleri
Hücre Zarında Madde Taşınması Nasıl Yapılır
Beyin Loblarının Özellikleri
Kan Grubu Uyumları
Karbonhidrat hangi besinlerde bulunur
Gen Nedir
ATP Sentezi Nasıl Yapılır
İnsanda Üreme ve Üreme Sistemi
Biyoteknoloji Nedir
Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme Nedir
Katı, sıvı ve gaz nedir
Periyodik Tablo Özellikleri
Bileşik Nedir Bileşikler ve Özellikleri Hakkında
Element Nedir Elementler Hakkında
Fiziksel ve Kimyasal Değişim Örnekleri
Kimya Bilimi Hakkında
Kimyanın Tarihi Tarihçesi
Kütlenin Korunumu Yasası Lavoisier Kanunu Nedir
Tuz Nedir Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları
İndirgenme Yükseltgenme Redoks Tepkimeleri
Madenlerin Kullanım Alanları
Alaşım Nedir Alaşımların Özellikleri
Amino Asit Nedir
Elektroliz Nedir Elektroliz Hakkında
8A Grubu Elementleri
Elementlerin Kullanım Yerleri
Disakkarit Nedir Disakkaritler
Polisakkarit Nedir Polisakkaritler
ATOMUN Yapısı ve Özellikleri
Simya Nedir Alşimi
Atom Nedir Atom Hakkında
Mineral Nedir Minarellerin Özellikleri
Siyanür Nedir Siyanür Özellikleri
Molekül Nedir Moleküllerin Özellikleri
İyonik Bağ Nedir
Toprak Alkali Metaller
Geçiş Elementleri Geçiş Metalleri
Moleküller Arasındaki Etkileşimler
Atomik Absorbsiyon Nedir
Pil Nedir Pilin Özellikleri ve Yapısı
Deterjan Nedir Deterjanların Özellikleri
Elementlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları
Elmas Nedir Elmasın Özellikleri
Krebs Döngüsü Nedir Sitrik Asit Döngüsü Nedir
Bileşikler Nasıl Ayrıştırılır
Mol Kavramı Mol Örnekleri
Yarı Metaller Metaloid
Lityum Florür Lif Bileşiği
Radyasyon Nedir Özellikleri
İlaç Nedir
Pigment Nedir
Damıtma Nedir
Kayaçlar Hakkında Bazalt Nedir
Elektrolit Nedir
Asit Nedir Asit Türleri ve Özellikleri
Kömür Nedir Kömür Nasıl Oluşur
Çözelti Nedir Çözeltiler Hakkında
Kohezyon Kuvveti Molekül Çekim Kuvveti
Enerji Nedir Enerji Türleri
Isı ve Sıcaklık
Potansiyel Enerji Nedir Hakkında
Dalton Atom Modeli
İvme Nedir Özellikleri
Dalgalar Fiziği Hakkında
Thomson Atom Modeli
Newton'un Hareket Kanunları
Fiziğin alt dalları ve çalışma alanları
Suyun Kaldırma Kuvveti
Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri
İş Güç Enerji
Fizik Bilimi Fizik Hakkında
Esneklik Nedir Hakkında
İzafiyet Teorisi Nedir İzafiyet Teorisi Hakkında
Su, Suyun Önemi Özellikleri
Kütle Nedir Kütle Hakkında
Genleşme ve Büzülme Hakkında
Modern Atom Modelleri
Ağırlık Nedir
Doğa Olaylarının Maddelere Etkileri
Vektör Nedir Özellikleri
Fizik Buluşları
Manyetizma Nedir Özellikleri
Kuvvet Nedir Kuvvet Hakkında
Fizik Hareket ve Kuvvet
Suyun Donması Buz Oluşumu
ELEKTRON Nedir ELEKTRON Hakkında
Foton Nedir Foton Hakkında
Yerçekimi Nedir
Elektriklenme Nedir Elektriklenme Nasıl Olur
Maddenin Plazma Hali
Mercek ve Ayna Özellikleri
Yoğunluk Nedir Nasıl Hesaplanır
Güçlü Nükleer Kuvvet Nedir
Maddenin Gaz Hali Hakkında
Akım Şiddeti Nedir Formülü
Ohm Yasası Nedir Özellikleri
Işık Nedir Işık Yasaları ve Kuramları
Renk Bilimi Hakkında
Polinom Nedir Polinomların Özellikleri
Sayı Nedir
Grafik Çeşitleri
Kesirlerde sadeleştirme ve genişletme
Pi Sayısı Nedir Tarihsel Gelişimi
Altıgenin iç açıları toplamı
Pascal Üçgeninin Sırları Hakkında
Kare ve Dikdörtgen Özellikleri
Matematiğin Tarihi Tarihçesi
Matematik Bilimi Hakkında
Açı Nedir Açı Çeşitleri
Dikdörtgen ve karenin alan ve çevreleri
Karenin özellikleri
Geometrinin Tarihi Tarihçesi
çemberin yarıçapı nasıl hesaplanır
Doğru Düzlem
Taban Aritmetiği
Reel Sayılar
Yamuğun alanı nasıl Hesaplanır
Matematik Sözlüğü
Hat Sanatı Nedir Hakkında
Tbmm Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türk Resim Sanatı
İzmir'in İşgali
Kavimler Göçü Hakkında
Miryakefalon Savaşı
Türk Adının Kökeni Anlamı
Dünya Kültür Mirası Listesinde Türkiye
Çinicilik Nedir Çinicilik Hakkında
Malazgirt Savaşı
Türk Bayrağının Tarihi Tarihçesi
Kızılayın Tarihçesi Görevleri
Türk Bayrağındaki Ay Yıldızın Anlamı
Milli Kültür Nedir Milli Kültürün Önemi
Modüler Aritmetik
Sabit fonksiyon nedir
Karekök içindeki ifadeyi karekök dışına alma
Şecere Nedir Soyağacı
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11    


İLGİLİ MAKALELERÜCRETSİZ KPSS VİDEO DERSLER, TESTLER BURADA TIKLAYINIZKendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR